Fokusland

Varje år väljer 2030-sekretariatet ett land att lägga extra fokus på. Landet står också i fokus för konferensen Ekotransport, som arrangeras av 2030-sekretariatet och Aktuell Hållbarhet. Att ett land är fokusland innebär inte att 2030-sekretariatet står bakom allt som händer i landet, utan att vi lyfter fram goda exempel på arbete för en fossiloberoende fordonsflotta.

Kina

The reports from China are part of a project organised by The European Liberal Forum, with the support of Fores and the 2030-secretariat. In due time, texts will be available in English.

2030-sekretariatets Kina rapport: In depth case study on shared bicycles

2030-sekretariatets Kina-rapport: In depth case study on shipping

2030-sekretariatets Kina-rapport: In-depth case study on autonomous vehicles

2030-sekretariatets Kina-rapport: in-depth case study on shared vehicles and car pooling

2030-sekretariatets Kina-rapport: In-depth case study on aviation

2030-sekretariatets Kina-rapport: In-depth case study on electric vehicles

Elbilar i Kina: Så skapas elbilsboomen

Kina: Smarta stadsleveranser

Lånecyklar i Kina: Mobike ny aktör

Kina, Beijing: Krafttag för bättre luftkvalitet

Elbilar i Kina: Svenska NEVS enda utländska aktör

Elbilar i Kina: Unga entusiaster startar eget

Lånecyklar: Nu kommer Kina

Kalifornien

Läs 2030-sekretariatets Kalifornienrapport här.