Kina: Smarta stadsleveranser

Man ser inga traditionella lastbilar i Beijing. Förklarligt eftersom smoggen har varit ett så stort problem, och gamla diesellastbilar saknar ofta rening.

Staden Beijing har löst det på ett pragmatiskt sätt.

Inleveranserna till staden sker nästan helt nattetid mellan midnatt och 06.00. Det tunga godset levereras ut direkt på natten. Paket till företag hämtas upp av en myriad eldrivna trehjulingar, som åker till ett förbestämt område. Besked om att mottagarens vara finns på trehjulingen går ut, och folk och företag får gå ut och hämta sitt paket.

Hade de sedan tagit med sig torrsopor tillbaka hade det varit en kopia av Älskade stad-satsningen där Bring, Ragn-Sells, Stockholm stad och Vasakronan samarbetar om samlastning av avfall och gods i Stockholm. Samarbetet innebär att Bring levererar gods till en samlastningscentral i Vasakronans fastighet vid Hötorget, där Ragn-sells tar emot godset och lastar om det på små eldrivna fordon, med dispens att köra på gågator och torg. Godset levereras till butiker och kontor, och i samband med det hämtas avfall och returgods. Återvinningsmaterialet kan sedan transporteras ut från staden ”Off Peak”, på andra tider än rusningstid.

På ett område är Sverige med andra ord fortfarande bättre.

Foto: Jakob Lagercrantz

The reports from China are part of a project organised by The European Liberal Forum, with the support of Fores and the 2030-secretariat. In due time, texts will be available in English.