Sverige kan bli först i världen med miljömärkning på pumpen. Äntligen, kommenterar 2030-sekretariatet, men glöm inte fossilerna!

18 oktober 2017

Energimyndigheten har föreslagit ett system för märkning av miljöprestanda och ursprung av drivmedel vid pumpen. 2030-sekretariatet är i huvudsak positiva till förslaget, men vill gå längre. Dels vill 2030-sekretariatet att informationen görs tillgänglig vid pumpen, snarare än på respektive bolags hemsida, dels bör ursprung anges även för fossila bränslen.

 Energimyndighetens förslag är bra, efterlängtat och har brett stöd i samhället, kommenterar Jakob Lagercrantz, grundare av 2030-sekretariatet. Det är på tiden att de som tankar får tillräcklig information medan de handlar och tankar drivmedel.

Energimyndigheten föreslår information som anger klimatreduktionen på pumpen, men tvekar på om ursprung av fossila bränslen skall anges. 2030-sekretariatet kontrar med att detta är avgörande, kunden måste få chans att välja vid tankningstillfället. Under 2016 importerade Sverige hela 42 % från Ryssland, 23 % från Danmark och Norge, 10 % från Nigeria och 7 % från Venezuela. Nigerias Ogonidelta anses vara det område som har störst behov i världen av oljesanering, Ryssland är knappast en demokrati. 

– Vi menar att man skall kunna källsortera sina drivmedelsinköp, och välja bort diktaturer och länder där miljöarbetet inte håller måttet. Det är inte svårare än att vi vill kunna veta ursprung på livsmedel, kommenterar Lagercrantz. 

Märkning av drivmedel har undersökts bland annat i progressiva Kalifornien, men där har man inte nått hela vägen. Sverige kommer, om förslaget antas, bli först i världen med en motsvarande märkning.

Förslaget om märkning av drivmedel lanserades redan 2013 av föreningen Gröna Bilister och har fått brett stöd i en grupp sammansatt av forskningsinstitutet RISE där 2030-sekretariatet ingick.

2030-sekretariatet bildades för att vara en katalysator för att målet om en fossiloberoende fordonsflotta skall kunna genomföras i Sverige. Sekretariatet enar partners från de tre områdena Bilen (fordon), Bränsle (drivmedel) och Beteende, alla delar behövs i omställningen.

För ytterligare information, kontakta Jakob Lagercrantz, 0708-173 808, eller Mattias Goldmann, 0703090045. Se även www.2030-sekretariatet.se