Norge världsledande på elbilar – fortsätter satsa trots lång väntetid

När man går i världsmästarlandet Norge avlöser de parkerade elbilarna varandra. Tesla, Leaf, Soul, en Buddy på tvären, en gammal i-Miev…

I mars slogs nya elfordonsrekord i Norge – på en annars vikande fordonsförsäljning. Nissan Leaf krossade alla tidigare rekord av sålda elbilar på en månad, 2172 Leaf såldes i mars, den första månaden som den nya modellversionen säljs i Norge. Med en total försäljning på 5362 nya elbilar i mars var 37,2% av alla nybilsregistreringar rena elbilar. Räknar man in laddhybriderna låg den laddbara andelen på hela 55,8%. Det ger genomsnittliga utsläpp från mars månads försäljning på 63 gram koldioxid per kilometer.

Totalt finns det över 220 000 laddbara bilar i Norge, tre fjärdedelar är rena elbilar.

Fortum Charge&Drive´s parkeringsgarage i Oslo. Bild: Jakob Lagercrantz

– Det är den goda tillgången på modeller som avgör, säger Christina Bu, generalsekreterare för inflytelserika Norsk Elbilforening när 2030-sekretariatet möter henne på det nya kontoret i Oslo. Men trots att Norge är en prioriterad marknad är väntetiden på en nya Leaf 5-6 månader, ett helt år för en el golf.

Norsk Elbilforening växte ur de gamla lokalerna förra året, och växer snabbt. Över 50.000 medlemmar ger en budget på drygt 30 miljoner kronor och antalet medarbetare att ökar i takt med elbilarna. Mot slutet av året är målet 28 medarbetare, där de senast anställda arbetar helt mot bostadsrättsföreningar och deras laddinfrastruktur.

– Vår rådgivare för bostadsrättsföreningar är redan fullbokad juni ut, kommenterar Christina Bu. Just laddning är ett av våra prioriterade områden. Här ser vi dock en flaskhals.

Laddplatserna kring Oslo är imponerande. Teslas supercharger i Rygge har 34 laddplatser, en vanlig vardag är de belagda till hälften – i rusningstrafik kan det redan idag bli kö.

Teslas supercharger i Rygge. Bild: Jakob Lagercrantz

Norsk Elbilforening har just snabbladdning som ett prioriterat område. Norges transportdepartement – Samferdseldepartementet har i sin nationella transportplan 2018-2029 föreslagit att endast nollemissionsbilar skall få säljas i Norge från 2025. Med en årlig försäljning redan idag på 50000 elbilar räknar föreningen med en miljon elbilar 2025. Men hur löser man problemet med de som åker hem från fjället efter påsken? Då räcker inte 34 laddplatser nära Oslo långt, i Norge finns idag totalt 641 snabbladdplatser med drygt 2 000 laddpunkter och köer till laddstationerna blir allt vanligare.

Norska regeringen har valt att fortsätta sin satsning på nollemissionsbilar. I slutförhandlingen till budgeten 2017 lyckades man få en överenskommelse på ”50%-satsningen”. Vilket innebär att trängselavgifter/bomavgifter, parkering eller färjeavgifter inte får kosta mer än 50% för nollemissionsbilar än vad det gör för konventionella bilar. Till detta finns även ett fortsatt åtagande med momsfritt, ingen registreringsskatt (hög i Norge), och fortsatta fördelar med parkering för elbilar

Risk för väntetid vid laddplatser. Bild Jakob Lagercrantz

Norge valde för knappt tio år sedan att satsa på elbilar. Redan 2014 var de världsmästare i andel av nybilsförsäljningen. Idag är Norge en testmarknad för alla nya bilmodeller, och producenterna av laddinfrastruktur står i kö för att etablera sig och testa affärsmodeller på en mogen marknad där till och med snabbladdning lönar sig. Utvecklingen i Norge ger en indikation på vad vi har att vänta när elbilarnas andel ökar även i Sverige.