Nyheter

2030-sekretariatet om budgetpropositionen: Dyra förseningsavgifter för regeringen

700 miljoner kronor till supermiljöbilar hade undvikits om bonus-malus-systemet införts som planerat, medan större delen av den nödvändiga järnvägssatsningen sker efter valet. Regeringen drar på sig dyra förseningsavgifter, konstaterar 2030-sekretariatet. – Det är väldigt värdefullt att regeringen slår fast att transportsektorn ska bli fossilfri, men vägen dit är för otydlig och stimulansen för omställningen för Läs mer…

Fossiloberoende fordonsflotta 2030 – Hur realiserar vi målet?

En strategisk innovationsagenda; Baserad på arbetsgrupper där ett 70-tal aktörer deltagit Finansierad av Energimyndigheten Initierad och genomdriven av Sweco, VTI, Energiforsk och 2030-sekretariatet under januari-augusti 2016 Slutrapport 2016-09-01 Rapporten är framtagen av: Cecilia Wallmark, Sweco (cecilia.wallmark@sweco.se) Mattias Goldmann, Fores med 2030-sekretariatet (mattias.goldmann@fores.se) Peter Berglund Odhner, Sweco Sonja Forward, VTI Kerstin Hoyer, Energiforsk Läs hela slutrapporten Läs mer…

Bra med miljömärkning av drivmedel, dags att lyfta de miljöbästa bränslena

2030-sekretariatet välkomnar att regeringen föreslår miljömärkning av drivmedel, nu är det dags för att göra det billigare att tanka miljösmart! Genom tydlig märkning och en kraftig bonus-malus på bränslen kommer miljöutvecklingen att sätta fart igen. – Genom att tydligt märka drivmedlens miljöpåverkan kan konsumenten ta mer informerade val, kommenterar Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet. Nu kan kunderna vara Läs mer…

Tankar från en Twizy

En vecka i Renaults lilla el-Twizy väcker tankar om vad som egentligen är en supermiljöbil, om stadsplanering och om smålekens betydelse. Småleken har betydelse. Varje morgon åker jag in till Stockholm, liksom tusentals andra. Bilköerna är långa och består mestadels av uppemot fem meter långa bilar med en enda person i, vanligen en man. Cyklar jag, kommer Läs mer…

Svenska bilmarknaden: Fossiloberoende, var god dröj!

Bakgrund Sju av riksdagens åtta partier står bakom målet att nå en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030, som lanserades av förra regeringen och drivs av den nuvarande. Den nyligen avslutade partipolitiskt sammansatta Miljömålsberedningen upprepar och konkretiserar detta mål till 70 % minskad klimatpåverkan från transportsektorn från år 2010 till år 2030. 2030-sekretariatet verkar för att Läs mer…

High-tech lånecyklar: Köpenhamns vita svanar sprider sig

”Den vita svanen”. Så kallas Köpenhamns nya, superavancerade lånecyklar. Det började med fiasko, men nu är genombrottet nära för lånecykeln 2.0. På Ekotransport 2016 fick Clear Channel priset som årets oväntade klimathjälte för sitt arbete med att introducera och sprida lånecyklar över världen. En pionjär var Köpenhamn, med den gula minicykeln som låstes upp med Läs mer…

Remissvar gällande Ett bonus–malus-system för nya lätta fordon

Läs remissvaret i PDF-format här 2030-sekretariatets kommentarer i sammanfattning: Förslagen ger en ökad andel elbilar och laddhybrider, men leder inte till en fossiloberoende fordonsflotta. Bonus-malus bör vara ett sammanhållet system med tydliga bonus- respektive malus-klasser ungefär enligt fransk modell för att göra systemet enkelt, överblickbart och enkelt att förstå av säljare som köpare samt de Läs mer…

Hur blir Svensson el-bilist?

Vad tycker vanligt folk om elbilar, och hur ser framtiden ut – egentligen? 2030-sekretariatet bjöd in till en Walk&Talk på temat i Almedalen 2016. Bosse Gustavsson som driver uthyrningen i gästhamnen förklarar. Medverkar gjorde även Jon Malmsten, projektledare Elbilslandet, som berättar om Elbilslandets framväxt, Lovisa Källmark, 2030-sekretariatet, om önske-topp-3 ändrade beslut för ändrat beteende, samt Claes Nysell, Läs mer…

Helgonet eller djävulen – vem har rätt i omställningen till fossiloberoende fordonsflotta?

Hur går omställningen till fossiloberoende fordonsflotta? Nya och detaljerade indikatorer visar vägen, men siffror kan tolkas på olika sätt. Allt pekar åt rätt håll men räcker det till? Fores bjöd in till seminarium i Almedalen 2016, men fokus på vägen mot 2030-målet – en fossiloberoende fordonsflotta. Den positiva och den negativa synen leder programmet, kompletterat Läs mer…

Berlin: Cyklings-folkomröstning?

”Volksentscheid Fahrrad” är förslaget till folkomröstning där Berlinborna ska få bedöma om de vill ha en starkare och mer systematisk cykelsatsning. Konkret tar de ställning till tio förslag: Cykelvägar som är säkra för alla, inklusive barn och äldre. 350 km nya cykelvägar ska skapas till år 2025, var och en åtminstone 5 meter bred med Läs mer…

Inga mer utredningar, nu kör vi!

Sex partier presenterade idag Miljömålsberedningen, ännu en utredning som kommer fram till samma slutsats, att utsläppen från transportsektorn måste minska. 2030-sekretariatet med 50 partners från näringslivet, civilsamhället och intresseorganisationer kräver att regeringen tar Beslutet så att arbetet kan börja.   Miljömålsberedningen presenterade idag sitt slutbetänkande. Transportsektorns utsläpp skall minskas med 70% till 2030, i princip Läs mer…

Fossiloberoende fordonsflotta 2030 – Hur realiserar vi målet?

En strategisk innovationsagenda; Baserad på arbetsgrupper där ett 60-tal aktörer deltagit Finansierad av Energimyndigheten Initierad och genomdriven av Sweco, VTI, Energiforsk och 2030-sekretariatet under januari-maj 2016 Detta dokument är en deltidsrapport från projektet för inspel till Energimyndighetens öppna forum för fossilfri transportsektor, 27 maj 2016. Slutligt dokument färdigställs under tidig höst 2016. Rapporten är framtagen Läs mer…

Remissvar gällande ett bonus–malus-system för nya lätta fordon

2030-sekretariatets kommentarer i sammanfattning: Förslagen ger en ökad andel elbilar och laddhybrider, men leder inte till en fossiloberoende fordonsflotta. Bonus-malus bör vara ett sammanhållet system med tydliga bonus- respektive malus-klasser ungefär enligt fransk modell för att göra systemet enkelt, överblickbart och enkelt att förstå av säljare som köpare samt de myndigheter som ska administrera. Särskilt Läs mer…

Pressmeddelande: Skärp bonus-malus-förslagen!

På fem områden måste regeringen gå längre än bonus-malus-utredningens förslag, för att vi ska få en fossiloberoende fordonsflotta. 2018 ska Sverige få en bonus-malus-fordonsbeskattning för nya personbilar, lätta lastbilar och minibussar, föreslår regeringens utredare idag. Fordon med låg klimatpåverkan ska få en större stimulans än idag, finansierat av en höjd beskattning på fordon med särskilt Läs mer…

Öka tempot för att nå 2030-målet i tid! 2030-sekretariatet lanserar indikatorer

2030-målet om en fossiloberoende fordonsflotta går att nå – men det behövs en sammanhållen politik och tydliga incitament. Det visar 2030-sekretariatets indikatorer för måluppfyllelse inom Bilen, Bränslet och Beteendet. 2030-sekretariatets indikatorer avser Bilen, Bränslet och Beteeendet, och har även indikatorer för landets alla kommuner. De visar bland mycket annat att vägtrafikens minskade fossilanvändning exakt följer Läs mer…

Remissvar gällande Remiss av utredning om införlivande av EU:s besiktningspaket

Enheten för marknad och regelverk på transportområde Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se peter.kalliopuro@regeringskansliet.se 2030-sekretariatet lämnar följande synpunkter på direktivet införlivande av EU:s besiktningspaket. Vi menar att sändlistan bör kompletteras med flera aktörer som har ett brett samhällsfokus. 2030-sekretariatets kommentarer i sammanfattning: Kraven på kontroller av fordon kommer att öka. EU tar nu viktiga steg i denna riktning, både via Läs mer…

Remissvar gällande elbusspremie

2030-sekretariatet bedömer att en stimulans för omställning av kollektivtrafiken är angelägen och det är rimligt att ha särskilt hög stimulans för ny teknik som behöver introduktionsstöd, men har en rad förslag på förändringar jämfört med det förslag som nu är på remiss:  Det är fel att ensidigt fokusera på en tekniklösning, olyckligt att vi nu får Läs mer…

Nulägesbeskrivning: Fossiloberoende fordonsflotta

2030-sekretariatet, Sweco, Energiforsk och VTI har tagit fram en nulägesrapport avseende målet om fossiloberoende fordonsflotta. Rapporten, som presenteras nedan, ligger till grund för strategiworkshopen den 8:e april – hör av dig till Mattias Goldmann (mattias.goldmann@fores.se) om du vill medverka! Läs rapporten i PDF-format här Inledning Det finns en mycket bred samsyn om att Sverige till Läs mer…

Canada invests in climate

Read report as PDF (including footnotes) The stars are aligned – Canada’s opportunity for climate leadership ”It is all happening at hyper speed right now” Dale Marshall, National Program Manager at Environmental Defence Fores Fact-finding report Mattias Goldmann, March 2016 Background: Canada’s renewed climate pledge At the COP21 climate summit in Paris, Canada’s newly elected prime minister Justin Trudeau said Läs mer…

2030-sekretariatets Remissvar på Regeringskansliets promemoria Sänkt skatt på biodrivmedel

Sammanfattning 2030-sekretariatet välkomnar att regeringen agerar nu när Energimyndigheten rapporterat att överkompensation av biodrivmedel inte förekommer. Men vi menar att manövern med först en höjning och sedan en otillräcklig sänkning har mycket allvarliga negativa konsekvenser på biodrivmedelsutvecklingen. Regeringen bör vara beredd att göra mer. Detta remissvar handlar snarare om höjd skatt på biodrivmedel än den Läs mer…

2030-sekretariatet: Etanol och biodiesel räddat på målsnöret – men lär sig regeringen läxan?

Regeringen sänker skatten på etanol E85 och biodiesel FAME, eftersom de inte var överkompenserade. Biodrivmedlen räddas på målsnöret och arbetet för en fossiloberoende fordonsflotta kan gå vidare – men regeringen måste skydda branschen från nya tvära kast, säger 2030-sekretariatet. Efter att Energimyndigheten i sin rapport konstaterat att etanol E85 och biodiesel FAME inte varit överkompenserade Läs mer…

Bonus-Malus för nya personbilar, lätta lastbilar och minibussar

Ett statsfinansiellt neutralt system för påskyndad omställning till en fossiloberoende fordonsflotta. Introduktion: Bonus-malus behövs för fossiloberoende Bonus-malus-utredaren presenterar sin utredning för regeringen den 29 april 2016. Avsikten är att införa denna form av fordonsbeskattning från 2017. Regeringens uttalade syfte med bonus-malus-systemet är ”att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå prioriteringen om en Läs mer…

Pressmeddelande: Skärp bonus-malus-förslagen!

På fem områden måste regeringen gå längre än bonus-malus-utredningens förslag, för att vi ska få en fossiloberoende fordonsflotta. 2018 ska Sverige få en bonus-malus-fordonsbeskattning för nya personbilar, lätta lastbilar och minibussar, föreslår regeringens utredare idag. Fordon med låg klimatpåverkan ska få en större stimulans än idag, finansierat av en höjd beskattning på fordon med särskilt Läs mer…

Öka tempot för att nå 2030-målet i tid! 2030-sekretariatet lanserar indikatorer

2030-målet om en fossiloberoende fordonsflotta går att nå – men det behövs en sammanhållen politik och tydliga incitament. Det visar 2030-sekretariatets indikatorer för måluppfyllelse inom Bilen, Bränslet och Beteendet. 2030-sekretariatets indikatorer avser Bilen, Bränslet och Beteeendet, och har även indikatorer för landets alla kommuner. De visar bland mycket annat att vägtrafikens minskade fossilanvändning exakt följer Läs mer…

Remissvar gällande Remiss av utredning om införlivande av EU:s besiktningspaket

Enheten för marknad och regelverk på transportområde Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se peter.kalliopuro@regeringskansliet.se   2030-sekretariatet lämnar följande synpunkter på direktivet införlivande av EU:s besiktningspaket. Vi menar att sändlistan bör kompletteras med flera aktörer som har ett brett samhällsfokus. 2030-sekretariatets kommentarer i sammanfattning: Kraven på kontroller av fordon kommer att öka. EU tar nu viktiga steg i denna riktning, både Läs mer…

Remissvar gällande elbusspremie

2030-sekretariatet bedömer att en stimulans för omställning av kollektivtrafiken är angelägen och det är rimligt att ha särskilt hög stimulans för ny teknik som behöver introduktionsstöd, men har en rad förslag på förändringar jämfört med det förslag som nu är på remiss:  Det är fel att ensidigt fokusera på en tekniklösning, olyckligt att vi nu får Läs mer…

Nulägesbeskrivning: Fossiloberoende fordonsflotta

2030-sekretariatet, Sweco, Energiforsk och VTI har tagit fram en nulägesrapport avseende målet om fossiloberoende fordonsflotta. Rapporten, som presenteras nedan, ligger till grund för strategiworkshopen den 8:e april – hör av dig till Mattias Goldmann (mattias.goldmann@fores.se) om du vill medverka! Läs rapporten i PDF-format här Inledning Det finns en mycket bred samsyn om att Sverige till Läs mer…

Canada invests in climate

Investments in EV:s, infrastructure and biofuels… Be the first to read the 2030-secretariat’s draft about Canada’s climate goals! Read report as PDF (including footnotes) The stars are aligned – Canada’s opportunity for climate leadership ”It is all happening at hyper speed right now” Dale Marshall, National Program Manager at Environmental Defence Fores Fact-finding report Mattias Goldmann, March 2016 Background: Canada’s Läs mer…

2030-sekretariatets Remissvar på Regeringskansliets promemoria Sänkt skatt på biodrivmedel

Sammanfattning 2030-sekretariatet välkomnar att regeringen agerar nu när Energimyndigheten rapporterat att överkompensation av biodrivmedel inte förekommer. Men vi menar att manövern med först en höjning och sedan en otillräcklig sänkning har mycket allvarliga negativa konsekvenser på biodrivmedelsutvecklingen. Regeringen bör vara beredd att göra mer. Detta remissvar handlar snarare om höjd skatt på biodrivmedel än den Läs mer…

2030-sekretariatet: Etanol och biodiesel räddat på målsnöret – men lär sig regeringen läxan?

Regeringen sänker skatten på etanol E85 och biodiesel FAME, eftersom de inte var överkompenserade. Biodrivmedlen räddas på målsnöret och arbetet för en fossiloberoende fordonsflotta kan gå vidare – men regeringen måste skydda branschen från nya tvära kast, säger 2030-sekretariatet. Efter att Energimyndigheten i sin rapport konstaterat att etanol E85 och biodiesel FAME inte varit överkompenserade Läs mer…

Bonus-Malus för nya personbilar, lätta lastbilar och minibussar

Ett statsfinansiellt neutralt system för påskyndad omställning till en fossiloberoende fordonsflotta. Introduktion: Bonus-malus behövs för fossiloberoende Bonus-malus-utredaren presenterar sin utredning för regeringen den 29 april 2016. Avsikten är att införa denna form av fordonsbeskattning från 2017. Regeringens uttalade syfte med bonus-malus-systemet är ”att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå prioriteringen om en Läs mer…

Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 – remissvar från 2030-sekretariatet

Inledning 2030-sekretariatet är positiva till att det tas fram en långsiktig inriktning för transportinfrastrukturplaneringen – det är avgörande för att kunna nå de klimat- och miljömål samt andra mål som riksdag och regering bestämt, samt som vi förväntar oss i närtid som resultat av bl.a. Miljömålsberedningens och Energikommissionens arbete. Vi bedömer att utgångspunkten för transportinfrastrukturplaneringen Läs mer…

Från buller till välgörande ljud

Om trafiken blir tystare skapas utrymme för fler välgörande ljud i stadsmiljön – Lovisa Källmark, Fores med 2030-sekretariatet ”Trafikbuller – vad gör det med oss?” Det var frågeställningen för Nissans seminarium, där representanter från branschen, politiker och media fick lyssna till 2030-sekretariatets Lovisa Källmark, Nissan Sveriges VD Stefan Andström och Daniel Helldén, trafikborgarråd i Stockholm. Läs mer…

2030-sekretariatet om infrastrukturplaneringen: Gör om, gör rätt!

Viktigt underlag kom för sent, för få bjöds att ge synpunkter, men framför allt är ambitionerna alltför låga. Så bedömer 2030-sekretariatet förslaget till Transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029. Gör om, gör rätt! Trafikverkets inriktningsunderlag för Transportinfrastrukturplaneringen visar att vi med fortsatt trafikutveckling får ett fördubblat bilresande till år 2050, medan en utveckling som gör att klimatmålen Läs mer…

Nyhetsbrev februari 2016

2030-sekretariatet Handlingsplan för 2030 Energimyndigheten stödjer 2030, Sweco, Energiforsk och VTI:s satsning för en strategisk innovationsagenda för fossiloberoende. Läs mer Jobba Hemma-dagen 3 maj I fjol deltog över 150 organisationer i Jobba Hemma-dagen, samordnat av Fores med 2030. Delta du med! Se jobba-hemma.se! Nya partners 2030 hälsar Biogasakademin, ChargeStorm, Renault och spårbils- nätverket Kompass välkomna! Fler Läs mer…

Fem allvarliga missuppfattningar om biodrivmedel

Arbetet för en fossiloberoende fordonsflotta 2030 ökar takten 2016 och många viktiga delar faller på plats: Andelen biodrivmedel ökar i nyproducerade fordon på nationella såväl som internationella tankstationer Sjöfarten och flygtrafiken satsar på förnybart Regeringen lämnar i slutet av året en infrastrukturplanering för alternativa drivmedel till EU Sverige har fortsatt tidsbegränsat skatteundantag för biodrivmedel. Men någonting Läs mer…

Miljöbästa Bil 2016 – så funderar jag

Det är dags att utse Miljöbästa Bil 2016, och jag är en av jurymedlemmarna. Gröna Bilister har stått för grundurvalet, som gett totalt 35 bilmodeller som finalister, som uppfyller följande kriterier: Förnybarhet. Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst Läs mer…

New Delhis trafik begränsas – så blev resultaten

New Delhi begränsar trafiken för att rädda luften. Hur och vad blev resultatet? Mattias Goldmann reder ut begreppen. New Delhis odd-even-körschema, där man bara får köra jämna dagar om slutsiffran på nummerplåten är jämn och vise versa, infördes en lördag och gäller inte alls på söndagar. Så det var först på måndag som systemet ställdes på Läs mer…

Rena luften eller dö – New Delhis utsläppsmål är på allvar

Att New Delhi nu har världens smutsigaste, hälsofarligaste luft är ett påstående som upprepats så många gånger att det nu tas som en sanning. Verkligheten är att vi inte vet. New Delhi har uppemot tjugo miljoner invånare men bara två offentliga stationer för mätningar av luftkvalitet och de fungerar inte. Många andra städer vars luftkvalitet också kan vara Läs mer…

EU ger Sverige förlängt undantag för biodrivmedel

PRESSMEDDELANDE EU-kommissionen har nu beslutat att bevilja den svenska ansökan om fortsatt skattebefrielse för biodrivmedel. Förlängningen är tidsbegränsad i tre år, förutom biogas, som får fem år, vilket ger en arbetsro att förhandla fram en långsiktigt stödsystem för biodrivmedel. – Detta var en välkommen julklapp för regeringen, den svenska biobränslebranschen och omställningen till en fossiloberoende Läs mer…

Dyr begravning för E85

Pressmeddelande  •  2015-12-01 09:50 CET Idag 1 december höjs skatten på E85 som vid pump blir en dryg krona dyrare per liter. De flesta kommer att byta från E85 till bensin, tvärtemot regeringens och Alliansens ambitioner. E85 är till drygt 70 % förnybart och halverar enligt Energimyndigheten klimatpåverkan jämfört med bensin. E85 finns på ungefär Läs mer…

Välkommen till Ekotransport 2030!

27 april 2016, Münchenbryggeriet, Stockholm Konferensen om framtidens hållbara transporter, med fokus på 2030-målet fossiloberoende fordonsflotta Det här är mötesplatsen för dig som vill vara en del av omställningen till framtidens fossiloberoende transporter. Ekotransport 2030 är den nya, årliga knytpunken för alla som vill delta i omställningen till hållbara transport- och mobilitetslösningar. Målet är att Sveriges fordonsflotta Läs mer…

Svensk Sjöfart ny 2030-partner

Senaste partner till 2030-sekretariatet är Svensk Sjöfart, som rivstartade sin medverkan med att lansera sin klimatfärdplan på seminariet Sjöfarten och fossiloberoende fordonsflotta, arrangerat av 2030-sekretariatet. Planen visar hur Svensk Sjöfart till år 2030 ska minska sin klimatpåverkan med 30% jämfört med år 2010, och till år 2050 inte ska ha någon klimatpåverkan alls. Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet, Läs mer…

Sjöfarten och fossiloberoende fordonsflotta

  SEMINARIUM Den statliga utredningen Fossilfrihet på väg behandlade sjöfarten ganska översiktligt. Samtidigt står sjöfarten för stora möjligheter att både avlasta våra hårt belastade vägar, och skapa energieffektiva transporter. Svensk Sjöfart är en ny partner till 2030-sekretariatet, och nu ställer vi oss frågan: Hur kan Sjöfarten bidra till 2030-målen? Varför nämns de knappt i FFF-utredningen? Läs mer…

​Biodrivmedel skattefria till 2019: 2030-sekretariatet välkomnar arbete för långsiktig politik

Regeringen begär fortsatt skattebefrielse för biodrivmedel från EU, t.o.m. 2018 generellt, 2020 för biogas. 2030-sekretariatet stöttar begäran och bedömer att den bifalls, och poängterar vikten av att därefter ha en långsiktig politik på plats där klimatnyttan avgör.  De undantag som regeringen idag begär från EU-kommissionen avser fortsatt skattebefrielse för flytande biodrivmedel till och med år Läs mer…

Remissvar gällande Promemoria – Anläggningsbesked för biodrivmede

2030-sekretariatet lämnar följande synpunkter på promemorian ”Anläggningsbesked för biodrivmedel” som berör EU-regler om att biodrivmedel från ”livsmedelsbaserade grödor” från anläggningar som etableras fr.o.m. 2014, eller anläggningar som redan är avskrivna, inte får fortsatt skatteundantag från energi- och koldioxidskatt från år 2020. Sammanfattning 2030-sekretariatet noterar att tiden blivit alltför knapp för att ta fram alternativa lösningar Läs mer…

Budgetpropositionen: För lite beteendefokus för att nå 2030-målen

Regeringens höstbudget tar positiva steg för omställning till hållbara transporter, men 2030-målet fossiloberoende fordonsflotta nämns bara en gång, och beteendeförändringarna lyser med sin frånvaro. Det konstaterar 2030-sekretariatet.   – Vi ser en budget som både gör fel och rätt, men där man kan skönja en långsiktighet där koldioxidskatter och bonus malus ska styra marknaden mot Läs mer…

Nyhetsbrev september 2015

Kalendariet Morgon om vätgasteknik och bränslecellsbilar 18:e sep 7-10, visar 2030-partnern Vätgas Sverige upp vätgasteknik och bränslecellsbilar. Stockholm. Mer info & Anmälan. Klimatmötet i Paris – Näringslivet Hur påverkar företagen och näringslivet förhandlingarna i Paris? Varför behövs det ett globalt klimatavtal? Vad vill man uppnå? Vad gör Sverige? Presentationer och panelsamtal av framträdande politiker, forskare Läs mer…

2030-sekretariatet: EU:s biodrivmedelsregler en katastrof för svensk industri

Regeringen föreslår att EU-regler om att biodrivmedel från spannmål från nyare eller avskrivna anläggningar inte får stimuleras ekonomiskt. Det hotar helt slå undan benen på svenska biodrivmedelsföretag och därmed för målet att nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta. 2030-sekretariatet uppmanar regeringen att slå vakt om den svenska biobränsleboomen. – Bryssels feltänk ska nu införas i svensk lag. Läs mer…

2030-sekretariatet: Viktig knuff för gas- och elbilar, litet steg mot fossilbränsleoberoende – och var är biodrivmedlen?

Tre års förlängning av det sänkta förmånsvärdet för gasbilar, elbilar och laddhybrider, elbusspremie och tydligare stimulans för rena elbilar. Men viktigast är att Energimyndigheten får ansvar att samordna fossilbränsleoberoende-arbetet, anger 2030-sekretariatet som efterlyser satsningar på biodrivmedel, på lastbilar och på ändrat beteende. – Omställningen måste ta fart nu för att nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta, och Läs mer…

Norge först under 100 g CO2/km, visar vägen till fossiloberoende fordonsflotta

Norge är först i Europa och förmodligen världen att ha utsläpp från nya bilar under magiska 100 gram CO2 per kilometer. Men ett snitt på 96 g/km för första halvårets nya bilar visar Norge en utveckling som ligger långt före andra länder i Europa. Elbilar och laddhybrider ligger bakom bedriften, men även en minskning i försäljning av högutsläppsbilar.  – Norge Läs mer…

Skrota inte kommunal transportrådgivning

Energimyndigheten föreslår att kommunala klimat- och energirådgivare inte längre ska arbeta med transporter. Förändringen skulle göra det svårare att nå målet fossilbränsleoberoende fordonsflotta, anger 2030-sekretariatet som tvärtom föreslår ett starkare transportfokus.   – Transporterna står för en tredjedel av Sveriges totala klimatpåverkan, är en mycket stor kostnad för hushållen och är nyckeln till att nå Läs mer…

Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen

Uppdrag 3 i Energimyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2015, 2015:14   Sammanfattning 2030-sekretariatet föreslår regeringen: Att inte – som Energimyndigheten föreslår – avveckla transportfrågan inom energirådgivningen, utan tvärtom prioritera transportfrågor inom, energi- och klimatrådgivning, då detta område har den största potentialen för utsläppsminskningar och störst betydelse för hushållens ekonomi. Att förtydliga behovet av kompetensutveckling för energirådgivarna Läs mer…

Nyhetsbrev augusti 2015

2030-nytt Nya partners 2030-sekretariatet hälsar Sveriges Trafikskolors Riksförbund, Sveriges Åkeriföretag, Bring, Strateco, Trafikutredningsbyrån och Westport välkomna som nya partners. Se alla här! Fördjupat arbete: CO2-skatten 2030 fördjupar arbetet om hur Sverige kan behålla och utveckla sin stimulans för förnybara drivmedel, som en central del i att nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta. 2030-Kalendarium 2/9: Våra drömmars stad Läs mer…

Umeå miljöhuvudstad – fem förslag för framgångsrik framtida ansökan

2010 utsågs Stockholm till den första ”European Green Capital”, följt av Hamburg i 2011, Vitoria-Gasteiz 2012, Nantes 2013, Köpenhamn i fjol och Bristol i år. 2016 är det Ljubljanas tur och 2017 är vinnaren Essen. Umeå har två år i rad varit finalist och rekommenderas att söka igen, men med ett antal förbättringar så att Läs mer…

Tankeförbud om bonus-malus försvårar snabb utsläppsminskning – 2030-sekretariatet skeptiska

Utredaren ska INTE överväga en registreringsskatt för nya bilar med höga utsläpp. Det slår regeringens kommittédirektiv fast, trots att detta är själva grunden för såväl den franska modellen som den norska elbilsboomen. – De länder som infört bonus-malus har en rejäl peng vid inköpet av de grönaste bilarna, och en ordentlig avgift för den som Läs mer…

Boarding för biobränsleplanet

Omställningen till förnybara drivmedel har inte kommit särskilt långt på flygsidan – trots att det kan vara både enklast och viktigast här. Mattias Goldmann följer med på första biobränsleflygningen med Malmö Aviation. Biobiljett avgör Det är tekniskt fullt möjligt att flyga på biobränsle och standarder, motortillverkare och flygbolagens branschorgan IATA godkänner upp till 50% biobränsleinblandning. Läs mer…

Öppet brev från 2030- konferensen 2015

Jag vill skriva på detta öppna brev till regeringen! Till Infrastrukturminister Anna Johansson Kopia: Finansminister Magdalena Andersson Finansmarknadsminister Per Bolund Näringsminister Mikael Damberg Miljöminister Åsa Romson Energiminister Ibrahim Baylan   Hej Anna, Du deltog på Ekotransport-konferensen och berättade om regeringens planer. Det kom fram flera viktiga åsikter under dagen, och vi har samlat de viktigaste. Läs mer…

Laddinfrastrukturutbyggnad – synpunkter från 2030-sekretariatet

Elbil och laddinfrastruktur är två sidor av samma mynt: Det hjälper inte mycket att bygga ut laddning om medlen till supermiljöbilspremien tar slut snart, och den behöver snarast bli del av ett bonus-malus system där riktiga nollutsläppsbilar får större bonus än laddhybrider De 75 miljoner kronor som fanns i Alliansens budget, som ju riksdagen antog, måste ses som en miniminivå Läs mer…

Mer biogas nödvändigt för fossilfria transporter

Biogas är ett unikt, miljövänligt bränsle. Avfall- och restprodukter från bland annat hushåll, restauranger, jordbruk och skog blir i biogasen en värdefull resurs. Biogasen bidrar inte bara till att minska klimatpåverkan utan också till att sluta kretsloppen, samtidigt som luftföroreningar och övergödning minskar. Flera miljöproblem angrips på en gång – effektivt och miljösmart. Sverige har Läs mer…

Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Remissvar                                                                         Finansdepartementet 2030-sekretariatet                                                          Fi2015/1733   Bakgrund 2030-sekretariatet tackar för möjligheten att ge synpunkter på förslagen till punktskatteförändringar (pdf). Vår utgångspunkt för detta är den samma som presenteras i skrivningen; ”Klimatfrågan är vår tids ödesfråga”. Därvidlag delar vi regeringens ambition att intensifiera insatserna för att nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta, som sju av riksdagens partier och Läs mer…

2030-målen borta i Vårpropositionen

När vårpropositionen presenterades idag saknades konkreta besked om hur regeringen avser att driva på utvecklingen mot en fossiloberoende fordonsflotta. Ett förnyat åtagande om bonus-malus för fordon, en satsning på laddstolpar som bakas in i klimatsatsningen i städer och en mindre satsning på biogasproduktion är vad som återstår av den utredning förra regeringen presenterade i december Läs mer…

Nyhetsbrev april 2015

2030-sekretariatet Indikatorer uppdaterade Nu har 2030 uppdaterat indikatorerna för hur väl Sverige är på väg att uppfylla målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta. Se http://2030-sekretariatet.se/indikatorer/ Ekotransport 2016 spikat Den fullsatta och rosade konferensen Ekotransport upprepas den 28 april 2016, i samarbete mellan 2030 och MiljöRapporten. Save the date! Bonus-Malus-utredning 2017 ska bonus-malus fordonsbeskattning införas, då det tänks Läs mer…

New York bilsalong – tillbaks till framtiden

År 1900 blev New York autoshow den första bilmässan i USA. Det årets visades var elfordon, ångdrivna fordon och sedan bensinfordon de mest förekommande, i nämnd ordning. Ett patent för bensinmotorer registrerades i USA bara fem år tidigare, och fortfarande fraktade man ut 450 000 ton hästgödsel från staden. Bilen stod inför sitt genombrott. År Läs mer…

Rimligt med dyrare fossilt, orimligt med dyrare förnybart – 2030-sekretariatet om regeringens förslag

Regeringen föreslår att energiskatten höjs med 44 öre/l på bensin och 48 öre/l på diesel, med motsvarande höjd energiskatt på etanol och biodiesel. 2030-sekretariatet ser en höjning på det fossila som rimlig, men inte på det förnybara. 1 januari 2016 höjs skatten på bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter, enligt finansdepartementets Läs mer…

Europeiska mobilitetsveckan: Östersund är bäst

Hela 2013 städer medverkade i fjol i Europeiska mobilitetsveckan, kampanjveckan för mer hållbar mobilitet som hålls i september varje år. I en stor ceremoni den 23 mars utsågs Östersunds kommun till den som gjort det allra bästa arbetet för hållbar mobilitet. Men utmärkelsen förpliktigar – för kommunen och för Sverige! Två separata kampanjer, Europeiska Mobilitetsveckan Läs mer…

Framtidens busstrafik med el

2030- sekretariatets Jakob Lagercrantz var moderator när linje 73 lanserades, en laddhybridbuss från Volvo som sattes i trafik 14.36 den 16e mars mellan Ropsten och Karolinska institutet. Det var fem laddade pionjärer som svarade på frågor inför en tur till snabbladdaren i Ropsten; Keolis som kör busstrafiken, Vattenfall uppför och levererar snabbladdningsstationerna och levererar  vindkraftsel Läs mer…

Genève uttolkat

Genèves bilsalong är världens största årliga mötes- och skådeplats för bilindustrin, och eftersom den hålls på neutral mark utan egna bilgiganter, är det bästa tillfället på året att ta tempen på vart branschen är på väg. Årets mässa präglas av hästkraftsraseri och bling bling. Av de förnybara drivmedlen syns inte ett spår, elbilarna finns med som pliktskyldigast – här är förklaringarna! 1. Lagkraven är Läs mer…

Nyhetsbrev februari 2015

2030-sekretariatet Fokus för arbetet 2015 är ett intensivt år för 2030-sekretariatet, som bl.a. jobbar med framtida villkor för biodrivmedel (skattebefrielse/kvotplikt), fordonsbeskattning (bonus/malus, förmånsbilar), tunga fordon (premie, vägslitageavgift), beteende (bilpooler, kollektivtrafik, cykel), infrastruktur (laddplatser, vätgas- och biogasmackar), stöttar lokala och regionala initiativ och bistår omställningen i andra delar av världen. Nya partners! 2030-sekretariatet välkomnar som nya Läs mer…

Nyhetsbrev december 2014

2030-sekretariatet 2030-konferensen om Bilen, Bränslet & Beteendet! Den 28 april anordnas för första gången Ekotransport – konferensen om hur vi ska nå en fossiloberoende fordonsflotta. Vid detta unika tillfälle möts alla aktörer som berörs av omställningen, utbyter erfarenheter, får praktisk hjälp och ny inspiration i arbetet. Program och mer information finner du på miljorapporten.se/ekotransport. Utnyttja Läs mer…

2014: Fler miljöbilar – men långt till fossilbränsleoberoende (Pressmeddelande 2030-sekretariatet)

2014 nådde miljöbilsandelen 17,5% och premien för supermiljöbilarna tog slut redan i augusti. Men dieselbilarna dominerar och målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta är långt borta, konstaterar 2030-sekretariatet utifrån BilSwedens statistik. 2014 registrerades 304 000 nya personbilar, varav 17,5% miljöbilar – en kraftig ökning mot 11,1% år 2013. – Etta, tvåa och trea bland miljöbilarna är Läs mer…

Urban Future Award – fyra recept för hållbar mobilitet

”Bilen har en bil i den framtida staden bara om vi kan övertyga medborgarna att den hör hemma där.” Det är inte någon av miljöorganisationerna som säger det, utan Audis koncernchef Rupert Staedler. Han är värd för Urban Future Initiative, som samlar och stöttar de bästa initiativen för hållbar mobilitet. Syftet är, säger han, att Läs mer…

Så röstar jag i Miljöbästa Bil – jurymedlem Mattias Goldmann

Med 2030-sekretariatet, hos Fores, har vi samlat marknadens aktörer som vill påskynda omställningen till en fossilbränsleoberoende fordonsflotta. Med det i ryggen – och åtskilliga år med Gröna Bilister – tar jag nu plats i juryn för Miljöbästa Bil 2015. Vi i biltestar-juryn ska tillsammans med jurygrupper för miljöchefer, barnfamiljer, äldre och allmänhetens val, utse Miljöbästa Läs mer…

2030 på Persontrafikmässan

Persontrafikmässan är Sveriges främsta samlingsplats för beställda resor; buss, spårväg, tåg, taxi limousinservice och mycket annat. Med över 150 leverantörer och över 100 seminarier är det inte helt lätt att bilda sig en uppfattning om vad som egentligen är på gång – men Mattias Goldmann listar fem trender att hålla koll på! Självkörande bussar. Flera Läs mer…

Nyhetsbrev oktober 2014

2030-sekretariatet Budgetproppen granskad Budgetpropositionen slår fast målet ”en fordonsflotta fri från fossila bränslen”, förlänger supermiljöbilspremien, inför biogasstöd och ett Klokt-stöd för lokala klimatsatsningar, men det saknas besked om skatter/kvoter för förnybara drivmedel, om förmånsbilarnas framtid, om utbyggnaden av laddinfrastruktur, det finns ingen stimulans till miljöbättre lastbilar eller bussar och väldigt lite på beteendesidan. Läs hela Läs mer…

Budgetpropositionen ur 2030-perspektiv: För små steg på en för smal stig

Det är utmärkt att budgetpropositionen slår fast att användningen av fossila bränslen tydligt ska minska under mandatperioden, och att transportsektorn är nyckeln för att detta ska ske. Därtill är inriktningen att ”intensifiera insatserna för att nå en fordonsflotta som är fri från fossila bränslen” lovvärt och tydligt. Av denna intensifiering syns dock inte mycket i Läs mer…

Laddbilsläget i Paris

Årets största bilmässa är igång, i Paris, med starkt fokus på laddbara bilar och på kommande utsläppsmål inom EU. Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet, är på plats för samtal med industrin och analyser av modellerna som visas – och det som inte presenteras. Han urskiljer sex trender: Få nya elbilar Det rapporteras Läs mer…

2030-sekretariatet välkomnar bonus-malus-skatt, biogassatsning och stadsmiljöavtal – men saknar långsiktiga mål

Flera av punkterna i Socialdemokraternas och Miljöpartiets klimatöverenskommelse välkomnas av 2030-sekretariatet, men den långsiktiga färdriktningen måste förtydligas.  – Det är hög tid att sätta fart på omställningen till en fossilbränsleoberoende fordonsflotta och flera pusselbitar faller på plats med överenskommelsen, säger Jakob Lagercrantz, samordnare på 2030-sekretariatet. ”Inte minst metanreduceringsstödet ger Sveriges stora och världsledande biogasindustri en Läs mer…

Debatt: En stapplande start för miljöbilar

En knepig kompromiss som för miljöbilsomställningen framåt och ger visst lugn på marknaden men inte alls räcker för att säkerställa att vi når en fossilbränsleoberoende fordonsflotta, och helt saknar förslag på beteendesidan. De slutsatserna drar Mattias Goldmann på 2030-sekretariatet om Alliansens miljöbilspaket. * Supermiljöbilspremien förlängs och förstärks. Budgetanslaget för supermiljöbilspremien förstärks med 75 miljoner kronor Läs mer…

Var är biogasen?

Stoppa en slumpvist vald person på gatan och be hen nämna en elbil. Tesla kommer att nämnas, kanske Nissan Leaf. Be nästa person att nämna en hybridbil. Toyota Prius, blir svaret, kanske rentav Volvos laddhybrid. Fråga nu istället om en gasbil. Det blir knäpptyst. Det man aldrig tänker på, händer inte. Omställningen till fordonsgas och gasfordon har tappat fart, för Läs mer…

2030-sekretariatet: Välkommet Miljöbilspaket med förlängd Supermiljöbilspremie från Alliansen

Supermiljöbilspremien förlängs och förstärks, bonus-malus-beskattning ska införas och nya laddplatser ska etableras. Därtill skattebefrias vissa biodrivmedel, allt enligt Alliansens Miljöbilspaket som välkomnas av 2030-sekretariatet. Dock önskar man sig stimulans för hela fordonsflottan och regler som utgår från faktisk klimatpåverkan. – Det var i grevens tid! Att supermiljöbilspremien förlängs förhindrar att botten går ur elbilsmarknaden, återskapar tilltro till politiken och förstärker ekonomin för många Läs mer…

Hur kan vi nå fossiloberoende transporter? – Potential och möjligheter – Seminarium

Sveriges fordonsflotta ska bli fossilbränslefri till år 2030. Därför sammarbetar länsstyrelserna i Uppsala, Västmanland och Södermanlands län tillsammans med länens kommuner i det fortsatta transsportprojektet. Målet är att skapa verktyg för att uppnå en fossilfri fordonsflotta genom att åstadkomma konkreta handlingsplaner för varje kommun. Syftet med seminariet är att: Ge kunskap om vilka olika lösningar Läs mer…

Nyhetsbrev augusti 2014

2030-sekretariatet Se Almedalsseminariet ”Fossilfri Fordonsflotta 2030: Hur ska vi hinna?” Remissvaren sammanställda! För att påskynda omställningen till en fossilbränsleoberoende fordonsflotta har 2030-sekretariatet sammanställt alla 115 remissvaren från myndigheter, företag, organisationer och enskilda. Sammanställningen visar på ett starkt stöd för målet och för att det ska uppnås genom bättre fordon, bättre drivmedel och ändrade beteenden. Många Läs mer…

Slå inte undan benen för FAME!

Remissvaren på ”Ändrad beskattning av vissa biodrivmedel Fi 2014/2485” Sammanställning av 2030-sekretariatet Sammanfattning Finansdepartementet föreslår i sin promemoria en mycket kraftig höjning av energiskatten på FAME för låginblandning och som koncentrerad biodiesel, i syfte att undvika att drivmedlen över­kompenseras enligt EU:s regelverk. Avdraget på energiskatten, jämförd med energiskatten på fossil diesel ändras från nuvarande 84 Läs mer…

Nissan renar luften i Barcelona

2030-sekretariatets partner Nissan med sin koncernsyster Renault har den mest offensiva satsningen på elbilar av alla märken, med den mest sålda elbilsmodellen genom tiderna, det bredaste modellprogrammet och det mest omfattande arbetet med att få ut laddstationer. Efter elbilen Leaf, kommer nu storkombin och skåpbilen e-NV200. Den tillverkas i Barcelona för världens alla marknader – Läs mer…

Elbilsuthyrning succé på Gotland

På Gotland är sträckorna inte så långa, hastigheterna inte så höga och stoppen många. Perfekt för elbil – faktiskt kommer man vart som helt på ön och tillbaks igen från färjelägret utan att behöva ladda! Elbilslandet Gotland har tagit fasta på detta och erbjuder elbilar till uthyrning, via Visby Gästhamn. Och det är inte någon Läs mer…

Elbilsuthyrning succé på Gotland

På Gotland är sträckorna inte så långa, hastigheterna inte så höga och stoppen många. Perfekt för elbil – faktiskt kommer man vart som helt på ön och tillbaks igen från färjelägret utan att behöva ladda! Elbilslandet Gotland har tagit fasta på detta och erbjuder elbilar till uthyrning, via Visby Gästhamn. Och det är inte någon Läs mer…

Nyhetsbrev 3 2014

2030-sekretariatet arbetar nu fram indikatorer för att mäta hur arbetet går, bistår politiken i att ta fram beslutsunderlag, lyfter fram goda exempel och mycket annat. Följ arbetet på 2030-sekretariatet.se! Partner till 2030-sekretariatet kan företag och organisationer bli som står bakom målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta år 2030. Därtill måste man stå bakom att förändringar behövs inom Läs mer…

Fossilfrihet på väg: Så tycker Sverige

Den 16 december 2013 överlämnades slutbetänkandet ”Fossilfrihet på väg” till it- och energiminister Anna-Karin Hatt, med en lång rad förslag på hur Sveriges hela fordons­flotta kan bli fossilbränsleoberoende till år 2030. Den 12 februari i år gick utredningen i sin helhet på tre månaders remiss. För att påskynda omställningen till en fossilbränsleoberoende fordonsflotta, och bidra till Läs mer…

Följ OECD:s råd om transporterna!

Sveriges miljö- och klimatarbete får högt betyg i OECD:s nya granskning, som särskilt lyfter fram vår ”decoupling”, där vi samtidigt lyckats öka tillväxten och minska vår klimatpåverkan. OECD slår fast att transporterna är nyckeln till en fortsatt minskad klimatpåverkan och berömmer målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta till år 2030. Men såväl den nuvarande som kommande Läs mer…

Västra Götaland: Skynda på omställningen till fossilbränsleoberoende

Hela Sveriges transportflotta ska vara fossilbränsleoberoende år 2030 – och Västra Götaland behöver öka tempot. Det visar sammanställd statistik från 2030-sekretariatet och Fores, som presenteras på seminariet Elladdinfrastruktur i Kungälv idag, världsmiljödagen torsdag 5 juni. I Västra Götaland finns 729 890 personbilar, motsvarande 452 personbilar/1000 invånare, vilket är något under rikssnittet. Miljöbilsandelen i nybilsregistreringen 2013 var 10 % i Västra Götaland, nästan precis som rikssnittet. Genomslaget för elbilar Läs mer…

Västra Götaland: Skynda på omställningen till fossilbränsleoberoende

Hela Sveriges transportflotta ska vara fossilbränsleoberoende år 2030 – och Västra Götaland behöver öka tempot. Det visar sammanställd statistik från 2030-sekretariatet och Fores, som presenteras på seminariet Elladdinfrastruktur i Kungälv idag, världsmiljödagen torsdag 5 juni. I Västra Götaland finns 729 890 personbilar, motsvarande 452 personbilar/1000 invånare, vilket är något under rikssnittet. Miljöbilsandelen i nybilsregistreringen 2013 var 10 % i Västra Götaland, nästan precis som rikssnittet. Genomslaget för elbilar Läs mer…

Västra Götaland: Skynda på omställningen till fossilbränsleoberoende

Hela Sveriges transportflotta ska vara fossilbränsleoberoende år 2030 – och Västra Götaland behöver öka tempot. Det visar sammanställd statistik från 2030-sekretariatet och Fores, som presenteras på seminariet Elladdinfrastruktur i Kungälv idag, världsmiljödagen torsdag 5 juni. I Västra Götaland finns 729 890 personbilar, motsvarande 452 personbilar/1000 invånare, vilket är något under rikssnittet. Miljöbilsandelen i nybilsregistreringen 2013 var 10 % i Västra Götaland, nästan precis som rikssnittet. Genomslaget för elbilar Läs mer…