Nyhetsbrev augusti 2015

2030-nytt

Nya partners

2030-sekretariatet hälsar Sveriges Trafikskolors Riksförbund, Sveriges Åkeriföretag, Bring, Strateco, Trafikutredningsbyrån och Westport välkomna som nya partners. Se alla här!

Fördjupat arbete: CO2-skatten

2030 fördjupar arbetet om hur Sverige kan behålla och utveckla sin stimulans för förnybara drivmedel, som en central del i att nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta.

2030-Kalendarium

Bilen

Supermiljöbilspremien: Alla får

Årets anslag på 215 milj kr för supermiljbilspremien är slut, efter att ca 5500 premieberättigade fordon registrerats första halvåret. Regeringen har utlovat att 2016 års anslag ska användas för de som inte får medel från årets budget, vilket innebär att utbetalning dröjer till årsskiftet. Det finns nu över 12 000 laddbara fordon i Sverige, där rena elfordon åter ökar mer än laddhybrider. Läs regeringens besked här.

Stöd till klimatinvesteringar

Naturvårdsverket hanterar ansökningar för klimatinvesteringar inklusive laddinfrastruktur för elfordon, med 125 milj kr i budget för 2015 och 600 milj för 2016. Läs mer.

C: FFF-förslag

Centerpartiet vill påskynda införandet av bonus/malus för fordon, införa en lastbilspremie och delfinansiera10 000 laddstolpar. Läs mer.

Miljöbilar ner, elbilar upp

Andelen nya miljöbilar var i juli 15,2%, mot snittet hittills i år på 17,5%. Supermiljöbilarna ökade och har nu passerat 12 000, med snabbare ökning för elbilarna än laddhybriderna. I 22 kommuner finns över 100 laddbara fordon registrerade, totalt finns 404 publika laddstationer i landet. Läs mer på laddinfra.se.

Bussföretagen: Slopa elskatt för elbussar

Alla spårburna färdmedel är 100% befriade från koldixid- och energiskatt på diesel och el, medan elbussar skattar för elen, med en kostnad på ca 280 000 kr per buss och år. Läs mer.

Låna gasbil gratis

E.ON och Sunfleets bilpooler lånar ut gasbilar gratis i Göteborg, Malmö, Norrköping och Visby augusti ut, upp till sex timmar. Läs mer.

Brittisk Green Truck Fund?

Brittiska transportförbundet FTA önskar en ”green truck fund” för att underlätta för åkerier att välja grönare lastbilar – nästan all stimulans är för personbilar. Staten delfinansierar ett försök med 350 gas-lastbilar, som avslutas nästa år. Läs mer.

Solbilar gynnas

EU godkänner Webastos solceller i biltak som ekologisk innovation, så att bilar med tekniken får lägre utsläppsvärden. 0,5 m2 solceller på taket anges minska utsläppen med 1,6 g/km för dieselbilar, 2,3 g/km för bensin. Solcellerna laddar ett batteri som avlastar bilens generator. Läs mer.

Starkare aluminium = Lättare bilar

Novelis har tagit fram en aluminiumplåt som är upp till tre gånger starkare än dagens, vilket gör att den kan användas för fler delar av kaross och chassi, med lägre vikt och förbrukning. Läs mer.

Norge: Elbilsmål

Omställning av kommunala fordon till eldrift, fossilfri kollektivtrafik till 2020, nollutsläppstaxi 2022 och nära 100% utsläppsfria nya bilar 2025, ingår i Norges nya mål.

London: Grönaste transporter 2020

London avser 7 september 2020 införa världens första Ultra Low Emission Zone (ULEZ), då man antingen uppfyller tuffa miljökrav eller betalar en daglig miljöavgift. London har redan över 1300 hybrid-dubbeldäckare och når minst 3000 år 2020, då också alla 300 ”single-deck” bussar och 9000 taxi ska ha nollutsläpp, med 90 snabbladdare för taxi redan år 2018. År 2025 ska bilpoolerna i London ha över en miljon medlemmar och 50% av deras bilar ska ha ultralågutsläpp. Läs mer.

Fransk stimulans

2030 ska Frankrike ha 7 miljoner laddplatser för elbilar, varav 40 000 snabbladdare redan år 2020, den som ersätter sin dieselbil med en elbil får upp till €10 000, 50% av kollektivtrafiken ska vara utsläppsfri år 2020 och bilar med låga utsläpp får lägre avgifter på motorvägarna, föreslår franska regeringen. ranska regeringen vill standardisera datautbyte och debitering vid landets. Läs mer.

EU: Gasbilsboom

Sedan 2009 har gasbilsförsäljningen i EU tredubblats, i Spanien sexdubblats, och Spanien har nu antagit en alternativbränslefordonsstrategi till 2020, ett drygt år innan EU kräver en sådan plan. Läs mer.

USA: Billig bensin= Hybrider ner

I fjol minskade hybridbilsandelen från 3.2% till 2.7%, pga billigare bensin. De flesta hybriderna kräver mer än 5 år för att betala tillbaks merkostnaden, anger ICCT, men tekniken blir billigare genom enklare batterier. Läs mer.

USA: Snålare tunga fordon

Tunga fordon måste 2021-2027 minska bränsleförbrukningen med 24% jämfört med 2018, föreslår naturvårdsverket i USA. Därmed sparas en miljard ton CO2 per år och USD 170 mdr i bränslekostnader över fordonens livscykel.

Kalifornien: Grön fordonspremie

Kalifornien anslår USD 373 milj för ett års stimulans av bilar, bussar och lastbilar på förnybara drivmedel och el, upp 40% mot i fjol. Elbilar och laddhybrider får upp till USD 5000, med högst ersättning för de med lägst inkomster, en skrotningspremie skapas för att stimulera låginkomsttagare att köra grönare och en särskild fond skapas för gröna skolbussar. Kalifornien avser år 2023 nå en miljon nollutsläppsfordon (ZEV). Läs mer.

Doha: Snabbladdad spårvagn

Qatars huvudstad Doha inviger 2016 spårvagnar som laddas vid hållplatserna och alltså inte behöver ledningar. Den extrema hettan är en särskild utmaning. Läs mer.

Kina: Utsläppshandel för bilar

Från nästa vår får biltillverkare som säljer gröna bilar krediter som kan säljas till andra tillverkare som behöver dem för att nå sina utsläppsmål. Elbilar ger hög kredit, laddhybrider mindre och icke-laddbara hybrider minst, medan bensin- och dieselbilar ger negativa krediter. Konsumenter får krediter ju längre de kör på el, medan de som kör på bensin måste betala, enligt förslaget. Läs mer.

Indien: Gasfordon

Indiska regeringen godkänner nu gas- och biodieseldrivna fordon för försäljning, och presenterar snart kriterier för etanolfordon, allt för att minska Indiens import av bensin och diesel och öka BNP. Scanias etanolbuss används redan i Nagpur. Läs mer.

Harvard: Små elbilar ändrar marknaden

Små, långsamma elbilar och små eldrivna lastfordon förändrar fordonsmarknaden mer än Tesla, anger Harvard Business Review. I fjol såldes över 200 000 små elbilar i Kina, ofta billigare än motsvarande elbil. Läs mer.

Bränslet

Nationell ladd-samordnare

Regeringen har utsett Energimyndigheten att samordna utbyggnaden av laddinfrastruktur för elfordon, inklusive utvärdering och insamling av statistik. Läs Power Circles kommentar.

OK ladd-investerar

OK ekonomisk förening går in som delägare i svenska Charge Amps, som erbjuder laddlösningar för elbilar och laddhybrider i 25 länder. Charge Amps avser nu vidareutveckla produktportföljen och kliva in på nya marknader. Läs mer

HVO100 och RME 100 ökar

TRB har nu 5 anläggningar som säljer HVO100 till sina åkerikunder, 10 med RME100 samt 45 med hög inblandning av förnybart i fossil diesel. Fler stationer kommer under hösten, se hvo100.se.

Vätgas leder Midnattsloppet!

Ledarbilen för Midnattsloppet med 40 000 deltagare blir Hyundais vätgasbil, hos Taxi 020 som

har som mål att senast 2025 vara helt fossilfria.

Falck Ambulans ställer om till biogas

Falck Ambulans ställer om sina 100 ambulanser till gasdrift; 10% har redan bytts och fler är beställda. En ambulans rullar runt 5 000 mil per år. Läs mer.

EU: Biodrivmedel ökar

Biobränslen för transporter ökade 6.1% i EU 2014, till 12.5 milj ton bensinekvivalenter, 4.3% av den totala drivmedelsmarknaden. Biodiesel ökade 7.8% och står för 79.7% av marknaden, medan etanol ökade 0.1% och står för 19.1%. 89.4% av biodrivmedlen uppfyller EU:s hållbarhetskriterier; 100% i många länder men 0% i Spanien och Estland. 3% av EU:s spannmål och 9% av sockerbetorna går till biobränsle. Läs mer.

FAO: Ingen konflikt mat-bränsle

FN:s livsmedelsorgans gd Jose Graziano da Silva slår fast att konflikten mellan biodrivmedel och livsmedelsproduktion är falsk och uppmanar till produktion av båda, med hög andel biodrivmedel när spannmålstillgången är god och lägre andel när de stiger. Läs mer.

Nederländerna: Laddstöd

EU-kommissionen godkänner Nederländernas treåriga stöd på €33 milj till byggnad och drift av laddstationer för elbilar. Läs mer.

Etiopien: Ökad låginblandning

2014 låginblandade Etiopien 12.5 milj l etanol, vilket minskade bensinnotan med USD 10.2 milj. Etanolen görs av molass från sockerindustrin. Läs mer.

Arabstater avskaffar bensinrabatt

Förenade Arabemiraten avskaffar bränslesubventionerna, som kostat 250 mdr kr/år, och satsar istället på förnybara drivmedel och eldrift. Även Kuwait, Bahrain och Oman överväger att slopa subventionerna. Läs mer.

Kina & Los Angeles: Biogas för bussar&taxi

I Santa Monica ställs nu kollektivtrafikens bussar om till biogas från avfall, efter att ha kört på naturgas sedan 2012. Läs mer. I Anshan i Kina ställs taxi om till biogas från soptippar, med målet att 150-170 större tippar ska producera fordonsbränsle på sikt. Läs mer.

Audi: Världens största power-to-gas

Audis ”e-gas”-anläggning i norra Tyskland, producerar syntetisk metan av överskottsel vid produktionsstoppar och stabiliserar därigenom hela elnätet, allt viktigare när andelen sol och vind ökar. Anläggningen kan tillgodogöra sig 6 MW inom 5 minuter. Gasen används i gasbilar, bl.a. Audis egna. Läs mer.

Etanol från stålverk

Ståljätten Arcelor Mittal investerar € 87 mdr i att från 2017 fånga upp koldioxid från sin stålproduktion och omvandla till etanol, på sikt 47 000 ton/år, motsvarande låginblandning för 500 000 bilar. Läs mer.

Australien: KAK bygger elväg

Australiens motsvarighet till KAK, RAC, har invigt Electric Highway, ett nät av 12 snabbladdare för elbilar i västra Australien. Laddningen är gratis året ut. Läs mer.

Smutsig nattladdning?

I stater med hög andel sol- och vindel kan laddning av elbilar nattetid ha högre klimatpåverkan än att ladda på dagen, anger en ny studie. Läs mer.

Sierra Leone: Etanol mot fattigdom

SEI slår fast att Addax etanolproduktion i Sierra Leone minskar fattigdom, skapar jobb och ger exportintäkter, med en mer aktiv stat kan nyttan öka. Läs rapporten här.

Etanol av sötpotatis och sjögurka

Brasilianska delstaten Roraima medverkar till demoproduktion av etanol från sötpotatis, 5 000 liter per dag med start om ett år. Drivmedlet ska bl.a. användas för delstatens egna fordon och kan leda till större investeringar. Läs mer. Försök på universitetet i Tel Aviv, Israel, visar att sjögurka är effektiv råvara för etanolproduktion. Läs mer.

USA: Etanolmärkning

Delstaterna Iowa och Nebraska inför pumpmärkningen ”American Ethanol” för E10, E15, E30 och E85 som är lokalt producerad. Läs mer.

Beteendet

Gratis är inte gott!

Läs 2030-sekretariatet om gratis kollektivtrafik – effektivt för att få cyklister att ta bussen, men för att locka vanebilister krävs annat.

Dags för miljözoner!

Gör Gamla Stan i Stockholm till nollutsläppszon som internationell symbol för hållbar trafik, föreslår Bil Sweden. 2030 replikerar att Transportstyrelsen redan 2010 föreslog miljözoner för personbilar, men regeringen har inte lagt fram förslaget, eller hela här.

Umeå: 5 tips för miljöhuvudstadsåret

Umeå har två år i rad gått till final för att bli Europas miljöhuvudstad, utan att vinna. 2030-sekretariatet ger fem förslag på hur man kan vinna här.

Bilavgaser = Demens

Ny forskning vid Umeå Universitet kopplar exponering av höga halter av avgaser till Alzheimers och vaskulär demens; totalt kan 16% av all demens bero på avgasexponering. Läs mer.

EU: Nytt forum

EU-kommissionen har bildat ett Sustainable Transport Forum, som ska verka till 2020 och initialt fokuserar på alternativbränsledirektivet.

Störst effekt med engångsskatt

En engångsskatt för bilar med höga utsläpp är effektivaste sätt att få privatpersoner att välja grönare bilar, särskilt i USA, visar en global skatteffektivitetsskala. I snitt ger en procentenhet pålagd utsläppsskatt 0,2-0,4 g/km utsläppsminsking, med avtagande nytta ju dyrare bilen är. Läs här.

Vägar av återvunnen plast

Anläggningsföretaget VolkerWessel i Nederländerna vill bygga prefabricerade vägar av återvunnen plast; tåligare, lättare och lägre klimatpåverkan än asfalt. Läs mer.