Workshop – projekt 20-Fifty

Projektet Makroekonomiska effekter av en fossilbränsleoberoende fordonsflotta i Sverige, eller ”20-Fifty”, drivs av Viktoria Swedish ICT, Fores och Cambridge Econometrics, och studerar sex scenarier för det svenska transportsystemet med olika typer av energieffektiva vägfordon fram till 2050.

Varje scenario analyseras i termer av samhällskostnader och nyttor; dels makroekonomiska effekter i form av BNP, sysselsättning och industrins konkurrenskraft; dels miljöpåverkan i form av koldioxidnivå, utsläpp och luftkvalitet. Dessutom kommer effekterna på fordonsägarna i form av bränslekostnader och totala användarkostnader att analyseras.

Under en workshop kommer berörda och intresserade parter från svensk industri, politik och forskning att gemensamt titta på och utvärdera ett antal scenarier avseende hur man kan få till stånd en fossiloberoende fordonsflotta i Sverige.

Är du intresserad av att delta? Anmäl ditt intresse här!

Datum: Onsd 28 sep
Plats: Fores, Bellmansgatan 10, Stockholm

Mer information kommer inom kort.