Nyheter

Elladdinfrastruktur så in i Norden

På bara några år har Västsverige stigit fram som en av de ledande regionerna för elfordon i Sverige. På ett seminarium i Kungälv under torsdagen inleder Landshövding Lars Bäckström ett seminarium som både visar på den snabba utvecklingen och de affärsmöjligheter som kommer i dess kölvatten. – Utvecklingen i Västsverige har skett utan att stora Läs mer…

EU-parlamentets och ministerrådets direktiv om infrastruktur för alternativa drivmedel – Sammanfattning och kommentarer från 2030-sekretariatet

Kommissionen presenterade under 2013 ett förslag till hur medlemsstaterna ska arbeta med alternativa drivmedel och infrastrukturen för dessa. Efter förhandlingar med ministerrådet och EU-parlamentet föreligger nu direktiv PE-CONS No/YY – 2013/0012, som här sammanfattas och kommenteras av 2030-sekretariatet. 2030 sekretariatet om EUs infrastrukturplaner kring alternativa bränslen- Word-fil

Värmland: Trög start i omställningen till fossilbränsleoberoende

Hela Sveriges transportflotta ska vara fossilbränsleoberoende år 2030 – men Värmland har längre kvar än de flesta. Det visar sammanställd statistik från 2030-sekretariatet och Fores, som presenteras på Värmlands Klimatdag i Karlstad idag, torsdag 22 maj. I Värmland finns 147 440 personbilar, motsvarande 539 personbilar/1000 invånare, vilket är över rikssnittet. Miljöbilsandelen i nybilsförsäljningen 2013 var 7.8 % i Värmland mot strax över 10 % för Läs mer…

Dalarna: Trög start i omställningen till fossilbränsleoberoende

Hela Sveriges transportflotta ska vara fossilbränsleoberoende år 2030 – men Dalarna har längre kvar än de flesta. Det visar sammanställd statistik från 2030-sekretariatet och Fores, som presenteras på Hållbara Transporter-konferensen i Borlänge idag, tisdag 20 maj. I Dalarna finns 155 620 personbilar, motsvarande 562 personbilar/1000 invånare, vilket är över rikssnittet. Miljöbilsandelen i nybilsförsäljningen 2013 var 6.9 % i Dalarna mot strax över 10 % för Läs mer…

Företag vinner på att välja miljöbil

Stockholm stad anordnade den 14 maj seminariet ”Miljöbil på företag och som förmånsbil” med efterföljande bilvisning och provkörning. Fores vd Mattias Goldmann modererade seminariet.   I en fullsatt lokal i Hagaparkens koppartält hade beslutsfattare, bilansvariga och klimatstrateger från en mängd olika organisationer samlats för att få information om miljöbilar. Drygt 90 procent av publiken sa Läs mer…

När bilen är rätt och bränslet är fel

Centerpartiet anordnade ett fullsatt seminarium för att tillsammans med branschfolk diskutera hur vi kan bana väg för en framtid med förnybara transporter. Diskussionen kom till stor del att handla om vad näringslivet behöver för att kunna nå målet om en fossilfri fordonsflotta 2030. 2030-sekretariatet hade ombetts moderera mötet.   It- och energiminister Anna-Karin Hatt inledde seminariet Läs mer…

Elcykeln ändrar Arbetslivet

– Det där är fusk! Nej det är inte fusk. Det är bara en elcykel. Man märker det i backar, vid övergångsställen, raksträckor, svängar och gupp. Folk glider förbi utan minsta ansträgning. Elcyklar syns mer och mer och man hör talas om dem allt oftare. Göteborgs Stad upphandlade nyligen elcyklar för sin personal, och nu Läs mer…

2030 inviger Sundsvalls första snabbladdare

Sundsvall har nu fått sin första snabbladdare för elbilar, där man laddar fullt på 20 minuter istället för åtta timmar. Tack vare snabbladdaren kan också de som kör långt, t.ex. taxi, budfirmor och bilpooler, byta till eldrift, till glädje för klimatet, den lokala luftkvaliteten och Sveriges energibalans. Mattias Goldmann, vd för Fores med 2030-sekretariatet medverkade Läs mer…

Höj målet för förnybart i transportsektorn

År 2020 ska Sverige nå 10 % förnybart i transportsektorn. År 2013 nådde vi 15.6 %, enligt Energimyndighets siffror. 2030-sekretariatet jublar åt framgången men vill också se ett kraftigt höjt mål, annars riskerar incitamenten för fortsatt utveckling att avstanna. Andelen förnybar energi i transportsektorn uppgick till 15,6 % 2013, jämfört med 12,6 % år 2012 år, enligt Energimyndighetens nya siffror. Sverige Läs mer…

Nyhetsbrev 2 2014

2030 ska Sverige ha en fossilbränsleoberoende fordonsflotta. Det slog regeringen fast redan år 2008, och den 16:e december 2013 presenterades Fossilfritt på Väg, den 1100-sidiga utredning som ska slå fast hur arbetet ska gå till. Samma dag lanserade vi 2030-sekretariatet, med syfte att säkerställa att målet verkligen uppnås. Vi ser möjligheten för Sverige, men vi Läs mer…

Hur 2030-anpassad är New York Auto show?

Svaret är: Deprimerande lite. Den enda gången E85 nämndes var när Christian Köningsegg berättade om att hans bilar får 100 hk extra om man kör på E85, metan som bränsle existerar inte på mässan, och elfordon diskuteras pliktskyldigast. Bilpooler, samåkning och kollektivtrafik saknas helt. Nissan är en liten ljuspunkt. Travis Perman, kommunikationschef för Nissan i Läs mer…

2030-sekretariatet: ”Bonus” och ”Malus” till FFF- utredningen

2030-sekretariatet är först att remissvara på Fossilfrihet på väg, utredningen som ska visa hur Sverige ska nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta 2030. Det blir godkänt för den övergripande inriktningen och förslagen om fordonsbeskattning, men underkänt för bristen på satsningar på ändrat beteende. – Det absolut viktigaste med utredningen är att den slår fast att vi kan Läs mer…

Fossilfrihet på väg – remissvar från 2030-sekretariatet

Innehållsförteckning Inledning Övergripande kommentar Huvudmål och uttolkning Prognostänkande Beteendeförändringar Upphandling och beställarkompetens Kontraproduktiva styrmedel och perversa effekter Vägavgifter Fordonsbeskattning Biodrivmedel Kvotplikt Godstransporter Elfordon och laddinfrastruktur Konvertering av befintliga fordon Stadsmiljö och samhällsplanering Ladda ner remissvaret som pdf-> Inledning 2030-sekretariatets arbete syftar till att säkerställa att det övergripande målet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 Läs mer…

Fordonsläget i Halland

Övergripande I Halland fanns den sista december 2013 159 424 personbilar 16 728 lätta lastbilar 3 030 tunga lastbilar 237 bussar 11 630 motorcyklar 4 157 mopeder 13 466 traktorer 275 snöskotrar 1 727 terränghjulingar Personbilar Av personbilarna var 321 taxi. 159 424 personbilar motsvarar 520 personbilar/1000 invånare, vilket är över rikssnittet. Personbilarna fördelar sig Läs mer…

Ny elbils-bilpool i Varberg

Varbergs kommun och  2030-partnern Move About har nu invigt en bilpool med två eldrivna Nissan Leaf. Se SVTs inslag här Bilarna ska till en början användas av  kommunanställda i tjänsten, främst från serviceförvaltningen, men också andra enheter. De ersätter egna bilar och minskar därmed kommunens kostnader och klimatpåverkan – samtidigt som det totala antalet bilar kan minska. Läs mer…

Genèves bilsalong – det som inte hände

Det har nu rapporterats på längden och tvären om vad som visats och sagts på Genèves bilsalong om elbilar, laddhybrider och bränslecellssidan. Men det som inte sades är lika spännande. Mattias Goldmann från Fores 2030-sekretariatet sammanställer icke-nyheterna. Produktionsnivåer Det var påfallande tyst om produktionsnivåer i Genève. BMW och Nissan anger att deras produktionsanläggningar för i3 Läs mer…

Miljöaktuellt: 2030-sekretariatet sågar Borgs fordonsskatt

Finansminister Anders Borg har i veckan presenterat en rad olika skattehöjningar. Bland förslagen finns en höjning av den koldioxidrelaterade fordonsskatten. Förslaget skulle betyda en skattehöjning på i snitt 200 kronor per år för bensinbilar och 500 kronor för dieselbilar. Enligt 2030-sektretariatet sidsteppar nu Anders Borg hela det arbete som pågår för att nå en fossiloberoende Läs mer…

Energimyndighetens konferens om demonstration av elfordon

Den 12 mars kl. 09 – 16 håller Energimyndigheten en kostnadsfri konferens för att ge insyn i ett urval av projekten inom Demonstrationsprogrammet för elfordon. Under dagen kommer projektledare att presentera projekt inom områdena laddning, affärsmodeller och användarbeteenden. Se programmet för mer detaljerad information. I programmet samt under fika och lunch ges tillfälle för nätverkande och Läs mer…

Välkommen till 2030-nyhetsbrevet!

År 2030 ska Sverige ha en fossilbränsleoberoende fordonsflotta. Det slog regeringen fast redan år 2008, och den 16:e december 2013 presenterades Fossilfritt på Väg, den 1100-sidiga utredning som ska slå fast hur arbetet ska gå till. Samma dag lanserade vi 2030-sekretariatet, med syfte att säkerställa att målet verkligen uppnås. Vi ser möjligheten för Sverige, men Läs mer…

I media – Bilar, bränslen och beteenden

”Idag presenteras utredningen om hur Sverige ska nå en ”fossilbränsleoberoende fordonsflotta” till år 2030. På 1100 sidor slås fast att målet går att uppnå, att det kan ske utan stora uppoffringar och att sidoeffekterna blir positiva – bättre luftkvalitet och hälsa, många nya arbetstillfällen, en stärkt position för svensk fordons- och drivmedelsindustri och attraktivare städer. Men utredningens Läs mer…

2030: Vi förverkligar visionen!

Aftonbladet 2013-12-16: Idag presenteras utredningen om hur Sverige ska nå en ”fossilbränsleoberoende fordonsflotta” till år 2030. På 1100 sidor slås fast att målet går att uppnå, att det kan ske utan stora uppoffringar och att sidoeffekterna blir positiva – bättre luftkvalitet och hälsa, många nya arbetstillfällen, en stärkt position för svensk fordons- och drivmedelsindustri och Läs mer…

2030-sekretariatet: Busspremien – så bör den utformas!

Regeringens förslag till preme för eldrivna bussar leder till en alltför långsam omställning och är för ensidigt inriktat på en enda teknisk lösning, anger 2030-sekretariatet som nu presenterar sitt eget förslag – Sju av tio bussar i Sverige drivs fortfarande med fossil diesel, så regeringen tänker alldeles rätt som vill ge omställningen till fossiloberoende en Läs mer…