Vind 2016

Vind är Nordens största årligen återkommande mötesplats för vindkraftsbranschen – den främsta arenan för nätverkande, kunskap och inspiration kring vindkraft och förnybar energi.

Årets tema är ”Från inställning till omställning” och lägger tyngdpunkten på Sverige. Världens länder har enats om målet, nu ska varje nation påbörja omställningen. Under 1,5 dag fyller vindkraftsbranschen Münchenbryggeriet, vars anrika lokaler är symboliska för industrins centrala roll i den omställning som svensk energi står inför.

Energiminister Ibrahim Baylan inleder och finansmarknadsminister Per Bolund avslutar. Utställningshallen sjuder av energi, möten och nätverkande, på Balkongens scen sker löpande minipresentationer för att väcka debatt och diskussion. Nätverket för vindbruk medverkar med parallella seminarier. Som vanligt avslutas första dagen med en gemensam middag, i år med utsikt över Stockholms vatten och Stadshus.

Datum: 26-27 oktober
PlatsOlof Palmes gata 31 101 53 Stockholm

Program och talare
Anmäl dig här
Läs mer om konferensen här