Trafikantveckan – Hur transporterar vi oss i framtiden?

Hur hänger det globala och lokala ihop när det gäller hållbara transporter? Vi inspireras av några lokala initiativ i Katrineholm, bland annat kring förnybara bränslen. En politikerpanel diskuterar hur vi kan göra mer och samtidigt bli ännu bättre – företag, individer och samhället tjänar på att resa hållbart!

Datum: 2016-09-21 kl. 18:00
Plats: Katrineholm Safiren, Sweden

Anmälan senast den 16 september via e-post:
samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
eller telefon: 0150-577 00

Mer information här