Nyhetsbrev 3 2014

2030-sekretariatet arbetar nu fram indikatorer för att mäta hur arbetet går, bistår politiken i att ta fram beslutsunderlag, lyfter fram goda exempel och mycket annat. Följ arbetet på 2030-sekretariatet.se!

Partner till 2030-sekretariatet kan företag och organisationer bli som står bakom målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta år 2030. Därtill måste man stå bakom att förändringar behövs inom alla de tre områdena Bilen, Bränslet och Beteendet – däremot behöver man inte stå bakom alla de förslag FFF-utredningen lagt, eller allt sekretariatet gör. Kontakta oss!

E-post: mattias.goldmann@fores.se

Prenumerera på nyhetsbrevet

2030-sekretariatet

FFF: Remissvaren sammanställda!

För att påskynda omställningen till en fossilbränsleoberoende fordonsflotta har 2030-sekretariatet
sammanställt alla 115 remissvaren från myndigheter, företag,
organisationer och enskilda. Sammanställningen presenteras tisdag 1 juli
på Almedalen och på www.2030-sekretariatet.se

Almedalen: 2030 i fokus

2030-sekretariatet medverkar på mängder av seminarier, workshops och mingel under Almedalsveckan och arrangerar själva ett antal:

 • Tisdag 8.30-10: Tid för en ny energipolitik, Hästgatan 1
 • Tisdag kl 12-13: Fossilfri Fordonsflotta 2030: Hur ska vi hinna? Gotlands Museum (med lunchmacka)
 • Onsdag 17-18.30: Så når vi en fossilfri fordonsflotta – speed dating om bilen, bränslet och beteendet, Strandgatan 18
 • Torsdag
  17.00-18.30: Vi är laddade – är ni klara? Så kan laddinfrastrukturen
  för elbilar byggas ut i hela Sverige, Strandgatan 18
 • Fredag
  16-17.30: Från regionala projekt till nationell strategi – omställning
  till hållbar bilism. Briggen Tre Kronor, innerhamnen
 • Fredag 17.30-19: Hundra tips för fossilfrihet – Almedalens mest konkreta mingel! Briggen Tre Kronor, innerhamnen. Anmälan till jakob@equest.com

För alla programpunkter där 2030-sekretariatet medverkar, se sammanställning på www.fores.se/almedalen

2030-sekretariatet: Nya partners

Som nya partners i 2030-sekretariatet
välkomnas Nissan som är världsledande på elbilar, Show Park som ordnar
smarta parkeringslösningar, TRB, Transportörsnätverk inom drivmedel,
miljö & trafiksäkerhet och Jämtkraft som är ledande inom
laddinfrastruktur. Redan på Almedalen offentliggörs ännu en partner,
inom förnybar energi. Se vidare www.2030-sekretariatet.se!

Bilar & fordon

Sverige: Nya bilars CO2-utsläpp ner 2,5 %

Under 2013 minskade CO2-utsläppen från nya bilar i
Sverige 2,5 % p.g.a. energieffektivare fordon och ökad andel förnybar
energi. Minskningstakten har dock slagit av enligt Trafikverket. Snittutsläppen från nya bilar var 136 g/km, och kvinnor väljer bränslesnålare bilar än män.

EU: CO2-utsläpp från nya bilar klarar 2015-målet

Snittutsläppen från nya bilar sålda i EU 2013 var 127 g/km, 4 % lägre än 2012 och redan under målet på 130 g/km för 2015. Ökad dieselandel
och tekniska förbättringar är nyckelfaktorer, medan el och förnybara
drivmedel ännu står för en liten del.

Sverige: 5 000 laddbilar

Sista maj fanns 4 843 laddbara fordon i Sverige, hittills i år har 1 621 tillkommit. Drygt hälften är
Mitsubishi Outlander laddhybrid, mest sålda elbil är Nissan Leaf.

Globalt: Elbilsantalet fördubblat

Cirka 400 000 elbilar finns nu globalt, en fördubbling på ett år och fyrdubbling på tre.
Efterfrågan är störst i USA, Japan och Kina följt av Frankrike, Norge,
Holland och Tyskland, som alla har starka statliga incitament för
elbilar.

Svensk bilism mer hållbar

OKQ8:s index för hållbar bilism visar att bilismen blivit 30 % mer hållbar sedan 2008, men minskningen
av klimatpåverkan stagnerade 2013, mycket p.g.a. en ökad andel stora
fossildrivna bilar. I OKQ8:s attityd- undersökning anger 13 % att
miljöpåverkan är en av de viktigaste faktorerna vid inköp av bil. Statoils index anger att nya bilar i Färgelanda, Olofström och Lilla Edet har lägst
klimatpåverkan, 125 g CO2/km, Dorotea högst, 164 g/km. Bara 18 av
Sveriges 290 kommuner har lägre snittutsläpp än EU-snittet.

Elbilsupphandlingens ersättning slut

Medlen för Elbilsupphandlingens merkostnadsersättning har tagit slut,
efter att ha betalats ut eller reserverats för cirka 600 elfordon. Sena
ansökningar som inte fått medel har placerats i kö, ifall några som
fått medel faller ifrån, annars hänvisas till supermiljöbilspremien.

Miljöministern kritiserar billobbyn

Miljöminister Lena Ek kritiserar bilindustrins försök att försena införandet av nya metoder för att mäta utsläpp.
EU-kommissionen vill att nya tester ska vara på plats under 2017, men
bilindustrins branschorgan ACEA vill att de skjuts upp minst fyra år
till. De nya testerna ska bättre stämma överens med hur folk faktiskt
kör.

100% gasbussar i Skövde

Det nya avtalet mellan Västtrafik och Nobina omfattar all linjetrafik i Skaraborg och
innebär bl.a. att all stadstrafik i Skövde ska köras med gasbussar.

Bilmärkesnytt

BMW avser tredubbla produktionen av kolfiber vid sin anläggning i USA, för lättare karosser i framför allt elbilar och laddhybrider.

Ford avser återanvända tomatskal, stammar och frön från Heinz ketchuptillverkning, som material för bilinredning där fossil plast ersätts.

Teslas snabbladdstationer öppnas för andra bilmärken, genom att Tesla delar
med sig av sin patenterade teknik för snabbladdning. Tesla laddar
gratis, andra bilar släpps in ”för en rimlig summa”.

Toyota presenterar 14 nya motorvariationer 2014-15 med upp till 30% sänkt förbrukning, bl.a. genom att används Atkins-cykeln.

Volvo utvecklar en laddhybrid för bensindrift, 80 km el-räckvidd och snittutsläpp under 50 g/km.
Bilen ska tillverkas i Kina och lanseras på den kinesiska marknaden
2015.

Eldriven Harley-Davidson

Harley-Davidson har presenterat sin första eldrivna mc, Project Livewire.
Räckvidden är 85 km, toppfarten 150 km/h. Modellen ska nu på turné till
HD-återförsäljare för att undersöka förutsättningarna för
serieproduktion.

Elbil för rullstolsburna

The Kenguru,
en ny elbil för rullstolsburna förare lanseras i USA under hösten.
Föraren kan rulla in framlänges genom en dörr baktill, och det finns
inga fasta säten – det har man med sig.

Fransk elbilspool till USA

Franska
Autolib har introducerats i Indianapolis, USA, med 500 Bollore Bluecar
elbilar för uthyrning på 200 platser och med 1000 laddstationer
. Systemet har redan ca 3000 elbilar i bl.a. Paris, Lyon och Bordeaux, och lanseras i London nästa vår.

Brittisk supermiljöbilspremie

Storbritannien har anslagit £500 milj för stimulans av elbilar och laddhybrider kommande fem år, varav £200
milj för en fortsatt ”supermiljöbilspremie” på upp till £5 000 och £30
milj för andra biltyper såsom biodrivmedel och vätgas. £56 milj satsas
på förbättrad infrastruktur, särskilt snabbladdning och satsningar på
taxi och varubilar, £30 milj på lågutsläppsbussar och £35 milj på
stadsmiljö.

Kina: Fem miljoner bilar skrotas

I Kina ska fem miljoner äldre bilar skrotas för att förbättra luftkvaliteten i större städer. Därtill måste
mackarna i landets stora städer sälja renast tillgängliga bensin och
diesel.

Bränslet & elen

2013: Biodrivmedelsrekord

Mängden biodrivmedel i Sverige ökade 2,4 TWh i fjol, enligt Energimyndigheten, med i snitt 43 % minskad
klimatpåverkan jämfört med fossila drivmedel. Minskningen beror främst
på att användningen av HVO ökat.

Kvotplikten uppskjuten

Det kvotpliktssystem som regeringen hade lagt fram i
budgetpropositionen för 2014, och var tänkt att träda i kraft den första
maj, har skjutits upp då Sverige inte har fått statsstödsgodkännande från EU-kommissionen.
Nuvarande regler för beskattning gäller därför till vidare. Regeringen
avser återkomma med ett reviderat kvotförslag och förslag att slopa
dagens gräns för skattebefriad HVO i diesel. Lantmännen Energi önskar
att ett teknikneutralt, klimatbaserat system införs snarast.

Preem först med skogsbensin

Preem är första drivmedelsproducenten i världen som lyckats framställa en standardbensin gjord av skogsråvara. Med rätt politiska och ekonomiska förutsättningar kan de producera den i stor skala från ca 2017.

Gröna Bilister: Jag Vill Veta!

För första gången har svenskars attityder till klimat- och ursprungsmärkning av drivmedel vid pump kartlagts, av Gröna Bilister. 41 % av svenskarna tycker att informationen är ”mycket viktig” eller ”viktig”, 24 % har ingen åsikt.

Sveriges första vätgasmack invigd

Malmö stad och Region Skåne har öppnat den första vätgasmacken för personbilar, i Sege park. Vätgasen framställs av 100% förnybar energi. Två vätgasbilar från Hyundai finns i dagsläget.

Etanolen minskar – på lösa grunder

I fiol såldes 22 % mindre E85 än 2012, andelen etanolbilar minskar också. SPBI:s undersökning anger att minskningen på bekvämlighet och oro för att bilen ska ta
skada, vilket biltillverkarna avvisar – en flexifuelbil ska i första
hand tankas med E85. Försäljningen av E85 har under våren ökat något
enligt SPBI. En ny studie från KTH och IVL visar att etanolen döms ut på lösa grunder, och
problemen med produktion av fossila bränslen diskuteras för lite.
KTH-forskare påpekar i en debattartikel att fossila bränslen saknar hållbarhetscertifiering och sociala krav; i
praktiken en subvention jämfört med de förnybara drivmedlen. Därtill
bör de fossila drivmedlen bedömas ur livscykelperspektiv.

Avfallsetanol

St1 Biofuels ska leverera en Etanolix-anläggning,
som producerar etanol av avfall, till North European Oil Trade i
Göteborg. Anläggningen får en årlig produktionskapacitet på 5 milj l
etanol, med produktionsstart våren 2015.

Vägen kan ge energi

VTIs kartläggning visar att solceller, geotermisk energi, piezoelektrisk teknik,
vindenergi och bioenergi kan användas i vägmiljö för att minska
trafikens klimatpåverkan, men höga underhållskostnader och försvårad
återvinning av vägmaterial håller tillbaks utvecklingen.

Elvägar upphandlas

Projektet elvägar är den största pågående innovationsupphandlingen i Europa.
Trafikverket, Vinnova och Energimyndigheten har utsett fyra leverantörer
som går vidare till nästa fas i upphandlingen, med målet att industri,
akademi och myndigheter ska bygga eller flera demo-elvägar under 2015.

Elbilslandet Gotland

I samband med Almedalsveckan invigs Elbilslandet Gotland,
med laddstationer på ett tjugotal platser över hela Gotland och elbilar
för uthyrning. Bl.a. Solkompaniet, Nissan och Energimyndigheten står
bakom.

Svensk-norskt samarbete för biobränsleproduktion

Svenska skogsföretaget Södra och norska energibolaget Statkraft etablerar ett gemensamt företag för att producera biobränslen från skogsrester.

EU-regler hotar biogasen

Energigas Sverige anger i en debattartikel att politiken måste ge biodrivmedelsmarknaden tydliga och långsiktiga
medel, särskilt avseende förlängningen av biogasens skattebefrielse till
2019.

Biodrivmedel kostnadseffektiv väg för Finland

Ökad användning av andra generationens biodrivmedel till
vägtransporter bedöms vara Finlands mest kostnadseffektiva lösning för
att nå målen inom EU:s klimatpaket till 2030, enligt en studie från VTT och VATT.

Brasilien ökar låginblandningen?

Brasiliens jordbruksdepartement undersöker möjligheten att öka inblandningen av etanol i bensin till 27,5 %, från nuvarande 25 %. Det skulle minska Petrobas
bränsleimporter som sker till förlust eftersom prissättningen på bensin
inte är fri.

Etanol räddar Sydafrikas sockerindustri?

Sydafrikas sockerindustri riskerar slås ut av billigt importsocker,
men kan räddas av en ökad efterfrågan på sockerrörsbaserad etanol. 1
oktober 2015 måste alla drivmedelsbolag låginblanda etanol i bensin och biodiesel i diesel. Liknande lagar är på gång i bl.a. Zambia, medan Zimbabwe redan har en betydande sockerindustri.

Australien: Agave för biobränsle

I Queensland skördas nu agave för biobränsle. Grödan tål torka och hetta och kan odlas i halvöken utan gödning. I nästa steg ska etanol för låginblandning framställas.

Beteende

Malmöbor önskar mindre biltrafik

Enligt en studie av VTI önskar 80 % av Malmös invånare mer restriktiv biltrafik och
bilparkering i innerstaden än idag. Fotgängare, cyklister och
kollektivtrafik bör prioriteras högst, anser man.

Lastcyklar trendigt

Utbudet av lastcyklar har ökat på marknaden. De börjar bli hippa och trendiga menar Helene Carlsson, projektledare för miljofordon.se som nu publicerar information om lastcyklar som komplement till miljöbilar.

Agenda för e-mobility

Roadmap:Sweden har publicerat sin agenda (pdf) för innovation och utveckling av e-mobility i Sverige, med förslag på
nationellt forum för e-mobility, demonstrationsmöjligheter och en
central kunskapsportal.

Krafttag för bättre luftkvalitet

Miljöminister Lena Ek kräver att EU-kommissionens förslag till luftkvalitetspaket klubbas och kompletteras med nya mål för att säkra hälsa och miljö i balans.

Färre lastbilstransporter under 2013

Antalet lastbilstransporter med svenskregistrerade lastbilar sjönk 7 %
2013 jämfört med 2012. Transportarbetet, lastad godsmängd och körda
kilometer var däremot i stort sett oförändrat jämfört med 2012 års
rekordlåga nivåer, enligt Trafikanalys. Under 2013 körde svenska tunga lastbilar 2,4 mdr km och transporterade 281 milj ton gods inom och utanför Sveriges gränser.

Läs mer! Gå med!

Prenumerera på nyhetsbrevet

Mobil: +46 70 309 00 45

Telefon: +46 8 452 26 65

Epost: mattias.goldmann@fores.se