Nyhetsbrev december 2014

Ekotransport 2030

2030-sekretariatet

2030-konferensen om Bilen, Bränslet & Beteendet!

Den 28 april anordnas för första gången Ekotransport – konferensen om hur vi ska nå en fossiloberoende fordonsflotta. Vid detta unika tillfälle möts alla aktörer som berörs av omställningen, utbyter erfarenheter, får praktisk hjälp och ny inspiration i arbetet.
Program och mer information finner du på miljorapporten.se/ekotransport. Utnyttja boka-tidigt-rabatten för nyhetsbrevets läsare!

På gång: Effektivaste styrmedel

2030 har granskat nyckelmarknaders CO2-utsläpp från nya bilar för att identifiera vilka åtgärder som är effektivast för att minska utsläppen. Rapport kommer snart här!

Trender från Paris bilutställning

På årets största bilmässa identifierade 2030 sex trender från bilindustrin. Läs hela analysen på 2030-sekretariatets hemsida.

Nyheterna inom bussbranschen2030 på persontrafikmässan

2030 redovisar viktigaste nyheterna inom bussbranschen här, med en sittning med Bogotás förre borgmästare Enrique Peñalosa om BRT här.

Framtiden börjar nu

Se ”Dagens och framtidens hållbara lösningar – framtiden börjar nu” med bl.a. Mattias Goldmann, del 1, del 2 och del 3.

2030: Ny referensgrupp

2030-sekretariatet har efter valet en ny referensgrupp bestående av riksdagsledamöter från alla riksdagspartier utom Sd, som tillfrågas och fungerar som särskilt bollplank åt sekretariatet.

2030: Nya partners

Som ny partner välkomnas Ecobränsle, med fler aktörer på ingång. Alla partners hittar du på webben!

2030 på Urban Mobility Award

2030 har sammanställt ledande exempel på framtida mobilitetslösningar från Mexico City, Gagnam Seoul, Berlin och Boston här.

Elmopedturnén+2030-sekretariatet=Sant

Elmoped

Nu går det att boka Elmopedturnén och 2030-sekretariatet för gemensamma föreläsningar.

Bilen & fordonet

Supermiljöbilspremien åter

Genom att Alliansens budgetförslag fick majoritet i riksdagen, fortsätter supermiljöbilspremien med samma villkor som tidigare åtminstone under år 2015. Även regeringen ville förlänga den, men aviserade ändrade kriterier. Alliansen och regeringen var överens om den CO2-baserade fordonsskattehöjningen, samt om införande av bonus-malus-beskattning senast 2017, där utformningen bör diskuteras under 2015.

Danmark registreringsskattElbilsstimulans

Flygplatser snöröjs med biogasfordon

Swedavia har köpt in biogasdrivna snöröjningsfordon vilket både minskar klimateffekten och kostnaderna för bränsle och underhåll.

EU: Längre lastbilsnos

EU avser 2022 tillåta längre lastbilshytt än dagens 2.35 m. Då kan den bli mer aerodynamisk för lägre förbrukning, och få bättre fotgängar- och cykel- krocksäkerhet. Läs mer här.

Miljöbästa Bil 2015: Tesla Model S

Fem jurygrupper utsåg Tesla Model S till totalvinnare i Miljöbästa Bil 2015. Delvinnare, motiveringar med mera.

Flest el-taxi

Elbilstaxi

Världens största flotta el-taxi finns nu på Amsterdams flygplats Schiphol, med 167 Tesla S som används av två lokala bolag.

Bränslecellsbilar

Hyundais bränslecellsbil finns redan på marknaden, Toyotas hösten 2015, Hondas våren 2016, även VW visar vätgasbilar.

Bioplast för kaross

En ny biobaserad plast som kan färgas in, med högglansig yta och samma tålighet som fossil plast, är utvecklad för yttre karossdelar, vilket gör att man slipper måla i efterhand och kan ersätta mer fossil olja. Första bil att använda bioplasten är Mazda MX-5 Miata.

KolfiberBilligare kolfiber

Kolfiber är lätt och starkt, men har varit för dyrt för massproducerade bilar. Nu arbetar tyska staten, Audi, BMW, Airbus m.fl. på att sänka kostnaderna för storskalig kolfiberproduktion 90 % och anger att man redan kommit halvvägs.

El-kran

En elkran som kan monteras på många olika lastbilar klarar med litiumjonbatterier en dags lastnings- och lossningsarbete, laddas under natten, men kan också stödladdas från uttag eller av bilens egen motor. CO2-reduktionen beräknas till 70 %.

Pendlingsbåt

SL inviger eldriven pendelbåt för 150 passagerare och 25 cyklar, Nacka-Stockholm-Lidingö, med en 500 kWh batterier och två elmotorer. Färjan är byggd i Danmark och klarar fem timmars drift.

Bränslet & elen

Skadlig biodieselskatt

Regeringen föreslår höjd skatt på biodiesel från FAME, för att förhindra ”överkompensation” jämfört med fossil diesel, enligt EU:s statsstödregler. Men oljeprisfallet på 40 % gör att biodieseln slås ut med förslaget, tvärtemot både klimatmål och målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta, visar Svebios beräkningar.

Kvotplikt övervägs

Regeringen överväger att ersätta dagens skattebefrielse för biodrivmedel med en successivt höjd kvotplikt, troligen åtskild för bensin och diesel, ev. även för hög- och låginblandade drivmedel, möjligen med fortsatt skattebefrielse för biogas. Förslaget väntas presenteras kring årsskiftet och grundar sig I att EU inte bedöms tillåta fortsatt skattebefrielse.

Nytt EU-direktiv för förnybara drivmedel

Ett nytt EU-direktiv ska säkra utbyggnaden av infrastruktur för alternativa drivmedel, med minimikrav för antalet laddstationer för elbilar och mackar för fordonsgas och vätgas.

Alla drivmedel ner

Januari-oktober minskade bensinförsäljningen 4 %, diesel ökade 2%, E85 minskade10 %. I oktober minskade alla drivmedel, allt enligt SPBI.

Bränslekvalitetskrav uppfylls

35 leverantörer av totalt 89,3 TWh drivmedel har granskats av Energimyndigheten utifrån EU:s bränslekvalitetsdirektiv FQD. 19 leverantörer, totalt 83% av marknaden, bedöms uppfylla kravet på 6% utsläppsminskning. 2013 var andelen förnybart 10%.

BiodrivmedeL: Halverad CO2

Biodrivmedel minskar i snitt klimatpåverkan med ca 50 %, enligt EU Ecofys nya rapport.
Förnybar diesel kan stå sig bra jämfört med elbilar om man mäter utsläppen från hela produktionsprocessen, och utgår ifrån genomsnittlig el i EU, enligt en ny studie från bl.a. EU-kommissionen.

Nya mackar

  • PowerCell Sweden och Vätgas Sverige etablerar en vätgasmack i Göteborg, som länkar Oslo med Malmö. Västra Götalandsregionen och EU TEN-T finansierar.
  • Öresundskraft och Preem öppnar mack för flytande biogas, LBG, i Helsingborg, den första i Skåne och den största i Sverige. Macken kan leverera 100 GWh/år.

Laddinfrastruktur

Snabbladdning och livslängd

Snabbladdning av litiumbatterier är mindre skadligt än man tidigare trott, anger en ny studie.

Godis som drivmedel

St1:s raffinaderi i Göteborg ska tillverka etanol av kolhydratrika livsmedel som godis och bröd. Klimatnyttan blir ca 90 % jämfört med fossila bränslen.

100% biodiesel

OKQ8 planerar införa Diesel biomax, HVO biodiesel tillverkat av slakteriavfall. Renova och DHL har i testat i två år, och motorerna granskas av Volvo.

Shell: Avancerade biobränslen

Inom fem år planerar Shell producera stora mängder avancerade biodrivmedel från trämassa och energigrödor. Bl.a. har man utvecklat bensin från socker, som kan inblandas i fossil bensin upp till 40%.

Paris: Dieselförbud?

Paris borgmästare Anne Hidalgo vill förbjuda dieselbilar från 2020, sänkta maxfarten till 30km/h och stoppa privatbilism i centrala staden.

Sydafrika: Tobak blir biobränsle

Project Solaris, med bl.a. Boeing, SkyNRG och Sunchem gör biodrivmedel av nikotinfri tobak i Sydafrika, med första produktion nästa år, och flygindustrin som primär kund.

Beteende

Kollektivtrafiken: Fördubbling långt borta

Antalet resor med kollektivtrafik ökade 20 % 2006-2013, mest i Halland med 42 %, medan de i Dalarna minskat 22 %, långt från kollektivtrafikbranschens mål om fördubblat antalet resor 2006-2020. 49 % av busstrafiken går på förnybara drivmedel, högst i Stockholm med 80,5 %, lägst i Västernorrland och Gotland med 5,8 %, enligt Sekabs sammanställning.

Parkeringsförmån för miljöbilar underkändes

Gotlands miljöbilsparkering underkändes i högsta förvaltningsdomstolen (pdf), då parkeringslagen inte listar möjligheten.

Bilpoolsnytt

  • Car2go lanseras i Stockholm, med Smart-bilar som via en app
  • Sunfleet öppnar Blekinges första bilpool, i Karlshamn, i Lidköping och Karlskoga
  • MoveAbout förlänger sol-elbilspoolen i Helsingborg
  • Stockholm är först i världen att få Audis nya bildelningssystem, där 2-5 personer delar på en bil.
  • Sunfleet har öppnat bilpool i Lidköping i samarbete med Arbetsförmedlingen, och finns nu i 40-talet städer.
  • Justdriveit har lanserat i Haninge och placerar 2015 ut bilar så snart fem personer på en plats anmält sig
  • Zipcar, med 10 000 poolbilar i sex länder. utvidgar till Madrid, som dess 30:e stad, och planerar utvidga till fler europeiska städer.

Bilen, bränslet och beteendet

Läs Gröna Bilisters jubileumsbok här!

Vintercykling ökar

37 % cyklister anger att de cyklar även vintertid, med högst andel i Skåne (nästan 60%), enligt If. 20 % vintercyklister använder dubbdäck.

Intresset för delningstjänster växer

Var femte svensk har provat på någon delningstjänst, enligt samåkningstjänsten GoMore, som också visar att intresset är stort för att testa samåkning.

Västtrafik: Den Gröna Resan

Nobina och Västtrafik ska med mjukare, ekonomisk och mer planerad körning bidra till mindre miljöpåverkan, ökad trafiksäkerhet och en bekvämare resa. Förarutbildning med kontinuerlig återkoppling är nyckel.

GrowSmart

Stockholm, Barcelona och Köln testar klimatsmarta bostäder och transporter inom EU-projektet GrowSmart. Vallaområdet i Årsta blir testområde, med byggstart efter nyår, lastcykelpool för boende, hemleveranser med cykelbud, lånecyklar, bilpooler och elfordon.

Samlastning för bättre klimat

En distributionscentral för samlastning kan minska kommunernas leveranser med 65 % och klimatpåverkan 30 %, enligt Energikontor Sydosts studie.

Färdmedelsval

Tyréns har åt Tyresö kommun, Trafikverket, SL och Nobina undersökt färdval och funnit att allt färre ser bilen som statussymbol, att förändrade bränsle- och ägandekostnader påverkar bilisten mindre än synliga kostnader som trängselskatt och p-avgifter, och att kollektivtrafik är mer flexibelt än bil.

System för snålare körning

VTI testar ett nytt och mer intuitivt förarstödsystem till personbilar som ska hjälpa förare att köra bränsleeffektivt, inom EU-projektet Ecodriver.

”System för spontan samåkning gör Förbifarten onödig”

Trafikplaneraren Björn Abelsson skriver på DN Debatt att Förbifarten inte minskar trängseln i Stockholm, vilket däremot modern IT för samåkning kan göra. I Stockholms innerstadsköer sitter i snitt 1,1 person per bil vilket gör biltrafiken extremt ineffektiv, anger Abelsson.

OKQ8 öppnar cykelvård

OKQ8 öppnar cykelvårdsplatser, först i Uppsala, med fokus på de som inte kan serva sin cykel i hemmet.

Ny samåkningstjänst i Umeåregionen

En webbaserad tjänst för samåkning i Umeåregionen är lanserad, med samåkningsgrupper, effektmätning och uppföljning.

Kollektivtrafiken kraftsamlar

Kollektivtrafiken har vid FN-mötena i New York och Lima gjort globala klimatåtaganden och lyft fram goda exempel, bl.a. Västtrafiks miljöarbete och pilotprojekt med laddhybridbussar.
I rapporten ”Land transport’s contributions to a 2oC target” visas vilka bidrag från transportsektorn som krävs för att klara klimatutmaningen.

Danmark: Cykelmotorvägens framtid

I Storköpenhamn sker 60 % av resor under 5 km med cykel, men bara 20% över 5 km. För att höja det till 30 %, som en del i målet klimatneutral stad 2025, planeras 28 cykelmotorvägar på totalt 467 km.

CyklisterCykling ger 650 000 jobb i Europa

Cykelindustrin ger redan fler jobb i Europa än gruvnäringen och kan nå en miljon jobb 2020, om cyklingens andel på 3% av resorna fördubblas. Cykelsektorn är mest arbetskraftsintensiv av alla transportslag.

Helsingfors: Smartare kollektivt

2025 ska privatbilism i Helsingfors vara ersatt av on demand-kollektivtrafik, försök har påbörjats.

Brittisk satsning på cykel och pool

Brittiska regeringen lanserar en plan för fördubblad cykling år 2025, med satsningar även på minskad skjutsning i bil till skolan (pdf). Därtill anslås 6 milj kr för 50 poolbilar i bl.a. Nottingham och Norfolk. Frost & Sullivan anger att London år 2020 kan ha 351 000 bilpolsmedlemmar, där varje poolbil ersätter upp till 17 privatbilar, ännu mer med ”floating parking”.

Cykelbana av solceller

En kombinerad cykelbana och solenergianläggning startas i Holland, till en början 70 m, vilket ger solel för två hushåll. I framtiden kan vägar bli komplement till hustak för solel.

Hundar gillar elbilar

Engelska Dog Day Care Centre har skaffat en Nissan e-NV200 elbil för att hämta och lämna hundarna, som är mycket lugnare än i den tidigare fossilbilen.