Helgonet eller djävulen – vem har rätt i omställningen till fossiloberoende fordonsflotta?

Hur går omställningen till fossiloberoende fordonsflotta? Nya och detaljerade indikatorer visar vägen, men siffror kan tolkas på olika sätt. Allt pekar åt rätt håll men räcker det till?

Fores bjöd in till seminarium i Almedalen 2016, men fokus på vägen mot 2030-målet – en fossiloberoende fordonsflotta. Den positiva och den negativa synen leder programmet, kompletterat med branschens analys! Representanter från sektorerna Bilen, Bränslet och Beteendet ger sin syn på läget i Sverige, och ger svar på vad vi behöver göra annorlunda för att bli fossiloberoende 2030.

Medverkande:

Mattias Goldmann, vd tankesmedjan Fores, grundare 2030-sekretariatet
Jakob Lagercrantz, grundare 2030-sekretariatet
Lovisa Källmark, assisterande programchef Fores klimat- & miljöprogram
Helena Fornstedt, direktör drivmedel, Circle K
Urban Wästljung, Scania
Christer Ljungberg, vd Trivector

Se bilder från seminariet på Fores Facebook

Se samtliga av Fores Almedals-seminarium här!

Seminariet anordnades den 4 juli i på Donners Brasseries terrass i Visby under Almedalsveckan.