Nyhetsbrev 2 2014

2030 ska Sverige ha en fossilbränsleoberoende fordonsflotta. Det slog regeringen fast redan år 2008, och den 16:e december 2013 presenterades Fossilfritt på Väg, den 1100-sidiga utredning som ska slå fast hur arbetet ska gå till. Samma dag lanserade vi 2030-sekretariatet, med syfte att säkerställa att målet verkligen uppnås. Vi ser möjligheten för Sverige, men vi når bara målet om vi satsar på de tre olika benen som utredningen tar avstamp i; bilen/fordonsutvecklingen, bränsleutvecklingen och förändringen i beteende. Inte minst den sista blir avgörande. I detta nyhetsbrev presenterar vi svenska indikatorer på hur arbetet går, och internationella nyheter som kan tjäna som inspiration för det fortsatta arbetet. Vi visar också upp vad 2030-sekretariatets partners gör för att förverkliga målet. Det går – men vi måste sätta full fart direkt!

Prenumerera på nyhetsbrevet

Bilar

NEW York Auto show 2014 och World Car Awards

The New York Auto show är arenan för World Car Awards. Priser delas ut i fem klasser; allt från Green Car of the Year via designutmärkelse till prestandafordon och lyxbilar, samt totalsegrarens pris World Car of the Year. Hur 2030-anpassad är New York Auto show?

Peugot först med lufthybrid

Peugeots trycklufts-hybridteknik Hybrid Air lanseras 2016, först i kompaktsuven 2008, därefter i flera modeller från Citroën och Peugeot, med fokus på segment där normal hybridteknik är för dyr. Eftersom lufthybriden inte använder dyra batterier beräknas priset landa på ungefär lika mycket som för en dieselbil.

Supermiljöbilar sällan privata

För 2013 budgeterade regeringen för 2 000 supermiljöbilsbidrag, vilket blev 1 546, varav endast 141 till privatpersoner. Detta beror troligen på grund att subventionen om 40 000 kronor är för begränsad för en dyr supermiljöbil och att det helt enkelt finns för få laddstolpar ännu. Under 2014 beräknas försäljningen av supermiljöbilar öka med 1,4 procent.

 

Genèves bilsalong: Läs allt som bilindustrin INTE berättade

Mattias Goldmann var på plats vid Genèves bilsalong och sammanfattar icke-nyheterna. Bland annat gav näringsminister Annie Lööf inget nytt besked om förlängd elbilsstimulans, utvidgad supermiljöbilspremie, bonus-malus-beskattning, delfinansiering av snabbladdare eller någon av de andra frågorna som tas upp i FFF-utredningen. Se Mattias Goldmanns intervju med Annie Lööf.

Utvärdering av Eltaxi

I Trondheim har 6 Nissan Leaf använts som taxi sedan januari 2012, och nu utvärderats av Green Highway. Fler snabbladdare och lägre laddkostnader skulle ge bättre lönsamhet, men redan nu är underhållskostnaderna reducerade med över 60% jämfört med diesel.

EU: Utsläppskrav 2021

Europaparlamentet har enats om att nya bilars snittutsläpp ska vara högst 95g/km CO2 till 2021, ett år senare än tidigare planerat. Överenskommelsen ger dessutom bilproducenter mer superkrediter för elbilar, vilket växlas mot bilar med högre utsläpp.

Lägst utsläpp: Renault

2013 blev Renault första bilföretag vars personbilars snittutsläpp var under 115 g CO2/km, ner nästan 10% på ett år, delvis tack vare många elbilar.

Norsk köpfest för eldriven Golf

När VW lanserade eldrivna Golf i Norge fick de 1 200 beställningar, på ett par timmar; halva säljmålet för hela året på 2 500 bilar.

Scania: Mer biodiesel

Scania lanserar ännu en Euro 6-certifierad lastbil för 100% biodiesel, en 16 liters 580 hk V8 utöver de tidigare fyra biodieselmotorerna från 320 hk. Ingen annan tillverkare har ett så brett utbud av biodieselmotorer.

VW: Bred laddsatsning

Alla VW:s volymmodeller kommer i laddhybridversion för att klara EU:s och Kinas kommande utsläppskrav, med målet 10 % laddbara bilar senast 2022. VW bedömer att batterikapacitet halveras i pris på sex år eftersom högre tillverkningsvolym kommer pressa priserna.

London: Ladd-taxi

Brittiska Metrocabs Londontaxi med laddhybridteknik har nu premiärvisats, med ca 300 kr lägre driftskostnader per dag, 6-7 passagerarplatser, nollutsläppsläge och klassiskt utseende. Den nya taximodellen kommer att provköras på Londons gator i sommar, och stadens borgmästare utnämner modellen till ”ett mästerverk av brittisk teknik”.

Tesla: Batteribyte

Tesla kompletterar utbyggnaden av supercharger-snabbladdare med batteribytesstationer, den första öppnar till sommaren mellan San Francisco och Los Angeles. Därefter avgör Tesla om intresset är tillräckligt stort för att bygga ut systemet, som till skillnad från snabbladdningen inte är gratis. För att nå en massmarknad av eldrivna bilar inom tre år och pressa tillverkningskostnaderna, planerar Tesla en ”Gigafactory” för litiumbatterier.

Bränslen

Förnybarhetsrekord – men minskning väntar

Andelen förnybar energi i transportsektorn var 15,1 % 2013 mot 11,8 % 2012, enligt Energimyndigheten. Det långt över EU-målet om 10 % till 2020. Biodiesel har ökat mest, andelen etanol är fortsatt internationellt sett hög och Sverige är ett av få länder som använder biogas i transportsektorn. Även andelen förnybar el till spårtrafik är stor i Sverige. Energimyndigheten anger att andelen förnybart minskar till 14,1 % i år och 13 % 2015 om regeringens förslag till kvotplikten förverkligas. Agroetanol i Norrköping har nyligen varslat 25 personer om uppsägning, som en följd av en väntat minskad efterfrågan på etanol. Läs Energimyndighetens prognos för 2012-2015

Drivmedel: Allt ner, utom gas

Bensinförsäljningen i februari var 239 000 m3, ner 7 % mot samma månad i fjol. Dieselförsäljningen var 399 400 m3, ner 1%, E85-försäljningen var 9 500 m3, ner 3 %. Försäljningen av fordonsgas ökade 5 % 2013, till 146 milj NM3 eller 1 495 GWh. Statistik över antal gasbilar, leveranser av fordonsgas och gasmackar finns på www.gasbilen.se

Svenskt biogasstöd

Efter godkännande av EU-kommissionen kan Jordbruksverket i höst ta emot ansökningar för produktion av gödselbaserad biogas. Hela landet ingår, stödet föreslås vara 20 öre/kWh upp till ett takbelopp, som är dubbelt så högt för fordonsgas

Ökad biogaskapacitet

Med investeringar på 6 mdr kr i ny avloppsrening, flytt av Bromma reningsverk till Henriksdals reningsverk, bolagisering av Stockholms avfallsverksamhet och insamling av 50 % av allt matavfall kan Stockholms biogaskapacitet fördubblas. Uppsala biogassatsar med ny biogasrening som ger 40 % ökad produktion, till 39 GWh/år, vilket räcker för alla Uppsalas stadsbussar. Luleå bygger en den första biogasanläggningen i Sverige med membranteknik som gasreningsmetod. Från augusti ska kommunens fordon tankas med gas, som ska räcka till 12 bussar och 200 tjänstebilar.

Tufft för Lantmännen Agroetanol

Lönsamheten i Lantmännen Agroetanol drabbas av lågt pris på etanol, överskott på europeiska marknaden och ogynnsamma politiska beslut. Därför varslas personal på etanolanläggningen i Norrköping, vars värde också skrivs ner med 800 milj kr. kronor.

Preem storsatsar på biodrivmedel

Preem avser att närmare fördubbla sin kapacitet för drivmedel baserade på gröna råvaror, med diesel med 30% förnybart innehåll på alla mackar från hösten 2015. De investerar 300 milj kr i produktionskapaciteten trots politisk osäkerhet kring skatter och kvotregler.

Lantmännen&Preem: Höj ambitionerna!

Preem och Lantmännen Energi anger att Sverige har bäst förutsättningar för biodrivmedel i Europa och efterlyser höga kvoter för förnybart i bensin och diesel och ett system som styr mot koldioxidreduktion.

Mars: Största laddökningen

I mars ökade antalet laddbara fordon mest hittills, 404 nya bilar, till totalt 3 993. Därmed är det osäkert om supermiljöbilspremien räcker hela året. Marknadsintroduktionen av laddbara fordon går snabbare än utbyggnaden av laddinfrastruktur.

Fortum: Ladda i hela Europa

Nätverket Intercharge, Europas största eRoamingtjänst omfattande över 2000 laddstationer, öppnas för Fortums Charge & Drive-kunder. De kan ladda sin elbil med en faktura, liksom som mobiltelefoni fungerar på utlandsresan. Tjänsten kommer att erbjudas under 2014.

Laddstrategi i Norge

Transnova har kommit fram med ett förslag till en norsk strategi för laddning av elbilar. Förslaget innebär bland annat 325 nya laddstationer, såväl snabba och flexibla sådana, i städerna fram till 2017. Dessutom ska 60 nya snabbladdstationer byggas av Transnova vision för att möjliggöra körning av längre sträcker på de stora vägarna söder om Tromsø, till en kostnad av 35 miljoner norska kronor. Läs rapporten (pdf) för att få mer information om Transnovas förslag.

EU: Avfall räcker långt

Om allt EU:s avfall och restprodukter användes för biodrivmedel, skulle det täcka 16% av transportbränsle- behovet 2030, med över 60% minskad CO2, 300 000 nya jobb och 150 mdr kr i ökade intäkter.

EU: ”Mjuk” pumplag

EU-parlamentet kräver att EU-staterna utvecklar nationella handlingsplaner för tillgång på alternativa drivmedel till 2020, men utan de exakta antal eller maxavstånd mellan stationerna för bl.a. fordonsgas och laddning som angavs i ursprungsförslaget.

2025: Vätgas kommersiellt på norska vägar

2018-2025 vill Norge se samma tillväxt av vätgasbilar som de hittills haft för elbilar, med målet 10 000 vätgasbilar 2025, då marknaden ska vara kommersiell. Satsningen kostar ca en miljard kr. Idag finns 20 vätgasbilar i Norge.

Tyskland: Klimatstöd

1 januari inför Tyskland ett klimatinriktat styrmedelssystem för biodrivmedel, som komplement till EU:s Bränslekvalitetsdirektiv (FQD). EU-kommissionen har meddelat att stödet är acceptabelt, nu diskuterar nationell biobränsleindustri om kravnivåerna är rätt utformade.

Schweiz: Skärpt hållbarhetslag?

Ett schweiziskt lagförslag kräver att biobränsleproducenter bevisar att bränslet inte påverkar livsmedelssäkerhet, att markrättigheter respekteras och att skogsdriften sker hållbart. Inga motsvarigheter föreslås för fossila drivmedel.

Aberdeen satsar på vätgas

Skotska Aberdeen satsar på utbyggd infrastruktur för vätgas, med tio vätgasbussar i trafik i höst.

USA: Avfall blir vätgas

Ett projekt för att producera vätgas från organiskt avfall och matrester har inletts i Kalifornien. Gasen ska driva bränslecellsbilar.

USA: Etanol klimatbättre

Kaliforniens luftvårdsmyndighet CARB reviderar utsläppsvärdena för sockerrörsetanol, med halverade utsläpp för markpåverkan jämfört med 2009 års bedömning.

Nascar Race to Green – med etanol

Amerikanska racingserien Nascar kör på inhemskt producerad etanol och lyfter fram det i en kampanj, som bl.a. anger att etanolen ger över 400 000 jobb i landet och – främst genom E15 – minskar behovet av oljeimport. Här kan du läsa mer

Globalt: Ökad låginblandning

I Indonesien ökar biodieselanvändningen till cirka 3 mdr l i år mot drygt 1 mdr l i fjol, efter ett nytt låginblandningsdirektiv som syftar till att minska oljeimporten och förbättra handelsbalansen. Biodieselexporten förväntas också öka drygt 20%, till 2.2 mdr l, främst till USA och Sydostasien. 2015 anges landets kapacitet nå 8 mdr l/år. I Malaysia ska alla mackar senast 1 juli ha minst 5% biodiesel i dieseln, vilket ökar den lokala produktionen till 500 000 ton/år. Guyanas jordbruksdepartement och sockerbolag börjar köra på lokalt producerad etanol från molass, med en årlig produktion på ca 500 000 liter E10. I Brasilien vill branschorganet UNICA öka etanolandelen från 25% till 27.5%, och biodieselproducenter öka andelen biodiesel till 7% från dagens 5%. Brasilien subventionerar fortsatt bensin och diesel, i år för ca 80 mdr kr. Colombia, världens 5e största producent av palmolja-baserad biodiesel och 10e största producent av sockerrörs-etanol, planerar att öka produktionen med 50% i år. Mer än 300 000 personer i Colombia lever på industrin för biodrivmedel. I Sydafrika öppnar en ny etanolfabrik med kapacitet 1.5 milj l/år för lokal låginblandning och 94 MW el för nätet av restprodukter. Brasilianska experter anger att produktionen är 25% högre per hektar än i Brasilien. I Nigeria planeras två etanolfabriker för låginblandning, från cassava och sockerrör. Regeringen delfinansierar projekten inom sin satsning på lantbruksutveckling. Zimbabwe Bio-Energy planerar landets tredje etanolfabrik, med över 5 000 direkta jobb, bl.a. för 2000 sockerrörsodlare.

Biodrivmedel på Syds villkor

Gröna Bilister och ABBBA-projektet har tagit fram en rapport om hur afrikanska producenter ser på EU:s hållbarhetskrav på biodrivmedel, och en rapport om brasilianska producenters syn. Läs rapporterna här, och se Sida-seminariet här på Fores youtube-kanal.

Beteende

Körsträckan minskar

Årsskiftet 2013/2014 fanns 4 495 473 personbilar i trafik, upp 1,1 % på ett år. 70% är bensindrivna, mot 95 % 2003. Dieselbilarna har samma period ökat från 5 % till 24 %, medan 6,6 % kan drivas med förnybara drivmedel, främst etanol. Trafikarbetet har sedan 2009 legat stabilt på 6,3 miljarder mil/år, medan snitt-körsträckan sedan 2009 minskat 6%, från 1 299 mil/år till 1 223 mil/år.

Vägtrafiken: Minskade utsläpp

CO2-utsläppen från drivmedel och eldningsolja i Sverige sjönk 2013 med 3%, till 24,6 milj ton. Biodrivmedlen minskade utsläppen med ca 2 milj ton 2013, enligt SPBI. Sedan toppåret 1970 då utsläppen låg på ca 80 miljoner ton koldioxid har utsläppen alltså sjunkit med drygt 55 miljoner ton, bl.a. beroende på övergången till förnybara drivmedel. Men snittutsläppen från nya personbilar minskar knappt längre – bara från 136 g/km 2012 till 133 g/km 2013, och för dieselbilar ökar de, från 134 till 135 g/km. 2013 ökade antalet nya bensinbilar 19 %, medan nya bilar på etanol och gas minskade 45 resp. 32 %. Elbilar och laddhybrider är fortsatt av marginell betydelse för totalutsläppen.

Nya kollektivtrafikmål i Väst, norr och Skåne

Västtrafiks mål är att 95 % av trafiken, per personkilometer, år 2025, ska köras på förnybart bränsle, mot 66 % idag. Bl.a. ska Älvskyttlarna drivas med el, och man har redan kört laddhybridbuss i nästan ett år, med mycket nöjda brukare. Med resenarskampen.se efterlyser Västtrafik nya idéer för ökat kollektivt resande. Skånes Trafikförsörjningsprogram för 2015-2030 (pdf) fokuserar på ökad andel kollektivtrafik, kortare restider och fossilbränslefrihet 2020. Bl.a. ska Skånetrafiken köra med 24-meters laddningsbara gashybridbussar, och testa att låta en buss i högtrafik dra en annan buss på släp. Umeå kommun utökar sin satsning på elbussar i stadstrafiken, med 8 helelektriska ultrasnabbladdningsbara bussar. Två laddstationer ska också byggas och den befintliga vid flygplatsen uppdateras.

Cykelprojekt

”Testcyklisterna” i Lidköping, Halmstad, Alingsås, Mölndal, Ale, Lidköping, Lilla Edet och Öckerö åtar sig att ersätta vardagsbilresor med cykling minst tre dagar i veckan april-oktober 2014. Halmstad söker 100 bilister som vill testa elcykel under ett halvår, med fokus på dem som drar sig för att cykla. Deltagarna coachas och får låna elcykel, lastcykel, vikcykel eller cykelkärra mot att de cyklar minst 3 km åtminstone tre gånger i veckan. Läs mer på Testcyklisternas hemsida.

Så ökas cyklingen!

Sträckans längd, men också att resan är bekväm och utan omvägar, stöldsäkra parkeringar, skyltning, räcken att luta sig emot vid rödljusen och sammanhängande cykelvägnät är avgörande för att få fler att cykla, visar en attitydundersökning av VTI (pdf). Skillnaden mellan hur olika grupper bäst påverkas är också stor; de som vanligtvis kör bil var mer negativa till att cykla och tyckte bland annat att det var svettigt och inte särskilt bekvämt.

Grönaste flottan i Skåne & Stockholm

Två kommuner och fyra landsting, med Stockholms stad och Region Skåne i topp, har över 90 % miljöbilar i egna flottan. CO2-utsläppen från landets kommuners 31 000 fordon minskade på ett år från 153 till 146 g/km. Skåne läns landsting har lägst snittutsläpp, 70 g fossil CO2/km. Tre kommuner och fem landsting har över 80 % personbilar för förnybara drivmedel eller el.

Samlastning är nyckel

Samlastning av varor och leveranser kan minska transporternas utsläpp med upp till 70 %, minska antalet leveranser med 60-80%, förbättra arbetsmiljön och öka trafiksäkerheten, enligt Energikontor Sydosts granskning. Detta skulle även leda till att mindre leverantörer får möjlighet att delta i upphandlingar och leverera varor till kommunerna.

Tävling i godstransporter

Goods Distribution Challenge 2014, GDC2014, är en virtuell tävling som ska ge hög förutsägbarhet i lämning och hämtning av gods i Göteborg, till nytta för transportörer och samhället. Pågår till juni.

Norge: Nytt elbilsrekord

I mars registrerades 3 048 laddbilar i Norge, 20 % av nybilsförsäljningen, med Tesla Model S som Norges mest sålda bil i år och Nissan Leaf som trea. Totalt har laddbilarna nu passerat 1 % av fordonsflottan och passerar 30 000 innan 17 maj. Regeringens mål på 85 g CO2/km för nya bilar i snitt år 2020 nås med nuvarande minskningstakt; i år är snittet 101 g CO2/km, troligen lägst i världen.

Paris: Varannandags-bilism

För att förbättra luftkvaliteten införde Paris att fordon med registreringsnummer som slutar på udda siffra får användas på udda datum, och vice versa för jämn slutsiffra. Elbilar undantogs för begränsningen och kollektiv trafiken var gratis under tiden. Begräsningen hävdes så fort luftkvaliteten blivit bättre.

Bildelning ökar i Frankrike, London och USA

Bildelningssystem Autolib, med enbart elbilar, finns nu i 55 franska kommuner, med över 40 000 medlemmar och 2 000 elbilar, ökar antalet laddplatser till 6 000 år 2018 mot dagens 1 400. De startar också i London nästa vår, med målet 3 000 elbilar och 60 000 medlemmar à £10/månad, samt i Indianapolis, USA. 1 000 bilar väntas finnas tillgängliga vid London-lanseringen som är planerad till mars 2015.

Kalifornien: Succé för miljöbilspremien

Över 50 000 kunder har nu fått Kaliforniens delfinansiering för laddbilar på upp till USD 2 500, från en total fond på USD 5 miljoner, vilket troligen ökas med USD 25 miljoner under våren för att möta den förväntande marknadsökningen. Utöver detta stöd kan man få USD 7 500 i statligt stöd. Efterfrågan på nollutsläppsbilar och plug-in hybrider har ökat stadigt de senaste två åren.

Skvaller

Perry skaffar elbil åt medarbetare

Katy Perry, som länge arbetat mot klimatförändringar och Kaliforniens dåliga luftkvalitet, sägs ha skaffat 5 Tesla Model S för sig och sina medarbetare. Varken Tesla eller Perry har bekräftat köpet, men som ett sammanträffande skrev har Tesla nämnts i Katy Perrys twitterflöde: ”Omg someone just called my stage the TESLA of tour stages… It was like, the coolest modern compliment ever”.

Elbil blir filmstjärna

I science-fiction filmen Zero Theorem med Matt Damon i huvudrollen, är Renaults lilla elbil Twizy det vanligaste transportslaget. Filmen utspelar sig i ett framtida London där Twizy har tagit över som det mest eftertraktade transportsättet.

Åtalas för stöld efter laddning

När en elbilsägare laddade sin bil på sonens skola, ringde personalen polisen och mannen åtalas nu för stöld av el, för motsvarande 40 öre – värdet av elen efter 20 min laddning.

Läs mer! Gå med!

2030-sekretariatet arbetar under våren fram indikatorer för att mäta hur arbetet går. Dessa presenteras kontinuerligt på webbplatsen 2030-sekretariatet.se, där du också hittar vårt kalendarium, våra senaste aktiviteter och mycket mer!
Partner till 2030-sekretariatet kan företag och organisationer bli som står bakom målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta år 2030, inklusive delmålen på 30% minskad klimatpåverkan från trafiken till år 2020, 60% till år 2025 och 80% till år 2030. Därtill måste man stå bakom att förändringar behövs inom alla de tre områdena Bilen, Bränslet och Beteendet – däremot behöver man inte stå bakom alla de förslag FFF-utredningen lagt, eller allt sekretariatet gör.
Kontakta oss för mer information!

Mobil: +46 70 309 00 45

Telefon: +46 8 452 26 65

Epost: mattias.goldmann@fores.se

Prenumerera på nyhetsbrevet