Välkommen till 2030-nyhetsbrevet!

År 2030 ska Sverige ha en fossilbränsleoberoende fordonsflotta. Det slog regeringen fast redan år 2008, och den 16:e december 2013 presenterades Fossilfritt på Väg, den 1100-sidiga utredning som ska slå fast hur arbetet ska gå till. Samma dag lanserade vi 2030-sekretariatet,
med syfte att säkerställa att målet verkligen uppnås. Vi ser möjligheten för Sverige, men vi når bara målet om vi satsar på de tre olika benen som utredningen tar avstamp i; bilen/fordonsutvecklingen, bränsleutvecklingen och förändringen i beteende. Inte minst den sista blir avgörande. I detta nyhetsbrev presenterar vi svenska indikatorer på hur arbetet går, och internationella nyheter som kan tjäna som inspiration för det fortsatta arbetet. Vi visar också upp vad 2030-sekretariatets partners gör för att förverkliga målet. Det går – men vi måste sätta full fart direkt!

Prenumerera på nyhetsbrevet

FFF på remiss

FFF-utredningen går nu på bred remiss i tre månader. Självklart hjälper 2030-sekretariatet med remissvar! Mer »

Bilar

Fler nya bilar, fler miljöbilar

Personbilsregistreringarna ökade med 19 % i januari jämfört med samma månad i fjol, med diesel som det vanligaste drivmedlet
på 61.8 %. Miljöbilsandelen var 12.9%, och av dessa var dieslar 57.2%, elhybrid 16.9%, gas 13.5%, E85 7.1%, el 2.6% och laddhybrid 2.5%. På fjärde plats bland miljöbilarna finns första gasbil, på nionde första E85-bil, 19:e första laddhybriden och 28:e första elbil.

Nissan: 1000 snabbladdare

Nissan har nu installerat 1000 CHAdeMO snabbladdare i Europa, där en Nissan Leaf – världens vanligaste elbil – kan laddas till 80 % på under 30 min. 2010 installerades de första 16 snabbladdarna, 2011 nåddes 155, 2012 540 och i början av 2014 invigdes den 1000:e snabbladdaren, i södra London vid M25. Den drivs av vindel. Mer »

Storbritannien: Ultrasnål-kampanj

Brittiska regeringen lanserar en årslång kampanj för att få fler att välja bilar med ultralåga utsläpp, bl.a. med websiten GoUltraLow.com, annonser i dagspress och på radio, kända ultra-ambassadörer. Gränsen för UltraLow är 75g/km CO2. Vice premiärminister Nick Clegg anger att ”vi vill säkra Storbritanniens ställning som global ledare både i produktion och användande av bilar med ultralåga utsläpp.” Därtill satsar regeringen £9 milj på 140 snabbladdare i städer och 80 laddställen vid järnvägsstationer, samt delfinansiering med £2.9 milj till lokala och regionala myndigheter för 450 laddplatser på arbetsplatser. Regeringen planerar också en särskild satsning på £5 milj på att introducera elbilar i sin egen fordonsflotta.

Kinesisk fjärrstyrd laddhybrid

Kinesiska BYDD uppger sig ha 4 155 beställningar på laddhybriden BYD Qin, med 70 km räckvidd på el, elmotor på 150 hk, total
maxeffekt 295 hk, snittförbrukning 0,16 l/mil. Bilen kan fjärrstyras för fickparkering, och ska lanseras i 2015. Pris i Kina från 208 000 kr. Mer »

Mercedes testar E20

Mercedes testar 20% cellulosaetanol i bensin i en testflotta, som inte behövt modifieras alls. Etanolen tillverkas av vetestrån, majskolvar och andra jordbruksrester, med minimal klimatpåverkan. Daimler anger att ca 25% av Europas bensinbehov kan täckas av cellulosaetanol redan år 2020. Mer »

Trafikverket: 4WD ökar utsläppen

2006 -2012 minskade utsläppen per bil och km med 8 g/år, men 2013 minskade de bara med 2 g/km, till 2013 136 gram/km. Därmed blir det enligt Trafikverket svårt att nå 2015 års EU-mål på snittutsläpp på max 130 g CO2/km. Trafikverket menar att den långsammare
minskningen beror på att andelen fyrhjulsdrivna bilar ökar, från 23 till 30% av nyregistreringarna bara i fjol. Enligt Trafikverket innebär
fler fyrhjulsdrivna bilar inte ökad trafiksäkerhet. Mer »

Norge: 34 nya snabbladdare

Transnova, Norges motsvarighet till Energimyndigheten, delfinansierar uppgraderingen av 34 laddplatser så att de klarar alla standarder, samt 15 helt nya snabbladdare. 8,5 miljoner norska kronor anslås. Under våren kommer Transnova med en ny strategi för laddinfrastruktur. Mer »

Sverige: 3 362 laddbilar

Vid årsskiftet 2013/14 fanns det i Sverige 3 222 laddbara personbilar och lätta lastbilar, 102 % ökning sedan föregående årsskifte, enligt Power Circles statistikdatabas ELIS. Laddhybriderna har varit mest framgångsrika, upp 147 %, medan rena elbilar ökat 62 % procent. Därtill 83 eldrivna fyrhjuliga MC. Idag finns laddbara fordon registrerade i 234 av Sveriges 290 kommuner. Mer »

England: Batteribussar rullar

Åtta batterielbussar rullar nu i engelska Milton Keynes. De laddas med sladd över natten, trådlöst varje gång de under dagen når ändhållplatsen på den 25 km långa rutten. Laddningen sker över
en strömförande platta och tar tio minuter. Bussarna ska gå 17 timmar per dag, varje buss ska rulla 90 000 km per år, med totalt ha ca 800 000
passagerare per år. Liknande system finns i italienska Genoa och Turin,
holländska Utrecht, tyska Mannheim, sydkoreanska Gumi samt flygplatsbussen i Umeå. Mer »

Samhall väljer elbilar

Samhall har beställt totalt 32 elbilar, som används som servicefordon och körs cirka 4-5 mil per dag. Samhall har egna laddboxar i sina garage där bilarna laddas med 100 % vattenkraftsel.

Eldriven enhjuling

Onewheel är en enhjulig motordriven skatebord, med en elmotor som kan driva fordonet upp till 9 km i upp till 20 km/h innan
batteriet behöver laddas i 1-2 timmar i ett vanligt eluttag. Onewheel håller balansen av sig själv och kör dit föraren lutar sig. Pris ca 10 000 kr, leverans från i höst. Mer »

Holland: Över 5% laddhybrider

Av 419 388 nyregistrerade personbilar i Nederländerna 2013 var 22 415 eller 5.3 % laddelbilar. I december var andelen 24%, eftersom skattereglerna blev mindre generösa efter årsskiftet. Läs skattereglerna här

Boom för tunga elfordon

350 000 hybrid- och ellastbilar säljs globalt 2013-2020, enligt Navigant Research, som bedömer att det idag finns ca 20 000 sådana fordon, av en total försäljning på ca 15 miljoner lastbilar 2013. Hybridteknik blir relevant för lastbilar med mycket stopp-start körning och många mil, laddhybrider där den dagliga sträckan
är kort och tomgångskörning ska undvikas, ren eldrift för fasta, korta och urbana körsträckor. Marknaden växer främst för distributionsbilar, hamnfordon och anläggningsfordon. Frost & Sulllivan uppskattar marknaden för lastbilar med hybrid- och eldrift till 154 000/år år 2020,
varav 80 000 laddhybrider och rena ellastbilar.

Brittiska regeringen: Bara elbilar?

Brittiska regeringen överväger att bli först i världen med att enbart använda elbilar, för att öka deras synlighet. Ett
försök kan inledas redan i mars, lett av regeringens Office of Low Emission Vehicles (OLEV), som nu tar fram en plan för en £500 miljoner satsning på lågutsläppsbilar. Mer »

North Carolina: Elbilsavgift

1600 elbilsägare i Nort h Carolina, USA, måste betala 100 USD/år i särskild avgift för att kompensera för uteblivna skatter från bensinförsäljning, som finansierar vägunderhåll. Laddhybrid-ägare betalar inte avgiften. Mer »

Video: Elbilen

Se konferensen ”Elbilen – verklighet och vision

Elbilsupphandlingen

Linnea Hjalmarsson på Linköpings universitet har studerat hur beslutsfattare hos kommuner, kommunala bolag och företag resonerat när de gick med i Elbilsupphandlingen som Vattenfall och Stockholms stad genomfört med SKL Kommentus Inköpscentral AB, med stöd från Energimyndigheten. 18 organisationer har intervjuats. Mer »

Ford: Solladdade elbilar

Ford har visat en C-Max med solcellsdag, vars batteripaket på 7,6 kWh laddas fullt på en hel dag i solen, med 34 km räckvidd på el. Med hjälp av Georgia Institute of Technology har man tagit fram en förstärkande lins som följer solen från öst till väst och riktar strålarna så att energin förstärks med en faktor av åtta. Ford överväger nu om lösningen ska serieproduceras. Mer »

Nissan: 100 000 Leaf sålda

Nissan har nu sålt över 100 000 Leaf, värdens mest sålda elbil med 48% av den globala elbilsmarknaden sedan 2010. Mer »

London: El i taxibilarna

London: El i taxibilarna

Den klassiska Londontaxin från Metrocab kommer i ny version med en liten bensinmotor fram, dubbla elmotorer bak och 12.2kWh litium-polymer batterier, som ger ca 70 km el-räckvidd och snittutsläpp under 50g CO2/km. Liksom original-Londontaxin, är bilen sjusitsig. För ett snitt-åkeri bedöms de årliga kostnaderna minska ca 100 000 kr. Tester börjar under våren, mer info på www.newmetrocab.com

Elbil med 60 mil räckvidd?

Japanska Seikisui Chemical utvecklar batteriteknik med högre kapacitet, låg vikt och liten volym, så att normala elbilar kan gå uppemot 60 mil per laddning. Liksom dagens batterier är litium-jon grunden. Målet är att redan 2015 påbörja en marknadsintroduktion. Mer »

Bränslecellsbilar 2015

Toyota börjar sälja bränslecellsbilar till allmänheten år 2015 och ser en stor marknad på sikt. ”Om tio år tror jag
att många ser på vår bränslecellsbil på samma sätt som på Prius. Vi tror verkligen att den har samma potential”, säger Bob Carter från Toyota. Mer »

Kinesisk laddhybrid säljer

Kinesiska BYDD uppger sig ha 4 155 beställningar på laddhybriden BYD Qin, med 70 km räckvidd på el, elmotor på 150 hk, total
maxeffekt 295 hk, snittförbrukning 0,16 l/mil. Bilen kan fjärrstyras för fickparkering, och ska lanseras i 2015. Pris i Kina från 208 000 kr. Mer »

Tesla Superchargers till Sverige

I Norge har Tesla redan satt upp sex egna snabbladdare och planerar under sommaren att sätta upp dem även i Sverige, så att Tesla-ägare ska kunna åka t.ex. Stockholm-Oslo med bara 30 min stopp för laddning. Mer »

Amerikansk snål-trehjuling

Amerikanska Elio Motors uppger sig ha 6 000 beställningar på en snål och billig trehjuling, med tre platser, 55 hk snittförbrukning 2,8 l/100 km, pris från ca 44 000 kr. Mer »

Bränslen

Drivmedel: Mer fossilt 2013

Under 2013 såldes 3 689 800 m3 bensin, en minskning med ca 190 900 eller 5 % jämfört med 2012. Dieselförsäljningen ökade med
ca 114 900 m3 eller 2 %, till 5 387 400 m3. E85-försäljningen minskade 47 000 m3 eller 22 %, till 171 600 m3. Totalt sett minskade bränsleanvändningen något, enligt SPBI pga energieffektivare bilar och kanske minskad körsträcka totalt. Mer »

FFF: Använd jordbruksmarken

FFF:s huvudutredare Thomas B Johansson slår fast att det finns en stor potential att tillverka mycket mer biobränslen på svensk jordbruksmark. Runt 900 000 hektar jordbruksmark av totalt 2,5 miljoner hektar åkerareal i Sverige används inte, här borde energigrödor
odlas. Det betyder också att marken fortsätter att vara jordbruksmark om det i framtiden skull uppstå ett ökat behov att producera livsmedel.

EU: Snabbare oljeskifferökning?

År 2020 har EU ca 30 gånger mer olja från amerikansk oljeskiffer och tjärsand än vad EU-kommissionen beräknat, enligt beräkningar från Natural Resources Defense Council (NRDC). Andelen blir då 5.3-6.7 % av EU:s användning av råolja, inte 0.2% som EU-kommissionen
angett. Då denna olja har högre klimatpåverkan, motsvarar ökningen de samlade utsläppen från 6 miljoner bilar. NRDC föreslår en skärpning av bränslekvalitetsdirektivet för att undvika detta. Mer »

Förnybarhetsmål uppnådda

Sverige uppnådde redan 2012 målen om förnybar energi som EU och Sverige satt upp för 2020, både inom transportsektorn och energisystemet som helhet, visar statistik från Energimyndigheten. Andelen förnybar energi i
Sverige låg 2012 på 51 %, över målet på 50 % för 2020. Andelen förnybart bränsle i transportsektorn var 12,6 % 2012, över EU-målet om 10 % 2020. EU förhandlar nu om mål för 2030. Mer »

11 miljoner nya jobb 2030

Globalt arbetade knappt sex miljoner människor inom förnybart-sektorn 2012, vilket enligt International Renewable Energy Agency kan bli 11 miljoner år 2030, med en stor del av de nya jobben inom fordonsbränsle. Mer »

Ynnor: Företag vill vara FFF

”Den nuvarande miljöbilsdefinitionen tillhör det förgångna, medan FFF-utredningen redan har pekat ut riktningen mot den fossiloberoende framtiden, och där vill företagen naturligtvis vara med”, konstaterar Ronny Svenssopå Ynnor. Förmånsbilar används i verksamheten tre fyra år innan de hamnar på begagnatmarknaden, där de rullar i ytterligare 10-15 år. Ynnors lista över Fossiloberoende bilar 2014 innehåller 39 modeller från 20 olika tillverkare, både personbilar och lätta lastbilar, varav 22 gasdrivna, tio elbilar och sju laddhybrider. Mer »

IKEA satsar på fordonsgas

Ikea har skaffat sin första metandiesellastbil, som i huvudsak ska transportera sträckan Jönköping-Göteborg. Mer »

Elektrolys ger klimatvänlig vätgas

En ny katalysator innebär ett språng för vätgasproduktion genom elektrolys av vatten. Den nya metoden är så billig att den kan konkurrera med vätgas som produceras av fossila bränslen. Mer »

Ecoast: Ny snabbladdare

Den 6:e februari invigs ytterligare en snabbladdare i Västsverige, vid Överby köpcentrum. Då ordnas också ett seminarie med fokus på hur kommuner och energibolag kan arbeta med elfordonsfrågorna. Mer »

Japan: Etanolfält

Ibaraki universitet tar fram en plan för hur övergiven japansk jordbruksmark kan användas för att odla sötdurra för etanolproduktion. Idag importerar Japan etanol för att nå sina låginblandningsmål och minska beroendet av oljeimport. Mer »

Östeuropa: Ledig jordbruksmark

Drygt 50 miljoner hektar är obrukad i Central- och Östeuropa i framför allt europeiska Ryssland, Ukraina och Västryssland, främst på grund av historiska, politiska och ekonomiska förändringar – inte dålig bördighet
eller väderförhållanden. Globalt ligger ca 440 miljoner hektar regnbevattnad mark i träda enligt Världsbanken, drygt 10 gånger mer än de 40 miljoner hektar som jordbruksmark som används för produktion av biodrivmedel. Mer »

Ökad etanolproduktion

Green Fuel i Zimbabwe avser öka produktionen av etanol genom att nästan fördubbla odlingsarealen till 15 000 hektar, med totalt 7 700 anställda.
Flex-fuel-centers etableras runt om i landet för att påskynda omställningen till etanol. Samtidigt planerar zambiska regeringen att bygga om två raffinaderier så att de kan låginblanda etanol i bensinen och därmed minska bränslekostnaderna. Zambia Sugar har nyligen skrivit på en MOU om att producera etanol, men till en början kommer zimbabwisk etanol att användas. Mer »

Beteende

2030-intervju med Hatt

Se utförlig intervju med energiminister Anna-Karin Hatt om Fossilfri Fordonsflotta 2030 och vad som händer med FFF-utredningen.

Uppsala: Bil-bibliotek

Inom Biobil Uppsala kan privatpersoner hyra ut sina biogas- eller eldrivna fordon till självkostnadspris, till vem som helst. Biobil avser
också konvertera befintliga bilar till gasdrift, som sedan hyrs ut. Projektet startade på CEMUS – centrum för miljö och utvecklingsstudier i
Uppsala. Se vidare www.biobiluppsala.se

Höjda trängselskatter

Trängselskatten i Stockholm har i varit 10- 20 kr för in- och utfart sedan införandet för sju år sedan. Regeringen föreslår att de från 2016 höjs till 15-35 kr, vilket bl.a. ska användas för att finansiera utbyggnaden av Stockholms tunnelbanesystem. Därtill ska zon utvidgas med
bl.a. Essingeleden. Redan 2015 föreslås Göteborgs trängselskatt höjas, till 10-22 kr, för att dagens nivåer gett 200 miljoner kronor mindre i intäkter än prognosticerats och för att finansiera ny biltunnel och bro.
Trängselskatten i Stockholm har lett till minskad trafik med 18-22 % jämfört med 2005, i Göteborg 11 % på ett år. Också i London föreslås höjda trängselavgifter. Mer »

KTH: Bilfritt år-projekt

I KTH:s projekt Green Leap ska testfamiljer under ett år ersätta bilen med elcykel, elmoped och fyrhjulig elmotorcykel. Slutsatserna används för att beskriva livet i staden med lätta eldrivna transporter. Projektet finansieras av Energimyndigheten och kommer pågå under två år. Mer »

Trafikverket bakbundna

Trafikverkets tioårsplan för investeringar i transportsystemet har kritiserats för att inte vara i linje med de miljöpolitiska målen, och för att för lite betona det första steget i fyrstegsprincipen, dvs att undvika resande. Orsaken är att mycket av resurserna är intecknade i väg- och järnvägsprojekt, enligt Naturvårdsverkets trafikexpert Mikael Johannesson.

Trend: Köpcentra i stan

Livsmedelskedjorna satsar på mellanstora butiker i växande städer – nu vill kunderna slippa köra bil till matbutiken, pga tidsbrist och miljötänkande. Mer »

KTH: Ökad förtätning behövs

En ny nationell och regional stadspolitik måste utvecklas för att öka
regionförtätningen, reducera större vägar genom städerna, ta bort biltrafik i stadskärnorna och ge mer plats för gående, cyklister och kollektivtrafik. Det föreslår bl.a. Jonas Eliasson, professor vid KTH. FN:s program för stadsutveckling, UN Habitat, rekommenderar minst 150 personer per hektar för att minska bilberoendet, skapa innovationer, tillväxt och fler jobb. Mer->

Hudiksvall ledande

Hudiksvall och Östersund är bland de tio städer som bäst genomförde Europeiska Trafikantveckan 2013 och Östersund är en av tre nominerade till European Mobility Week Award, tillsammans med Ljubljana och Budapest. Vinnarena annonseras den 24 mars. Mer »

Smartare transporter

Brittiska regeringen investerar £14.5 miljoner i förbättrad cykling vid stationer, för att ytterligare öka cykel-järnvägsresor, som redan ökat från 14 milj/år 2009 till 39 milj/år i fjol. £129 miljoner anslås för säkrare cykling, med focus på större städer. Alla större vägar ska också
ha cykelväg, med en budget på £20 miljoner kommande år. Mer »

Studie: Ändrat klimat ger dyr mat

Priset på jordbruksprodukter stiger 25% till år 2050 om inte klimatförändringarna hejdas, på grund av minskade skördar och svårare odlingsförhållanden, anger Potsdam Institutet i en ny rapport. Med en ambitiös satsning på biobränslen kan prisökningen stanna vid 5%.

Frankrike: Plan för hållbar trafik

Gratis parkering för de renaste bilarna, lägre avgifter på betalvägarna,
tillgång till särskilda körfält I städerna och räntefria lån. Dessutom ska dagens bonus/malus-fordonsbeskattning bli mer ambitiöst och förutom CO2 även väga in kväveoxid och partiklar, och särskilt gynna mindre bilar. Varje bränsles externa kostnader ska reflekteras i priset och satsningen framåt ska inkludera både eldrift och biobränslen. Försäkringssystemet ska göras om för att gynna bilpooler, som också lättare ska få p-platser. Det är förslagen i den parlamentariska OPECST-rapporten, som granskat hur Frankrike kan ta ledningen i omställningen till hållbar bilism. Mer »

Laddhybrider ofta på bensin

I riktig trafik var 23% av körsträckan för laddhybrider på el, 77% på bensin, enligt TNO som granskat över 500 Opel Ampera, Chevrolet Volt och
Toyota Prius plug-in i Nederländerna. TNO anger att laddinfrstrukturen inte är tillräckligt utbyggd och att förare av tjänstebilar inte har ekonomiska incitament att ladda istället för att tanka.

Stockholm i Urban Mobility Index

Med 57.4 poäng av 100 möjliga är Stockholm tvåa i Urban Mobility Index, UMI, tätt efter Hongkong på 58.2 poäng. Stockholm beröms för andelen cykelvägar (tredje högst), effektiva politiska initiativ som trängselskatten, och att 64% av brukarna använder SL-kortet. UMI utgår från 19 viktade kriterier för hållbara transporter,
med målet att nå ett multimodalt transportsystem där attraktiv kollektivtrafik integreras med cykling, gång och delning av fordon. Därför premierar indexet bl.a. högfrekventa kollektivtrafiksystem, smarta betallösningar och delningssystem för fordon medan bilresor, utsläpp och långa pendeltider straffas.

UMI lyfter fram ett antal egenskaper för ett hållbart urbant mobilitetssystem; Kostnad för invånare, kollektivtrafikandel, pendelkort och andel bilar som i Hongkong; luftpåverkan som i Stockholm;
cykling som i Amsterdam; säkerhet som i Köpenhamn; turtäthet för kollektivtrafiken som i London; bildelning som i Stuttgart; cykeldelning
som i Bryssel och Paris, klimatpåverkan som i Wuhan samt pendeltider som i Nantes.

UMI anger delad mobilitet och som starkt uppåtgående trender, med årlig ökning på 14% för bil och 12% för cykel. Också integrerade mobilitetsplattformar, smarta pendelkort och nya multimodala
lösningar ökar snabbt.

Bilpoolsstaden Helsingborg

Med 13 elbilar blir Helsingborg den mest elbilstäta bilpoolsstaden i Sverige, enligt Sunfleet. Den stora efterfrågan på elbilar beror på att kommunens förvaltningar och bolag jobbar aktivt med
elbilar och laddmöjligheter. Totalt sett är Helsingborg Sveriges femte
största bilpoolsstad, efter Stockholm och Göteborg med ungefär 200 fordon vardera, Malmö med 100 och Linköping ca 50, men Helsingborg har flest elbilar.

Små cykelsatsningar

Cykel- och gångtrafiken får tillsammans mindre än en procent av resurserna för transportinfrastruktur, anger bl.a. Naturskyddsföreningen. I Trafikverkets förslag till nationell transportplan fram till 2025 motsvarar satsningen på nya cykelvägar 0.4%
av längden på det statliga vägnätet, samtidigt som det blivit omöjligt att cykla på 2 200 kilometer väg genom att de försetts med mitträcken. Mer »

Partners

E.On: Ren biogas på alla mackar

E.On erbjuder nu Biogas 50 och Biogas 100 på alla sina gastankställen, med motsvarande 50% eller 100% biogas enligt gröngasprincipen, innebärande att det produceras och tillförs motsvarande mängd biogas någonstans i E.Ons system av tankstationer. Tidigare har främst Biogas 50 sålts och det blir fortfarande standardvalet för den som har avtal med E.On. Mer »

NEVS: Elbil närmar sig

Testflottan av den eldrivna versionen av Ssab 9-3 börjar levereras under årets andra kvartal, till en början med 200 bilar
till Kina. Nevs har börjat pressa karosser till bilen, anger att räckvidden är cirka 20 mil och att några detaljer skiljer interiört jämfört med bensinversionen.

Sänk etanoltullen

EU-kommissionens nya strategi ”For A European Industrial Renaissance” lyfter fram att industrin behöver bio-baserad råvara till världsmarknadspris. Det kan bl.a. uppnås genom lägre tullar för industriellt bruk av etanol från ex Brasilien och USA, som producerar över hälften av världens etanol mot knappt 7% i Europa. Idag används ett särskilt tullförfarande där den färdiga varan tullas istället för själva etanolen, men detta får endast göras under några år,
vilket är för kort tid för att få industriföretag att investera i nya projekt och fabriker inom EU. Det skriver bl.a. Perstorp och SEKAB i ett
brev till EU-kommissionens ordförande Barosso. Mer »

Skippa Bilen Under Milen

Med stöd från Naturvårdsverket inleder Gröna Bilister nu initiativet Skippa Bilen Under Milen, ett försök där bilpendlare får utmana sig själva och sina förutfattade meningar kring hur man tar sig till och från sin arbetsplats. Bilpendlare uppmanas att pröva gång, cykling, kollektivtrafik, jobba-hemma-dagar och andra alternativ, och får stöd av
andra pendlare samt appen Commute Greener. Se www.skippabilenundermilen.se

Glöm inte E85

I remissyttrandet angående ändring i drivmedelslagen kommenterar Lantmännen Energi rådande läge för E85, med cirka 2 000 tankställen och 230 000 FFV-bilar. Men 2013 minskade försäljningen E85 med 22 %, och etanolbilar säljer nu väldigt lite. Lantmännen föreslår att maximera låginblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel, utnyttja befintliga fordon och pumpar för E85, öka biogasandelen i fordonsgasen, öka användningen av etanoldrivmedlet ED95 i bussar och lastbilar, öka inblandningen av HVO samt ren biodiesel (B100) för tunga transporter, vilket tillsammans skulle ge minst 20 % biodrivmedel i transportsektorn. Mer » (pdf)

Lantmännen och Preem

Om regeringen menar allvar med målen om en fossilfri fordonsflotta krävs
att potentialen i den svenska skogen, avfallet och lantbruket utnyttjas
betydligt bättre. Vi förväntar oss att regeringen inför klimat- och kostnadseffektiva styrmedel för våra svenska biodrivmedel, skriver Carl von Schantz, Lantmännen Energi och Petter Holland, Preem i en debattartikel. Mer »

Scania vill elektrifiera väg

Scania och Södertälje har ansökt hos Trafikverket om att få bygga Europas första elväg, en sträcka på 1 km mellan Scania och Astra Zeneca,
alltså tvärs genom Södertälje. Buss 775 kan då laddas induktivt på denna sträcka och därtill köra 2 km helt fritt, utan förbränningsmotor. Mer »

Vätgasmack kommer

Region Skåne har nu, i samråd med Vätgas Sverige, upphandlat den första vätgasmacken, som ska etableras i Malmö. Air Liquide vann upphandlingen och nu går processen vidare med bygglov och tillstånd. Förhoppningen är att kunna tanka 100% förnybar vätgas i Malmö till halvårsskiftet. Mer »

Scania: Biodieselmotorer

Scania introducerar två Euro 6-certifierade, 13-liters lastbilsmotorer som kan köra på vilken som helst mix av fossil diesel och biodiesel, upp
till B100. Sedan tidigare är 9-litersmotorn I två versioner godkänd för
100 % biodiesel. Lastbilen tankas med vilken som helst mix av de två bränslena, utan att behöva tömma tanken eller ändra några inställningar.
Biodiesel minskar klimatpåverkan med upp till 90% och kan minska åkeriernas kostnader, beroende på hur den nationella lagstiftningen är utformad. Mer »

Västtrafik: +8% resande 2013

Antalet resor med Västtrafik ökade med 8 % 2013, med störst ökning inom tågtrafiken, 15%. Totalt gjordes 283 miljoner resor med Västtrafik under
2013, 70 000 fler resor per dag jämfört med året innan. Samtidigt ökade
kundnöjdheten med senaste resan till över 90 procent för både spårvagn,
buss och tåg. I Göteborg gav satsningarna på bl.a. nya busskörfält inom
Västsvenska paketet högre punktlighet och kortare restider för busstrafiken. Mer »

Läs mer! Gå med!

2030-sekretariatet arbetar under våren fram indikatorer för att mäta hur arbetet går. Dessa
presenteras kontinuerligt här på webbplatsen 2030-sekretariatet.se, där du också hittar vårt kalendarium, våra senaste aktiviteter och mycket mer!

Partner till 2030-sekretariatet kan företag och organisationer bli som står bakom målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta år 2030, inklusive delmålen på 30% minskad klimatpåverkan från trafiken till år 2020, 60% till år 2025 och 80% till år 2030.
Därtill måste man stå bakom att förändringar behövs inom alla de tre områdena Bilen, Bränslet och Beteendet – däremot behöver man inte stå bakom alla de förslag FFF-utredningen lagt, eller allt sekretariatet gör. Kontakta oss för mer information!

Mobil: +46 70 309 00 45

Telefon: +46 8 452 26 65

Epost: mattias.goldmann@fores.se

Prenumerera på nyhetsbrevet