Nyheter

Energimyndighetens konferens om demonstration av elfordon

Den 12 mars kl. 09 – 16 håller Energimyndigheten en kostnadsfri konferens för att ge insyn i ett urval av projekten inom Demonstrationsprogrammet för elfordon. Under dagen kommer projektledare att presentera projekt inom områdena laddning, affärsmodeller och användarbeteenden. Se programmet för mer detaljerad information. I programmet samt under fika och lunch ges tillfälle för nätverkande och Läs mer…

Välkommen till 2030-nyhetsbrevet!

År 2030 ska Sverige ha en fossilbränsleoberoende fordonsflotta. Det slog regeringen fast redan år 2008, och den 16:e december 2013 presenterades Fossilfritt på Väg, den 1100-sidiga utredning som ska slå fast hur arbetet ska gå till. Samma dag lanserade vi 2030-sekretariatet, med syfte att säkerställa att målet verkligen uppnås. Vi ser möjligheten för Sverige, men Läs mer…

I media – Bilar, bränslen och beteenden

”Idag presenteras utredningen om hur Sverige ska nå en ”fossilbränsleoberoende fordonsflotta” till år 2030. På 1100 sidor slås fast att målet går att uppnå, att det kan ske utan stora uppoffringar och att sidoeffekterna blir positiva – bättre luftkvalitet och hälsa, många nya arbetstillfällen, en stärkt position för svensk fordons- och drivmedelsindustri och attraktivare städer. Men utredningens Läs mer…

2030: Vi förverkligar visionen!

Aftonbladet 2013-12-16: Idag presenteras utredningen om hur Sverige ska nå en ”fossilbränsleoberoende fordonsflotta” till år 2030. På 1100 sidor slås fast att målet går att uppnå, att det kan ske utan stora uppoffringar och att sidoeffekterna blir positiva – bättre luftkvalitet och hälsa, många nya arbetstillfällen, en stärkt position för svensk fordons- och drivmedelsindustri och Läs mer…

2030-sekretariatet: Busspremien – så bör den utformas!

Regeringens förslag till preme för eldrivna bussar leder till en alltför långsam omställning och är för ensidigt inriktat på en enda teknisk lösning, anger 2030-sekretariatet som nu presenterar sitt eget förslag – Sju av tio bussar i Sverige drivs fortfarande med fossil diesel, så regeringen tänker alldeles rätt som vill ge omställningen till fossiloberoende en Läs mer…