Nyheter

2030-sekretariatet i Almedalen

Under Almedalen 2019 tar 2030-sekretariatet avstamp i frågor, projekt och möten som kommer ge avtryck på samhällets utmaningar årets som kommer. Under seminarium, rundabordssamtal, mingel och individuella möten bjuder vi på intressanta inspel till den aktuella politiska debatten, lanserar nya projekt och hoppas få möta dig som kan bli en värdefull del av det kommande Läs mer…

UITP: Världens största kollektivtrafikmässa i Stockholm

Självkörande och eldrivet. Det är de två stora trenderna på världens största kollektivtrafikmässa UITP som nu hålls i Stockholm. Men titta närmare och du ser nischer, vägval och konflikter. 2030:s Mattias Goldmann var där på premiärdagen. Elbussdominans Kineserna dominerar elbussmarknaden totalt – vid årsskiftet fanns 425 000 elbussar i världen, varav 421 000 i Kina. Med nästan Läs mer…

Mer etanol för mindre klimatpåverkan!

Sverige har haft ett dubbelt och mycket dystert trendbrott: Transporternas klimatpåverkan ökar åter efter lång tids minskning, och andelen biodrivmedel minskar efter lång tids ökning. Ett snabbt och enkelt sätt att minska trafikens klimatpåverkan är att öka etanolanvändningen. Etanol är det vanligaste biodrivmedlet i världen med 70 procent av den totala globala produktionen, vilket innebär Läs mer…

Debatt: ”Det är på asfalten det avgörs”

Medan cykelboomen i flera danska städer verkar avta, ökar Köpenhamn sin osannolika andel till över 60 procent cykelburna pendlare. Hälften av resterande åker bil, och resten går eller åker kollektivt (vi får anta att nya mindre, eldrivna fordon såsom elsparkcyklar räknas in som cyklar i detta fall). Cykeln är alltså klart vanligare än alla andra Läs mer…

Ekotransport 2030: Deklarationen

På Ekotransport-konferensen 7 maj 2019 fick de cirka 400 deltagarna möjlighet att ge input för den fortsatta processen för att uppfylla klimatmålet för transportsektorn år 2030. 1. Vi kan, vi vill, vi ska På konferensen var det ingen enda deltagare som tyckte att politiken hittills gör tillräckligt. Det finns en oerhörd potential för riksdag, regering Läs mer…

Kan Sverige förbjuda bensin- och dieselbilar och fossilt drivmedel?

2030-sekretariatet har bett IVL Svenska Miljöinstitutet och Åsa Romson att granska huruvida ett fossilbilsförbud är möjligt, och om det finns andra sätt att uppnå klimatmålet om en fossilfri fordonsflotta år 2030. Läs Åsa Romsons PM här Se seminariet live och i efterhand på Fores Facebook. Förord av Mattias Goldmann och Jakob Lagercrantz: Det finns en Läs mer…

Nordisk elbilsbarometer – Norge toppar fortfarande

Under den stora årliga elbilskonferens Nordic EV Summit i Oslo presenterades Nordisk elbilsbarometer 2019. Barometern är framtagen genom 4800 intervjuer jämt fördelat i de nordiska länderna, genomförda i januari och februari 2019, av företaget  Opinion, Nordic Energy Reseacrh och Norska elbilsföreningen. I barometerns ställs frågan vilken typ av bil man planerar köpa under det kommande Läs mer…

Koenigsegg – tjugomiljonerkronorsbilarna visar vägen

En biltillverkare som i bästa fall gör 35 bilar i år har förstås ingen klimatpåverkan att tala om – utom som förebild för andra. Svenska Koenigsegg visar omvärlden att etanol kombinerat med eldrift är vägen både till snabbare bilar och lägre klimatpåverkan; och nu utökar de verksamheten tillsammans med NEVS. 2030:s Mattias Goldmann besöker fabriken Läs mer…

Regeringsförklaringen: Är regeringen ute och cyklar – eller hjälper de oss alla att vara det?

”Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation. Det finns ingen tid för tvekan. All relevant lagstiftning ses över, klimatmålen ska nås och Sverige driva på för en klimatlag på EU-nivå. En-och-en-halvgrads-målet ska nås.” Det är stora och vackra ord som Stefan Löfven läser upp i regeringsförklaringen. Många åtgärder finns med – men hur ser det Läs mer…

Regeringsförklaringen, Bilen, Bränslet & Beteendet

När Löfven läste upp regeringsförklaringen var transporterna i fokus för att nå klimatmålen. Här är 2030-sekretariatets analys! ”Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation. Det finns ingen tid för tvekan. All relevant lagstiftning ses över, klimatmålen ska nås och Sverige driva på för en klimatlag på EU-nivå. En-och-en-halvgrads-målet ska nås.” För att klara dessa mål Läs mer…

Sustainable Sweden 2019: This will happen

At the time of writing, Sweden doesn’t even have a government and who will form it is far from clear. However, the ever brave 2030-secretariat still dare to give us seven predictions on Sweden’s future direction in terms of sustainability, climate and transport. Climate first, every other aspect second. The coming government will be the Läs mer…

Elbilar på Kanarieöarna: Stora visioner, trög start

En liter bensin eller diesel kostar strax över tio kronor litern på Kanarieöarna, subventionerat av spanska staten. Det gör bytet till elbilar svårare att räkna hem än på andra ställen, och de korta avstånden på öarna gör att elbilens merkostnad slås ut på färre kilometer. Samtidigt är det en fördel för elbilen; vart man än Läs mer…

Omställning tar fart: Svensk nybilsregistrering 2018 granskad

2018 var ett turbulent år för nybilsmarknaden, präglat av bonus malus-beskattningen som infördes 1 juli, men också av långa väntetider på de laddbara bilarna och en sjunkande acceptans för dieselbilar. 2030-sekretariatet bedömer att omställningen behöver ytterligare stimulans för att transportsektorns klimatmål för år 2030 ska kunna nås. I och med införandet av bonus malus-beskattningen och Läs mer…

Världens största elfärjor invigda!

Nu är världens två största eldrivna färjor invigda. Aurora och Tycho Brahe trafikerar linjen Helsingborg-Helsingör, en sträcka på 4 km. För att markera vikten av denna historiska invigning byter rederiet namn till Forsea, och är beredda att konvertera de tre sista färjorna också. 2030-sekretariatet var med på invigningen. Att elektrifiera färjor är svårare än bilar, Läs mer…

Swedish vehicle industry – more than Volvo

Ask any foreigner to name a Swedish vehicle, and he or she will immediately mention Volvo. But there is more, both established and newcomers, from bike-like electric pods, to passenger cars and heavy vehicles, all characterized by an impressive focus on climate and sustainability. Let the 2030-secretariat guide you! Bikes and mopeds Traditionally, mopeds are Läs mer…

Danska klimatplanen för nollutsläpp granskad: Transporter i fokus

2050 ska Danmark nå nettonoll i klimatpåverkan och regeringen har nu lagt fram ett förslag till färdplan ”Sammen om en grønnere fremtid” med 38 åtgärder, varav flera på transportområdet. Här är 2030-sekretariatets granskning av transportdelen. En mycket stor del av planens utsläppsminskning – 20,9 av totalt 26,3 miljoner ton CO2 kommer från annullering av utsläppsrätter Läs mer…

Kina visar vägen för hållbar mobilitet

Kina är 2018 års fokusland för 2030-sekretariatet, och i samarbete med European Liberal Forum har Fores med 2030-sekretariatet tagit fram publikationen Sustainable mobility the Chinese way – Opportunities for European cooperation and inspiration. Läs publikationen i sin helhet här: Sustainable mobility the Chinese way – Opportunities for European cooperation and inspiration. Beställ ditt tryckta exemplar av boken Läs mer…

Nyårsfest med 2030!

Kära nyvalda politiker! 2030-sekretariatet arbetar för att Sverige skall nå det troligen globalt mest utmanande miljömålet – 70 % minskning av koldioxidutsläppen i transportsektorn. Vi bjuder redan nu in nyvalda och existerande riksdagspolitiker till att fira den 31 december 2030, och passar på att lyfta en lång rad områden där den nyvalda riksdagen bör fortsätta Läs mer…

Elbilar som taxi – Stockholm i täten!

Se Goldmanns intervju med representanter från Nissan och Taxi Stockholm. Taxi Stockholm tar tillsammans med Nissan ännu ett kliv framåt för att nå målet om en fossilfri fordonsflotta redan till år 2025. 20 eldrivna Nissan LEAF förstärker den utsläppsfria mobiliteten och gör det lättare att åka taxi grönt i Stockholm. För bara fyra år sedan Läs mer…

Svagt regeringen, svagare Transportstyrelsen: Var är miljöbilsdefinitionen?

Den 1 juli upphörde miljöbilsdefinitionen att gälla. Samma dag trädde bonus-malus beskattningen i kraft. Lösningen är enkel, menar 2030-sekretariatet; låt bonusbil och miljöbil vara samma sak! Därmed påskyndas omställningen, av myndigheter som formellt omfattas av kravet att endast köpa, leasa och långtidshyra miljöbilar och av alla andra som frivilligt använder den. Men regeringen drar frågan Läs mer…

Förslag om koldioxidnormer för tunga fordon M2018/01273/KI – remissvar från 2030-sekretariatet

Miljö- och energidepartementet Klimatenheten m.remissvar@regeringskansliet.se petter.hojem@regeringskansliet.se Läs remissvaret som pdf här. Inledning 2030-sekretariatet lämnar följande synpunkter på Miljö- och energidepartementets remiss angående koldioxidnormer för tunga fordon. Vi sammanfattar våra kommentarer och förslag till utveckling nedan, och utvecklar senare i dokumentet. 2030-sekretariatets kommentarer i sammanfattning: Utmärkt med utsläppskrav på lastbilar – äntligen! Väl avvägda nivåer för utsläppsminskningar Läs mer…

Car sharing: The reform that is waiting to take off in Sweden

In Sweden, the sharing and circular economy is all the rage, with car sharing often seen as the pinnacle. At the same time, two international car sharing companies have recently folded in Sweden. We look at a reform waiting to happen. Early this year, the 2030-secretariat could show that car sharing has passed a milestone. Läs mer…

Portugals andra andning för elbilar

Efter att Portugal förlorade chansen att bli bäst i världen på elektromobilitet, har de nu en satsning med mer substans, mindre högtidsord och minskat personberoende. 2030-sekretariatet är i Lissabon (med tåg och elbil förstås) för att ta tempen på utvecklingen. Portugals dåvarande premiärminister José Socrates satte för tio år sen det mycket ambitiösa långsiktiga målet Läs mer…

eRoad Arlanda: Världens första elektriferade allmänna väg

Vi behöver mindre batterier, inte större. Den meningen kan provocera många i tider av att elbilarna ständigt överträffar varann med fler kWh och längre räckvidd. Men besöker man eRoad Arlanda, inser man att det kan ligga något i budskapet. Med nuvarande teknik behövs det tio gånger mer vikt för batteridrift än för att driva ett Läs mer…

Effekter av bonus malus: en granskning av svensk nybilsregistrering första halvåret 2018

1 juli infördes bonus malus-beskattningen av nya personbilar och lätta lastbilar. Det präglar första halvårets bilmarknad, med köprusch för en del fossilbilar och väntan på kraftigare stimulans för framför allt elbilarna. 2030-sekretariatet bedömer att omställningen nu kommer att skjuta fart. I och med införandet av bonus malus-beskattningen och reduktionsplikten för drivmedel, har två viktiga byggstenar Läs mer…

Elbussen är här – och linbanan! Reportage från Paris kollektivtrafikmässa

Elbussarna dominerar totalt när industrin ska visa upp sig på Europas största bussmässa, Transports Publics i Paris, med 11 000 besökare från över 70 länder. I år är parollen Move Green, vilket också inkluderar biogas, hybrider, vätgas – och linbanor. Mattias Goldmann rapporterar trender och nyheter. Elbussar: Kina dominerar, Europa kommer Av de cirka 60 000 elbussar Läs mer…

Framtidens kollektivtrafik – så maximeras miljö- och samhällsnyttan

På 2050:s och 2030-sekretariatets seminarium ”Framtidens kollektivtrafik – så maximeras miljö- och samhällsnyttan” den 5 juni lanserades rapporten Framtidens kollektivtrafik i Stockholms län, som visar på möjligheterna att använda el och biogas i kollektivtrafiken för att maximera miljö- och samhällsnyttan.  Rapporten Framtidens kollektivtrafik i Stockholms län – En framtidsstudie över olika bränsleval och möjligheter att använda el och biogas i kollektivtrafiken har Läs mer…

Elfärjor – framtidens sjöfart redan idag

Stämningen på bryggan på färjan Tycho Brahe mellan Helsingborg och Helsingör är dämpad, nästan lite andaktsfull. En serie displayer visar sjökort, kurser och laddning. Laddning? Ja, vi är på en av världens största elfärjor. Det senaste året har den gått till 90 % på el, utan några större problem.    Det är tyst, vibrationsfritt, ingen Läs mer…

Fossilfritt flyg – Växjö som pionjär

Om några år ska det finnas lokalt producerade biobränslen för flyg på Växjö flygplats. Det är ambitionen i det samarbete som Växjö kommun, skogsföretaget Södra, flygbolaget KLM, flygbiobränslespecialisten SkyNRG, forskarna på Luleå tekniska universitet och tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet nu inlett. Redan nu flyger KLM Växjö-Amsterdam på biobränsle. Behovet uppenbart Om flyget fortsätter att öka Läs mer…

2030-sekretariatet om nytt förslag på beskattning av tung lastbilstrafik

2030-sekretariatet har lämnat remissvar på Finansdepartementets förslag för en ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik. I sin remiss skisserar Finansdepartementet en avståndsbaserad skattemodell för tung lastbilstrafik. Förslaget är delvis nytänkande, och ger lägre skatt för fordon  som drivs med alternativa bränslen, eller transporter utanför tätort. Genom en sändare i varje fordon följs transportmönstret upp. Remissen Läs mer…

Ursprungsmärkning av drivmedel

2030-sekretariatet publicerar idag en debattartikel på DN Debatt om regeringens förslag på märkning på drivmedelspumpen.  2030-sekretariatet reagerar på att regeringen backar när det gäller att sätta ut drivmedlets ursprung. Branschorganisationen SPBI (Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet) menar att drivmedlets ursprung är konfidentiellt enligt Bränslekvalitetsdirektivet. (Bild: Idéskiss, Gröna bilister) 2030-sekretariatet ställde frågan till EU kommissionen och Läs mer…

Om detta bör vi kunna enas – 2030-sekretariatets manifest för klimatarbetet inom transportsektorn mandatperioden 2018-2022

  Sverige som föregångsland Klimatlagen och det klimatpolitiska ramverket som trädde i kraft 1 januari 2018 slår fast att transportsektorns klimatpåverka ska minska med 70% 2010-2030. En viktig del i detta är att inspirera omvärlden, och att etablera Sverige som permanent världsutställning eller global helpdesk för omställningen. I det fortsatta arbetet bör detta förtydligas, så Läs mer…

Norge världsledande på elbilar – fortsätter satsa trots lång väntetid

När man går i världsmästarlandet Norge avlöser de parkerade elbilarna varandra. Tesla, Leaf, Soul, en Buddy på tvären, en gammal i-Miev… I mars slogs nya elfordonsrekord i Norge – på en annars vikande fordonsförsäljning. Nissan Leaf krossade alla tidigare rekord av sålda elbilar på en månad, 2172 Leaf såldes i mars, den första månaden som Läs mer…

Miljöbästa Bil 2018 – poäng och motivering från Mattias Goldmann

Det är dags att utse Miljöbästa Bil 2018, och jag är en av jurymedlemmarna. Gröna Bilister har stått för grundurvalet och valt ut totalt 40 bilmodeller som finalister; två vätgasbilar, 18 fordonsgasbilar, en etanolbil, sju elbilar och 13 laddhybrider. Utöver kravet att vara fossiloberoende, vilket för laddhybrider definieras som att kunna köras minst fem mil Läs mer…

2030-sekretariatet: Öka kraven vid besiktning istället för minska dem

Sverige står för den största förändringen i transportsektorn någonsin, och är en global ledare avseende mål för transportsektorns CO2 utsläpp. Men kraven på besiktning måste följa dessa mål. Sverige bör skärpa kraven för besiktning istället för att minska kraven. 2030-sekretariatet har lämnat remissvar till utredningen om införlivande av EU:s besiktningspaket. 2030 anser generellt att kontrollbesiktning är Läs mer…

Grönare fritidsbåtar – snart kommer omställningen

På Sveriges största båtmässa Allt för Sjön är årets stora trender inte hållbarhet och omställning från fossilt till förnybart – att Sverige alldeles nyss antagit världens tuffaste klimatlag märks inte. Men om ett par år vänder det, och de första tecknen syns redan. De stora motorerna är i blickfånget för Allt för Sjön, där även Läs mer…

Polsk elektromobilitet: Mål en miljon elbilar 2025

Den 22 februari 2018 trädde Polens elektromobilitetslag i kraft, med målet en miljon elbilar till 2025 och en rad incitament för att göra det möjligt. 2030-sekretariatet var på plats i Warszawa och sammanfattar här bakgrunden, lagen och utvecklingen framåt. Nuläget: Polen en eftersläntrare Trots att Polen har ungefär fyra gånger så många invånare som Sverige, Läs mer…

2030-sekretariatet: Bra med krav på biodrivmedel, men brist på konsekvensanalys! Och var är kraven på de fossila drivmedlen?

2030-sekretariatet välkomnar att regeringen ser över hållbarhetskraven på biodrivmedel, men saknar en rejäl konsekvensanalys. Det finns även godtyckliga antaganden i förordningen som skapar otydliga krav för framtiden. Och, återigen, det är olyckligt att kraven på de fossila bränslena är betydligt lägre. Det innebär stärkt konkurrenskraft för de fossila drivmedlen gentemot de biobaserade. 2030-sekretariatet har lämnat Läs mer…

2030-sekretariatet om regeringens förslag till reduktionsplikt: Höj ambitionerna för förnybart!

2030-sekretariatet är starkt positiva till reduktionsplikt som verktyg för att påskynda omställningen till förnybara drivmedel, men menar att de nivåer som föreslås är allt för lågt satta för att vara en pådrivande kraft för ökad andel förnybart. Dessutom ges ingen långsiktig trygghet för marknaden, då målet för 2030 bara är indikativt, och det finns inte Läs mer…

Kalifornien: Lärdomar från en föregångsstat

2030-sekretariatets fokusland Kalifornien är förstås i formell mening inte något land, utan en delstat, men på många områden inom omställningen till fossilfria transporter har de väl så mycket egen politik inom USA som Sverige har inom EU. Det finns mycket att inspireras av, och därför har vi tagit fram den första svenskspråkiga sammanställningen av Kaliforniens Läs mer…

2030-sekretariatet: EU bör ställa tuffare och mer långsiktiga utsläppskrav på nya bilar

Förslaget från EU-kommissionen om nya utsläppsnormer för lätta fordon ingår i Clean Mobility Package II, EU:s stora paket för att minska klimatpåverkan från transportsektorn. Enligt förslaget måste utsläppen från nya bilar och skåpbilar i genomsnitt vara 15 % lägre år 2025 och 30 procent lägre år 2030, jämfört med den sedan tidigare beslutade nivån för Läs mer…

Remissvar: Ändring av direktivet om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon

2030-sekretariatet är övergripande mycket positiva till förslaget, särskilt till dess relativa långsiktighet – men har också ett antal synpunkter och förslag på justeringar. 2030-sekretariatets förslag på justeringar: Inkludera andra parametrar än klimat utifrån lokala förutsättningar. Klimatfrågan är global och alla länders minskade utsläpp är av betydelse. Luftkvalitet är däremot en lokal fråga, där merparten av Läs mer…

2030-sekretariatet om förnybarhetsdirektivet: EU-parlamentets beslut ett fall framåt, men fossilfrihet kräver mycket mer!

Med 485 röster av 751 röstade Europaparlamentet igenom regler som öppnar för mer avancerade drivmedel från bland annat skogsavfall – men begränsningarna för grödbaserade biodrivmedel gör det mycket svårt att ställa om från fossilt till förnybart. Det anger 2030-sekretariatet som nu uppmanar medlemsstaterna att påskynda omställningen i den kommande trialogen. EU-parlamentet har nu röstat om det reviderade Läs mer…

2017 var laddhybridernas år, 2018 slår elbilarna igenom och gasbilarna gör comeback

2017 blev laddhybridernas år inom nybilsregistreringen – de dominerar supermiljöbilssegemtet som är årets raket. Men på totalmarknaden är nio av tio nya bilar fortsatt fossila. 2018 förutspås rena elbilar och gasbilar öka kraftigt, på dieselns bekostnad, allt enligt 2030-sekretariatets granskning av bilåret 2017 med prognos för 2018.  Utvecklingen 2017 i fem punkter – och prognos Läs mer…

Samsö: Den lilla ön som blev ett globalt klimatföredöme – och nu en global helpdesk

År 1997 utmanade danska regeringen öar och kommuner; vem kunde presentera den mest realistiska planen för att bli 100% självförsörjande på förnybar energi? Den lilla ön Samsö mellan Jylland och Själland vann, och fick – i princip ingenting annat än äran. Men det räckte för att sätta igång arbetet med att på tio år bli Läs mer…

Uniti: Crowdfundad elbil från Skåne

Uniti One, den crowdfundade elbilen från Landskrona, är nu lanserad. Konceptet bygger på användarvänlighet, hållbarhet och moderna tekniska lösningar, och företaget har från start knutit till sig både stora samarbetspartners och privata intressenter, med målet att Uniti One ska börja produceras 2019. 2030-sekretariatet var med vid lanseringen och ger här sin bedömning. Lundabaserade Uniti startade Läs mer…

Clean Mobility Package II: EU-kommissionens förslag till utsläppsregler för nya bilar och 2030-sekretariatets förslag till justeringar

“Europe invented the car. And it had a good run: it modernised our economy and changed our society. But the car as we know is reaching its limits. It’s now time for Europe to re-invent it.” Miguel Arias Cañete, EU-kommissionär för klimat Förslaget från EU-kommissionen Utsläppen från nya bilar och skåpbilar måste i genomsnitt vara Läs mer…

En värld, ett Tyskland utan kol – klimathuvudstad Essen visar vägen

På klimatmötet COP23 står det klart att klimatmålen blir väldigt svåra att nå om vi inte mycket snart fasar ut kolet. Hälsoeffekterna skulle också bli mycket stora; kolet skördar 800 000 dödsoffer per år – tre gånger Bonns befolkning. Många städer, regioner och länder där kolet bryts är oroade för framtiden. Årets klimathuvudstad Essen visar Läs mer…

Beslut i EU dråpslag mot svenska biobränslen

24 oktober 2017 Under måndagskvällen röstade EUs miljöutskott ENVI om villkoren för biobränslen under perioden 2021-2030. Omröstningen blev ett dråpslag för svenska biobränslen, och skulle resultatet få parlamentets stöd försvåras den svenska omställningen av transportsektorn. Nu krävs att medlemsländernas ministrar väljer en annan väg, samt att EU-parlamentet i sin helhet väljer en annan väg när Läs mer…

Fem punkter för framtidssäkrat flyg

19 oktober 2017 Det pågår nu en intensiv diskussion om flygets klimatpåverkan. Det är i grunden glädjande, eftersom alla sektorer måste minska sin klimatpåverkan snabbt och kraftfullt för att vi ska nå svenska och internationella klimatmål. Men diskussionen är polariserad, inte alltid särskilt konkret och kanske inte alltid inriktad på att maximera klimatnyttan. Här är Läs mer…

Sverige kan bli först i världen med miljömärkning på pumpen. Äntligen, kommenterar 2030-sekretariatet, men glöm inte fossilerna!

18 oktober 2017 Energimyndigheten har föreslagit ett system för märkning av miljöprestanda och ursprung av drivmedel vid pumpen. 2030-sekretariatet är i huvudsak positiva till förslaget, men vill gå längre. Dels vill 2030-sekretariatet att informationen görs tillgänglig vid pumpen, snarare än på respektive bolags hemsida, dels bör ursprung anges även för fossila bränslen. – Energimyndighetens förslag är Läs mer…

2030-sekretariatet om budgeten: Framåt för smartare bilar och bränslen, var god dröj för beteendeförändring – tuffare tag krävs!

20 september 2017 Bonus-malus som gynnar nya el- och gasdrivna bilar, reduktionsplikt som gagnar klimatsmarta förnybara drivmedel, särskilt Ladda Hemma-stöd och ambitioner att stimulera förnybart även i flyget. Mycket är positivt, mycket är brett förankrat – men tuffare tag för stimulansen för beteendeförändringar dröjer ännu. Så analyserar 2030-sekretariatet årets budgetproposition. I juni beslutade riksdagen att Läs mer…

2030-sekretariatet om bonus-malus: Grön jackpott!

3 september 2017 60 000 kronor i bonus för de grönaste bilarna, en särskild bonus för gasbilar och en höjd malus-skatt på utsläppsvärstingarna som finansierar kalaset. Det är precis vad 2030-sekretariatet föreslagit – en grön jackpott!  – Ända fram till lagrådsremissen föreslogs en högsta bonus på 45 000 kronor, vilket är för lite för att Läs mer…

Infrastruktur räcker inte för klimatmålen, nu behövs styrmedlen!

31 augusti 2017 2030-sekretariatet delar Trafikverkets bild; infrastrukturplaneringen räcker inte för att nå klimatmålen. Regeringen behöver se över styrmedlen så att hållbara transporter stimuleras, och ta fram en färdplan för fossiloberoende. – Trafikverket skickar en mycket viktig signal till regeringen; det går inte att klara klimatmålen enbart med infrastruktursatsningar utan det krävs mer av politiska Läs mer…

Svensk nybilsregistrering första halvåret 2017 granskad: Öka farten för fossilfritt!

3 augusti 2017 Hittills i år har supermiljöbilarna – elbilar, laddhybrider och vätgasbilar – en marknadsandel på 4.1 procent. Det är en ökning med 37 procent jämfört med året innan, vilket 2030-sekretariatet vill skynda på ytterligare. Därför föreslås fem punkter för fler laddbilar. Höj högsta premien. Höjningen från dagens supermiljöbilspremie på 40 000 kronor till en Läs mer…

Så blir bilpoolen allas älskling

RAPPORTSLÄPP 2 maj 2017 Vilka är drivkrafterna för bildelning och hur ska omställningen till ökat bilpoolande uppnås? Vilka styrmedel skulle göra störst skillnad och vilken roll har bilpoolerna i att nå en fossiloberoende fordonsflotta år 2030? Detta och mycket mer diskuteras i Nicklas Steorns rapport ”Bilpoolsboom – så går det till: Förändringsförslag för ökad bildelning och snabbare Läs mer…

Nominera till Laddguldet!

Med priset Laddguldet premieras den kommun som ger bäst förutsättningar för elbilar. Vi granskar bl.a. kommunala mål och stimulans, laddinfrastruktur, antal elbilar totalt och i kommunal regi. Under slutet av våren vaskas fem finalister fram som presenterar sig på Almedalen, och en vinnare utses i början av hösten. Därutöver utses årets Ladd-eldsjäl. Under våren granskar juryn Läs mer…

Fordonsutveckling i racerfart

På New York Auto Show blev jag vittne till ett intimt samtal mellan tre udda fordonstillverkare. Victor Muller, Spykers grundare, sitter tillsammans med Tariq Ali, säljchef i USA från Koenigsegg och Monika Micac, Chief Operations Manager på Rimac. Rimac är ett kroatiskt några år gammalt superbilsföretag som producerat och sålt sina första åtta bilar för Läs mer…

Remissvar: Genomförande av ändringar i direktivet om förnybar energi – ILUC

2030-sekretariatet ser ett stort behov av såväl förtydliganden som ökad flexibilitet, kombinerat med ett starkt agerande från regeringen för att försvara den svenska omställningen till förnybar energi i transportsektorn, som är helt avgörande för att klara klimatmålen för år 2030 och 2045. Läs remissvaret här.

Remissvar: Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle

Regeringen och de ansvariga myndigheterna har gjort ett grundligt arbete, som tydligt sätter bränslebytet inom ramen för omställningen av transportsektorn. 2030-sekretariatet är i grunden positiva till förslaget men ser att beteendeåtgärder inte prioriteras och att reduktionsplikten även måste kompletteras med andra åtgärder. Läs hela remissvaret här. 2030-sekretariatet har under lång tid och vid många tillfällen gett förslag Läs mer…

Remissvar: Ändrat system för förmånsbeskattning av bilar

2030-sekretariatets kommentarer i sammanfattning Vi instämmer i behovet att införa en tydligare klimatstyrning av förmånsbeskattningen av bilar, och ser förslaget som ett steg på vägen mot ett system som bidrar till de klimatmål sju av riksdagspartierna står bakom. Dagens modell med 40% reduktion av förmånsvärdet jämfört med basmodell för vissa tekniktyper bör ersättas med att Läs mer…

Remissvar: Bonus–malus-system för nya lätta fordon

2030-sekretariatets kommentarer i sammanfattning: Bonus-malus är ett viktigt verktyg för att nå klimatmålen för transportsektorn, men behöver skärpas jämfört med förslaget. Det är positivt att samma system införs för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar. Särskilt låga respektive höga utsläpp bör få större bonus resp malus än förslaget. Gränsvärdena för bonus, neutral zon och malus Läs mer…

Miljömärkning Sverige

2030-sekretariatets remissvar: Nordisk miljömärknings förslag till ändrade kriterier för flytande drivmedel Sammanfattning 2030-sekretariatet är överlag positiva till förslaget om en översyn av kriterierna. Konsumentinformation och trovärdig miljömärkning av oberoende tredje part är viktigt och borde spridas mer. De viktigaste förändringarna jämfört med tidigare Svanenmärkning är en viss harmonisering med EU:s förnybahetsdirektiv (RED), vissa skärpningar av klimatkraven, Läs mer…

Bonus-Malus: Detta blir effekterna

Regeringen har nu lagt fram sitt förslag till bonus-malus-beskattning av nya personbilar, lätta lastbilar och minibussar. 2030-sekretariatet analyserar förslaget. Elbilar gynnas – men det blir ingen norsk boom. Regeringen föreslår 45 000 kronor i bonus för bilar med nollutsläpp, i praktiken el- och vätgasbilar. Det är 5 000 kronor mer än dagens supermiljöbilspremie, men eftersom Läs mer…

Nextbike – lånecyklar tar nästa steg

2004 började Nextbike med 20 lånecyklar i Leipzig. Nu har de 35 000 cyklar i över 100 städer i 23 länder på fyra kontinenter. Nu tar de nästa steg – cykeln kan hämtas och lämnas var som helst. Vi besöker dem i Leipzig! Lånecykel som bilpool Den som registrerat sig i Nextbikes system får tillgång Läs mer…

Miljözoner remissvar

Med vissa förändringar ställer sig 2030 bakom förslaget till miljözoner för personbilar. Läs de sammanfattade kommentarerna nedan eller hitta hela 2030-sekretariatets remissvar för miljözoner här! Miljözoner för lätta fordon är ett välkommet verktyg för att nå nuvarande och kommande trafikrelaterade mål för miljö, hälsa och klimat. Zoner i tre steg föreslås, där den mest restriktiva kan innebära Läs mer…

Utredningen om skatt på flygresor: 2030-sekretariatets remissvar

Efter att flygskatteutredningen presenterades, har debatten varit polariserad, en majoritet i trafikutskottet har slagit fast att skatten inte bör införas och regeringsföreträdare har slagit fast att skatten ska läggas fram. Från alla sidor är detta bristande respekt för den demokratiska processen som en utredning innebär, men också bristande kreativitet. I 2030-sekretariatets remissvar framgår att… Flyget är Läs mer…

EU-förslag ger fortsatt stort fossilberoende

PRESSMEDDELANDE Bra för biogas och skogsbaserade biodrivmedel, en öppning för förnybar el men förödande för grödbaserade biodrivmedel och därmed ett hot mot svenska 2030-målet. Så sammanfattar 2030-sekretariatet EU-kommissionens förslag till revidering av förnybarhetsdirektivet som, om det går igenom, blir svensk lag 2021. – Kommissionen presenterar ett direktiv som leder till ett fortsatt beroende på fossila bränslen, kommentarer Jakob Läs mer…

Lånecyklar: Nu kommer Kina

Siffrorna är stora nog att få vem som helst att drabbas av lycko-yrsel. Lånecykelsystemet i Shanghai har 149 000 cyklar, i Wuhan 90 000 cyklar, Hangzhou 86 800 och Taiyuan 50 000. Och nu kommer de kinesiska lånecykeljättarna till Europa. 2030 har tittat närmare på dem. Brittiska Cambridge är första anhalt när kinesiska Ofo, världens Läs mer…

El-lånecyklar för alla

Med en lång rad städer som har infört lånecyklar; såväl Los Angeles och San Fransisco som New York och rentav Las Vegas fortsätter lånecyklarnas erövring av USA, med fattigdomsfokus. I Baltimore på östkusten finns Nordamerikas största eldrivna lånecykelsystem, med avsikt att öka tillgången till staden för de med sämst ekonomi.  I världen finns ”minst 885” lånecykelsystem; Läs mer…

2030-sekretariatet flyger BRA med biobränsle

Fores med 2030-sekretariatet följde med på premiärflygning med biobränsle. Flygbolaget BRA har nyligen investerat i nio nya turbopropplan från flygplanstillverkaren ATR, som även går att flyga med biobränsle. Enligt uppgift från tillverkaren minskar den nya flygplanstypen ATR 72-600 koldioxidutsläppen med 35% per passagerarkilometer jämfört med nuvarande modell SAAB 2000, när de körs på fossilt bränsle. Läs mer…

Bussarnas Tesla

Proterra är bussarnas Tesla. De bygger elbussar och tillverkar allt utom batterierna i Kalifornien. De är mitt i den pionjärfas då allt känns möjligt. Till skillnad från Tesla har Proterra inte tid med konfidentialitetsavtal när man besöker den lilla fabriken, det var bara ett batteripaket vi inte fick fotografera när 2030-sekretariatet besökte dem. Tesla med Läs mer…

Remissvar: Promemoria – Minskad klimatpåverkan av drivmedel

Diarienummer M2017/00092/R 2030-sekretariatets remissvar: Minskad Påverkan Drivmedel Läs hela remissvaret i pdf-format här. Sammanfattning 2030-sekretariatets viktigaste synpunkter och förslag är: Se sammanhanget. 2030-sekretariatet förstår att svenska regeringen snabbt vill införa EU:s direktiv i svensk lag, men det finns flera andra EU processer som kan ha en påverkan på vad som beskrivs i promemorian. Vi menar Läs mer…

Svensk nybilsförsäljning 2016: Rekordförsäljning, men inte rekordgrönt

Bakgrund Sju av riksdagens åtta partier står bakom målet att nå en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030, som av miljömålsberedningen preciserats till 70 procent minskad klimatpåverkan till år 2030 jämfört med år 2010. 2030-sekretariatet verkar för att målet ska uppnås och följer återkommande utvecklingen, bl.a. avseende nybilsregistreringen. Utvecklingen 2016 i fem punkter Bilförsäljningsrekord. 372 296 Läs mer…

Med Amtrak tvärs över USA

Tåget är ett mer hållbart sätt att resa, och det funkar även i bilens förlovade land, USA. Efter COPtrain till Marrakech och biobränsleflyget till Los Angeles har Mattias Goldmann tagit Amtrak tvärs över USA. Här beskriver han resan och bedömer Amtrak ur hållbarhetssynpunkt. Kust till kust Amtraks viktigaste linjer ser ut som ett bakvänt N. Läs mer…

Los Angeles: Elbilar för poliser och fattiga

Hälften av alla nya fordon som Los Angeles stad skaffar ska vara elfordon, och staden ska göra elbilen tillgängliga också för de med tunn plånbok. 2030 träffar stadsledningen för att reda ut hur. Elbilar för alla Kalifornien har högst andel bilar per invånare i världen, och transporterna står för över 40 procent av delstatens totala Läs mer…

Bioflyget kommer – om vi vill

Flyget har börjat sin resa mot klimatsmarta biodrivmedel, men det behövs styrmedel som gynnar omställningen – och en flygskatt lika för alla hjälper inte. 2030 besöker AltAir Fuels, världens absolut ledande producent av förnybart jetbränsle. ”Säljer allt vi tillverkar” Nöden är uppfinningens moder – och klimatets vän. För fyra år sedan konstaterade Paramount Oil i Läs mer…

ALTAIR JET – Världens enda producent av biobränsle för flyg

Alt Air är världens enda producent av biobränsle till flyg. KLM visar på att långdistansflygningar på biobränsle är en realitet. Fler vinster med biobränsleproduktion går att urskilja, såsom effektiv produktion, kostnadseffektivitet och ökad konkurrenskraft. Dock kvarstår utmaningar som bäst löses med nationella och internationella marknadslösningar.

2030-sekretariatet flyger KLM – första långdistansflyget på biobränsle

Flyget kan inte i närtid byta till eldrift eller vätgas, och att flygplanen blir allt bränsleeffektivare räcker bara för att kompensera de ökande flygtimmarna. Därför behövs ett storskaligt byte till klimateffektiva, hållbara biodrivmedel. Det konstaterar ICAO, ledande flygbolag, internationella miljöorganisationer, Swedavia och 2030-sekretariatet. En lång rad flygbolag har framgångsrikt testat att flyga med bio-jetbränslen, men Läs mer…

EU:s vinterpaket hotar svensk biodrivmedelssatsning – och klimatet

PRESSMEDDELANDE EU-kommissionen presenterar idag sitt vinterpaket, med en lång rad förslag på energiområdet. På transportområdet föreslår EU en utfasning av biodrivmedel från grödor, vilket skulle slå undan benen för transportsektorns miljöutveckling. 2030-sekretariatet har detaljgranskat EU-kommissionens förslag på transportområdet, som är 10 % biodrivmedel och 10 % energieffektivare transporter till år 2030. Biodrivmedelsandelen är lägre än Läs mer…

Nationally Determined Contributions

The 2030-secretariat has gone through the Nationally Determined Contributions for a better understanding on what countries aim to achieve within the transport sector, with a focus on the switch to renewable energy, improved public transports and increased energy efficiency. The report also relates the targets to Sweden’s fossil independent transport sector target. General conclusions Transport Läs mer…

Klimatsmart etanol – på nära håll

Till år 2030 ska vi inte bara nå en fossiloberoende fordonsflotta, utan också minska transportsektorns klimatpåverkan med 70 procent. Eftersom målet omfattar också tung trafik, och befintliga fordon, så vill det till att vi har tillgång till betydligt mer biodrivmedel än idag, med mycket lägre klimatpåverkan än dagens snitt. Som etanolen från Lantmännen Agroetanol på Läs mer…

En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige SOU 2016:47

2030-sekretariatets remissvar på Miljömålsberedningens slutbetänkande   Läs om pdf här Sammanfattning 2030-sekretariatets viktigaste synpunkter och förslag är: Delad målbild och sektorsmål. 2030-sekretariatet instämmer i Miljömålsberedningens ambition att klimatförändringarna orsakade av oss människor måste hejdas, att Sverige ska vara ledande inom klimatomställningen och att särskilt höga ambitioner bör gälla för transportsektorn. Vi bedömer att målet om Läs mer…

Infrastrukturdirektivet – öppet brev till ansvariga ministrar

2016-10-10 Anna Johansson, Infrastrukturminister Ann Linde, EU- och Handelsminister Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Kopia Erik Brandsma, GD Energimyndigheten Kära minister, Det är avgörande för svensk industri och för målet om en fossiloberoende fordonsflotta att Sverige har en proaktivt förhållningssätt till EU-kommissionens arbete kring biodrivmedel och transporter. Kommissionen syn på biodrivmedel går Läs mer…

2030-sekretariatet om budgetpropositionen: Dyra förseningsavgifter för regeringen

700 miljoner kronor till supermiljöbilar hade undvikits om bonus-malus-systemet införts som planerat, medan större delen av den nödvändiga järnvägssatsningen sker efter valet. Regeringen drar på sig dyra förseningsavgifter, konstaterar 2030-sekretariatet. – Det är väldigt värdefullt att regeringen slår fast att transportsektorn ska bli fossilfri, men vägen dit är för otydlig och stimulansen för omställningen för Läs mer…

Fossiloberoende fordonsflotta 2030 – Hur realiserar vi målet?

En strategisk innovationsagenda; Baserad på arbetsgrupper där ett 70-tal aktörer deltagit Finansierad av Energimyndigheten Initierad och genomdriven av Sweco, VTI, Energiforsk och 2030-sekretariatet under januari-augusti 2016 Slutrapport 2016-09-01 Rapporten är framtagen av: Cecilia Wallmark, Sweco (cecilia.wallmark@sweco.se) Mattias Goldmann, Fores med 2030-sekretariatet (mattias.goldmann@fores.se) Peter Berglund Odhner, Sweco Sonja Forward, VTI Kerstin Hoyer, Energiforsk Läs hela slutrapporten Läs mer…

Bra med miljömärkning av drivmedel, dags att lyfta de miljöbästa bränslena

2030-sekretariatet välkomnar att regeringen föreslår miljömärkning av drivmedel, nu är det dags för att göra det billigare att tanka miljösmart! Genom tydlig märkning och en kraftig bonus-malus på bränslen kommer miljöutvecklingen att sätta fart igen. – Genom att tydligt märka drivmedlens miljöpåverkan kan konsumenten ta mer informerade val, kommenterar Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet. Nu kan kunderna vara Läs mer…

Tankar från en Twizy

En vecka i Renaults lilla el-Twizy väcker tankar om vad som egentligen är en supermiljöbil, om stadsplanering och om smålekens betydelse. Småleken har betydelse. Varje morgon åker jag in till Stockholm, liksom tusentals andra. Bilköerna är långa och består mestadels av uppemot fem meter långa bilar med en enda person i, vanligen en man. Cyklar jag, kommer Läs mer…

Svenska bilmarknaden: Fossiloberoende, var god dröj!

Bakgrund Sju av riksdagens åtta partier står bakom målet att nå en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030, som lanserades av förra regeringen och drivs av den nuvarande. Den nyligen avslutade partipolitiskt sammansatta Miljömålsberedningen upprepar och konkretiserar detta mål till 70 % minskad klimatpåverkan från transportsektorn från år 2010 till år 2030. 2030-sekretariatet verkar för att Läs mer…