Kalifornien: Lärdomar från en föregångsstat

2030-sekretariatets fokusland Kalifornien är förstås i formell mening inte något land, utan en delstat, men på många områden inom omställningen till fossilfria transporter har de väl så mycket egen politik inom USA som Sverige har inom EU. Det finns mycket att inspireras av, och därför har vi tagit fram den första svenskspråkiga sammanställningen av Kaliforniens klimatdrivna transportarbete.

2030-sekretariatet: Fem lärdomar från Kalifornien

1. Fördelningsprofil. Kalifornien riktar elbilsstödet mot de som annars inte skulle ha råd att byta till elbil, och städer som Los Angeles stöttar särskilt satsningar i låginkomstområden på alltifrån elbilspooler till lånecyklar.

2. Marknadsbaserat. Kaliforniens Zero Emission Vehicles-krav kan vara så hårda genom att ingen enskild tillverkare tvingas sälja en viss mängd ZEV:s; det går också att köpa rättigheter från tillverkare som sålt fler ZEV:s än vad lagen kräver. På så vis minskas den totala kostnaden, ledande elbilsaktörer som Nissan och Tesla får extra inkomster, medan de som inte velat göra elbilar ändå är med och finansierar omställningen.

3. Dyrt för fuskare. Varje ambitiöst system måste också kunna ta i med hårdhandskarna mot de som försöker smita undan. Dieselgate visar att USA, med Kalifornien i spetsen, både gett drabbade konsumenter skadestånd och skapat en mycket omfattande fond för omställning till transporter med minskade utsläpp, medan de som drabbats i EU inte alls fått samma stöd.

4. Tydlig ansvarsfördelning. I USA står det federala för de övergripande kraven på sjunkande bränsleförbrukning (som Trump nu vill sätta på pausläge), men delstater som Kalifornien får införa egna regler för att gynna de grönaste bilarna. Städer som Los Angeles ser till att offentlig sektor går före, med krav på 50 % nollutsläppsfordon i all upphandling, och stimulerar laddinfrastruktur och förnybara drivmedel.

5. Gynna delande. I Kalifornien kommer den som delar sin bil med andra snabbast fram, eftersom det finns en fil reserverad för bildelare. Bilpooler har reserverade platser på gatumark och Kalifornien har ett särskilt stöd för bilpooler, med en öronmärkt del för småskaliga initiativ.

Läs rapporten här, eller på 2030-sekretariatet.se/fokusland!