Vad händer med HVO?

Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, 114 51 Stockholm, Sverige

År 2030 ska Sverige ha minskat sina koldioxidutsläpp från transportsektorn med 70 %. Ökad användning av biodrivmedel lyfts fram som en viktig del för att nå målet men osäkerheten på marknaden för biodrivmedel är stor. Den förnybara dieseln HVO har kommit att spela en allt större roll för Transportföretagens medlemsföretag inom buss- och åkerinäringen. Nya regleringar försvårar både produktion och användning.

För att bringa klarhet i frågan har Transportföretagen bjudit in till seminarium. Medverkar gör bl.a. Jakob Lagercrantz, bränsleansvarig på 2030-sekretariatet.

Läs mer om seminariet och anmäl dig här senast den 1 mars!