Elbilar i Kina: Så skapas elbilsboomen

Det finns tre orsaker till den kinesiska elbilsboomen. Dels beslutade den kinesiska regeringen bestämt 2009 att de skulle bli bäst på elbilar. Sådana beslut tar skruv i en kommandoekonomi. Dels har luftsituationen i de kinesiska städerna blivit så dålig att något måste göras – elfordon är en del av lösningen.

I Beijing som ökar med omkring en miljon människor varje år, lottas bara 7-8000 tillstånd att köpa bil ut. Och kön är lång. Skall man köpa en elbil slipper man lotteriet, men även där är kön två år, med 120 000 människor i kö. Förbränningsmotorbilar ransoneras även så att de inte får köra en av fem arbetsdagar i veckan.

Elfordon får idag både direkta stöd på 10-20% av bilens kostnad, och man slipper skatt. Bränslecellsfordon har ännu generösare stöd. Men på sikt skall subsidierna minska, och man talar nu om ett nytt system som är en utveckling av det Kaliforniska ZEV-mandatet (Zero Emission Vehicle mandate). Från 2020 är tanken att alla bilföretag skall förmås (läs tvingas) producera en viss andel elfordon i Kina. Detta kan ske antingen genom egen produktion, eller genom att satsa i joint ventures med andra. Varje NEV-fordon ger ett värde beroende på om det är en bränslecellsbil, elbil eller en laddhybrid och hur lång räckvidd den har.

Det har förekommit uppgifter att man, precis som i Kalifornien, skall få handla med dessa ”krediter”, men enligt Professor Hewu Wang på Department of Automotive Engineering vid Tsinghua-universitetet blir det inte så. Professor Wang är även vice generalsekreterare i den mycket inflytelserika tankesmedjan EV100 som skapats för att följa elfordonspolitiken i Kina. I EV100 finns industrin, forskningen, och politiken representerad.

The reports from China are part of a project organised by The European Liberal Forum, with the support of Fores and the 2030-secretariat. In due time, texts will be available in English.