Nyhetsbrev april 2015

2030-sekretariatet

Indikatorer uppdaterade

Nu har 2030 uppdaterat indikatorerna för hur väl Sverige är på väg att uppfylla målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta. Se http://2030-sekretariatet.se/indikatorer/

Ekotransport 2016 spikat

Den fullsatta och rosade konferensen Ekotransport upprepas den 28 april 2016, i samarbete mellan 2030 och MiljöRapporten. Save the date!

Bonus-Malus-utredning

2017 ska bonus-malus fordonsbeskattning införas, då det tänks ersätta supermiljöbilspremien och miljöbilarnas fordonskattebefrielse. En utredning ska till april 2016 föreslå utformning men får inte föreslå registreringsskatt. 2030 föreslår upplägg här.

Låga utsläpp: Vad avgör?

2030 har sammanställt nya bilars utsläpp på en rad nyckelmarknader för att fastslå vad som avgör hur snabbt utsläppen minskar. Läs här.

DN Debatt: Trög omställning

2030, Energigas Sverige, Svensk Vindenergi, Svensk Solenergi och Power Circle uppmanar på DN Debatt Miljöpartiet att påskynda omställningen till förnybart.

Vårbudgeten: För lite 2030

2030 kommenterar vårbudgeten här.

Vätgaspodden

För att öka kunskapen om vätgasen har Hyundai lanserat Vätgaspodden med tio avsnitt ledda av Mattias Goldmann. Lyssna här.

2030: Fel höja mest på förnybart

2030 är kritiska till finansdepartementets förslag att höja skatten på E85 mer än skatten på bensin och diesel. Läs hela remissvaret här.

Bilen & fordonet

Miljöbilsintresse

47 % vill köpa miljöbil, men 79 % har dålig koll på begreppet. Viktigast vid inköp är i turordning låg förbrukning, inköpspris, driftskostnad och säkerhet, medan mindre viktiga faktorer är motorstyrka, andrahandsvärde och skatteförmåner, enligt YouGov. 40% överväger ett elfordon som nästa bil, attityderna är positiva men kunskapen fortsatt låg, visar Energimyndighetens årliga granskning.

Supermiljöbilar upp

Supermiljöbilarna har hittills i år ökat 61 % jämfört med i fjol, med en marknadsandel på 2,2 % i maj i år mot 1,4 % maj 2014, anger BilSweden.

Supermiljöbilspremien fylls på?

I ett skriftligt riksdagssvar anger miljöminster Romson att supermiljöbilspremien för 2015 kan fyllas på med nästa års medel, och att den ersätts med ett bonus-malus-system 2017.

Så ställs tunga sektorn om

Ställ redovisningskrav för transporters klimatpåverkan, inför premie för miljöbra lastbilar och bussar, differentiera den planerade vägslitageskatten utifrån miljöprestanda, inför kvotplikt för biodrivmedel, föreslår IVL och Sveriges Åkeriföretag.

E-vägar

Trafikverket ska från 2016 till 2018 testa elvägar vid Arlanda och utanför Gävle, med el i vägbanan resp luftledningar, i samarbete med bl.a. Scania. Läs mer.

EEA: Nya bilars utsläpp ner

Enligt europeiska miljöbyrån EEA släpper en ny bil i EU 2014 i snitt ut 123,4 g CO2/km, klart under EU:s gränsvärde på 130 g/km och ner 2.6% jämfört med året innan.  Sverige ligger på 131.0 g CO2/km, Nederländerna har lägst utsläpp med 107 g, med högst utsläpp i Estland, 141 g. Bensinbilars CO2-utsläpp är 3 g CO2/km högre än dieselbilars, mot 20 g år 2000. Elbilar står för 0.3% av nya bilar, med Frankrike som största marknad. Läs mer.

Skåpbilar i EU: Mål nått

Nya skåpbilar och lätta lastbilars snittutsläpp i EU var 2014 169.2 g Co2/km,   ner 4 g från 2013 och under 2017 års mål på 175 g CO2/km. Lägst utsläpp var i

Portugal (145.1),högst i Slovakien (193.3), Sverige låg på 170.4. Läs mer.

EU: Snabb elbilsökning

Registreringen av nya elfordon i EU ökade första kvartalet med 115%, från
11 304 i fjol till 24 630 i år. Läs mer.

Självkörande bilar

En förarlös bil ersätter 14 normala bilar enligt ett examensarbete på KTH. Självkörande bilar minskar bränsleförbrukningen med 5 %, visar en studie genomförd av Frost & Sullivan.

Nya gasbilar

Suzuki lanserar nu gasversioner av Swift och S-Cross, framtagna i samverkan med 2030-partnern KonveGas. Läs mer.

Kalifornien: Miljöbilspremie

Kalifornien ersätter låginkomsttagare som byter sin gamla bil mot en mer miljövänlig, från USD 2 500 till USD 12 000 beroende på utsläpp. Läs mer.

Elbilar = Svalare storstäder

Omfattande användning av elbilar kan minska urban uppvärmning orsakad av biltrafik, visar en studie från Michigan State University och University of Hunan i Kina.

Japan: Tuffare CO2-krav

Från 2022 får nya lätta lastbilar förbruka högst 5.6 l/100 km, 23% mindre än 2015 års krav. 25% av kravet ska uppfyllas vid kallstart. Laddfordon räknas som nollutsläpp, men 90% av kravet måste nås med bensin- och dieselmotorer. Läs mer.

2030 i Almedalen

2030 medverkar på 20-talet evenemang på Almedalen, ett urval nedan. Se alla här.

Peak Car – händer det?

Gotlands museum, Sävesalen, Mellangatan 19

2/7 2015 10:00 – 10:50

Självkörande bilar – hur coolt är det?

Strandgatan 18 29/6 17:00-17:45,

Elcyklar ändrar mobiliteten

Strandgatan 18 29/6 17:45-18.00

Bränslet & elen

Sverige: Biobränslen upp

Biodrivmedlen i transportsektorn uppgick 2014 till 12% av energin, 18% enligt EU:s förnybarhetsdirektiv, och minskade klimatpåverkan med 2,6 milj ton CO2 jämfört med om fossila drivmedel använts. Under 2015 har försäljningen av bensin och E85 fortsatt sjunka, medan dieselförsäljningen stiger svagt, enligt SPBI. Läs mer.

EU: Tak för biodrivmedel

28 april antog Europaparlamentet förnybarhetsdirektivet, med 10% förnybart i transportsektorn till år 2020, max 7% förstagenerationens biodrivmedel, ett indikativt mål på 0.5% avancerade biodrivmedel och fortsatt höga hållbarhetskrav. 2014 var andelen förnybart 5.7% i transportsektorn. Läs mer.

Stockholm: 79% förnybart

Stockholms landstings har nu 79% förnybara drivmedel i kollektivtrafiken, över målet på 75% för 2016. Bussflottan nådde 2014 89 %. Läs mer.

Härnösand: Alla bussar fossilfria

Genom byte till HVO-diesel är alla Härnösands stads- och landsbygdsbussar, beställningstrafik och skolbussar fossilfria. Också Västtrafiks partner Tjörns Omnibus kör nu helt på HVO, med 80 % minskad klimatpåverkan. Läs mer.

Gotland laddningstätt

Nu finns tre snabbladdare och drygt 30 normalladdare på Gotland, med elbilsuthyrning från www.elbilslandet.se.

Preem: Biobensin

Sverige är först i världen med bensin delvis baserad på tallolja; Preem Evolution Bensin innehåller 10 % förnybart varav hälften skogsavfall. Läs mer.

ST1: Avfallsetanol invigd

ST1 är först i världen med att tillverka etanol av livsmedelsavfall, i Göteborg med bl.a. gammalt bröd. ST1 avser 20-dubbla etanolproduktionen till år 2020. Restprodukterna blir djurfoder och gödrester. Läs mer.

Biodrivmedelsforskning

Energimyndigheten satsar 180 milj kr på två nya forskningsprogram för effektivare och billigare produktion av biodrivmedel. Läs mer.

Lastbilar: ED95 minskar utsläpp

2014 minskade lastbilars utsläpp i Sverige med 57 000 ton, genom att byta till ED95 skulle utsläppen minska 3,4 miljoner ton per år, enligt Sekab.

Finland: 40% förnybart 2030

Finska regeringen, med stöd av drivmedelsindustrin, vill öka andelen förnybara drivmedel till 40% år 2030 mot dagens 8%. Läs mer.

Norge: Etanolstöd

Norska regeringen förbättrar skattevillkoren för E85 och världens nordligaste E85-mack har nu öppnat i norska Tromsö, i samarbete med bl.a. Scania. Läs mer.

Vätgas

Japan når 76 vätgasstationer nästa år, Danmarks femte publika vätgasstation öppnade nyligen, och Sveriges andra öppnar i septemver, på Arlanda. Läs mer.

USA: Gas-lastbilspremie

Delstaten Utah i USA erbjuder nu upp till USD 25 000 för åkerier och bilister som byter till gasfordon, inklusive konvertering, med högre ersättning ju tidigare bytet sker. Läs mer.

Kina: Biodrivmedelsboom

Kinas mål att minska sin oljeimport till max 50 % av den inhemska efterfrågan ger enorma möjligheter för biogas och etanol som drivmedel, enligt Lux Research.

Paraguay: E85-satsning

Paraguay delfinansierar E85-pumpar och kräver att 30% av alla offentliga fordon ska vara flex-fuel. Läs mer.

Beteende

Malmö bästa cykelstad

Malmö vann årets Kommunvelometer från Cykelfrämjandet, före Eskilstuna, Lund och Karlstad.

Danmark: Största hyr-elbilsflottan

Nissan och Avis skapar i Danmark den största elbilsflottan i Europa, totalt 861 elfordon. Läs mer.

Lätt att ladda rätt

Efter diskussionen om hur säkert det är att ladda elbilar ur hushållsuttaget, har PowerCircle tagit fram en laddguide.

Kollektivtrafik dyrare

Kollektivtrafikens kostnader ökar snabbare än resandet, men skillnaderna är stora mellan länen, anger Sveriges Bussföretag som önskar fler funktionsupphandlingar.

Cykelpendling ökar

Cykelpendling i New York slår nya rekord, och längden cykelbanor har ökat med 90%  sedan 2006. Läs mer. I Danmark blev 2014 nytt rekordår för cykling och en ny plan för ökad cykelpendling har nyss antagits. Läs mer.

Europas cykelhuvudstad

Paris vill bli ”världens huvudstad för cykling”, med en satsning på € 150 milj

de kommande 5 åren. Läs mer.

Ökad cykling lönsam

Varje kilometer på cykel har sociala kostnader på ca 75 öre, medan varje km i bil kostar ca 5 kr, enligt en ny cost-benefit-studie för Köpenhamn. Studien visar också att bilens kostnader ökar, medan cykelns minskar. Läs mer.