New Delhis trafik begränsas – så blev resultaten

New Delhi begränsar trafiken för att rädda luften. Hur och vad blev resultatet? Mattias Goldmann reder ut begreppen.

New Delhis odd-even-körschema, där man bara får köra jämna dagar om slutsiffran på nummerplåten är jämn och vise versa, infördes en lördag och gäller inte alls på söndagar. Så det var först på måndag som systemet ställdes på prov – och även normalt sett aggressiva oppositionspolitiker är överens om att systemet fungerar.

Myndigheterna anger 10% minskning av PM 2.5 direkt när schemat började gälla klockan åtta på lördagsmorgon, till under 400 mg/m3 på flertalet ställen – gränsen mellan ”very poor” och ”severe”. Nivåerna har sedan huvudsakligen hållit i sig i innerstaden medan förorternas luftkvalitet tycks ha blivit sämre. Men det är svårt att dra långtgående slutsatser, eftersom vindstyrka och vindriktning har stor betydelse. Resultaten för ultrafina partiklar, PM1, offentliggörs först efter försökets slut. En tydlig vinst är att restiden kortats kraftigt både för bil och buss, vilket i sin tur betyder att de befintliga bussarna hinner köra flera turer.

Förutom tätare trafik i tunnelbanan, 3000 extrabussar och en officiell bildelnings-app, har många privata initiativ tagits. Hero har 100 e-bikes på 15 ställen för gratis resor, Uber har rekryteringskampanj, och bildelningstjänster som BlaBlaCar, Ola och Shuttl har ökat med upp till 400% på ett par dagar. Civilorganisationer delade ut blommor till trafikanter medan polisen de första dagarna höll igen med böterna på 250 kr och mest delade ut varningar.

Testet har kritiserats för att bara vara 15 dagar långt och sluta den 15 januari, men det ger å andra sidan möjlighet att snabbt skärpa reglerna. Flera av de 25 undantagen tas troligen bort, så att udda-jämt gäller även för scooters och mc, för kvinnliga förare och kanske även för de som kör mindre barn. Undantaget för gas- och eldrivna fordon väntas däremot bli kvar.

Förutom udda-jämt tillåts ingen nyregistrering av bilar och SUV:ar med dieselmotorer på över två liters cylindervolym. Volvo har annonserat sina godkända bilar medan Mercedes, Toyota och indiska Mahindra överklagat beslutet, med argumentet att dieselbilars andel av de totala utsläppen är liten – vilket avvisades av högsta domstolen som istället kompletterade beslutet med att staten bör avyttra sina dieselbilar som är mer än tio år gamla, och att renare bränslen bör införas snabbare än planerat.

Samtidigt inleds nationella miljöbilssatsningen FAME – Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric vehicles in India, en konkretisering av den tidigare beslutade men mer generella National Electric Mobility Mission Plan. Eldrivna tvåhjulingar ger upp till 400 kr rabatt, el-och hybridbilar knappt 20 000 kr och lätta lastbilar ca 25 000 kr. Stimulansen gäller i ett första steg i två år, med drygt en miljard kronor i anslag. Därtill kan varje delstat välja att befria elbilar från moms och registreringsskatt – samma stimulans som gett Norge sin elbilsboom – vilket bl.a. New Delhi bestämt sig för att göra. Samtidigt inleder Indien samma typ av tester, med möjligt skadestånd, mot Volkswagen, som vi redan sett i EU och USA.

Delhis beslut visar att lokal luftkvalitet och folkhälsa – samt det högst reella hotet att välutbildade röstar med fötterna och flyttar – ofta är en starkare drivkraft för hållbara transporter än det globala klimathotet. Det visar också att även tämligen drastiska åtgärder, som att bara få använda sin bil varannan dag, accepteras om man upplever en tydlig nytta och att systemet är rimligt rättvist. Därtill att megastäderna har en central roll i omställningen; London och Paris i Europa, New  York och Los Angeles i USA och i utvecklingsländer Mexico City, Bangkok och nu New Delhi.

Räkna med att Delhis beslut skärps över tid, sprids till andra storstäder i regionen och så småningom blir nationell lag. Antalet ställen att sälja gammaldags teknik minskar snabbt, samtidigt som marknaderna för ny teknik – såsom elbilarna från NEVS eller eldrivna trehjulingen Clean Motion – kan vara helt andra ställen än man först tror.

Mattias Goldmann, VD 2030-sekretariatet

Läs första artikeln med en mer utförlig beskrivning av Delhis beslut här