Nyhetsbrev februari 2015

Ekotransport 2030

2030-sekretariatet

Fokus för arbetet

2015 är ett intensivt år för 2030-sekretariatet, som bl.a. jobbar med framtida villkor för biodrivmedel (skattebefrielse/kvotplikt), fordonsbeskattning (bonus/malus, förmånsbilar), tunga fordon (premie, vägslitageavgift), beteende (bilpooler, kollektivtrafik, cykel), infrastruktur (laddplatser, vätgas- och biogasmackar), stöttar lokala och regionala initiativ och bistår omställningen i andra delar av världen.

Nya partners!

2030-sekretariatet välkomnar som nya partners sedan sist Renfuel, Energifabriken, EcoBränsle och TRB. Se vidare 2030-sekretariatet.se.

Ekotransport 28 april!

Den 28:e april är det dags för årets stora event, konferensen Ekotransport, om hur vi når en fossilbränsleoberoende fordonsflotta till år 2030. Med unika indikatorer för hur arbetet går inom Bilen, Bränslet och Beteendet, infrastrukturministern, ledande forskare, producenter och mycket mer. Se programmet och anmäl dig på www.ekotransport.se

Miniseminarium 6 mars: Laddpris?

Ska snabbladdning av elbilar kosta? Vad? När? Det diskuteras på ett miniseminarium med Vattenfall, Gröna Bilister och McDonalds, fredag 6:e mars kl 10.30-11.30, på Fores i Stockholm. Info och anmälan här!

19 mars: Trafikutskottets ordförande

19 mars anordnar 2030 en utfrågning av Karin Svensson Smith, ordförande för riksdagens trafikutskott. Vi återkommer med mer information!

Bilen & fordonet

Höjd fordonsskatt

1 januari höjdes fordonsskatten, med sänkt gränsvärde för när skatten börjar tas ut, från 117 g CO2/km till 111 g CO2/km, och höjd avgift, från 20 till 22 kr/g CO2 över denna gräns för bensin- och dieselbilar, från 10 till 11 kr/g CO2 för bilar på alternativa drivmedel.

Nya bilars utsläpp ner

2014 var nya bilars snittutsläpp i EU 123,7 g CO2/km, klart under målet på 130 g CO2/km som ska uppnås i år. Lägst utsläpp hade PSA, 110,3 g CO2/km. Läs EU:s regler här.

Fossilfria transporter

EmanuelssonsStrömma Turism & Sjöfart blir första bussbolag i Sverige som enbart kör fordon med helt fossilfritt bränsle. Emanuelssons Transport i Motala är Sveriges första fossilfria åkeri, all fossil diesel är ersatt av biodiesel tillverkad av raps och avfall.

Fler elbussar

Umeå köper fler elbussar från Hybricon, och 25 andra orter i Norden är intresserande av tekniken.

Paris: Smutsbilsförbud

Från juli i år förbjuds dieseldrivna bussar och lastbilar registrerade innan 2001 i Paris stadskärna. 2020 ska samtliga dieselfordon tillverkade före 2011 förbjudas, även personbilar, i syfte att förbättra luftkvaliteten.

Londontaxi på el

LondontaxiFörsöket med Londontaxi som laddhybrid utvidgas. Besparingen jämfört med dieselversionen bedöms till ca 400 kr/dag. Taxin är sjusitsig och fullt tillgänglig.

Brittisk skärpning

Storbritannien skärper sin supermiljöbilsdefinition, så att bilar under 50g CO2/km och el-räckvidd på minst 110 km får högsta bonus, bilar med kortare räckvidd eller högre utsläpp får lägre bonus; i praktiken gynnas elbilar framför laddhybrider. 25 000 fordon har hittills fått premien på ca 60 000 kr, med fyrdubblad försäljning 2014. En liknande differentiering av företagsfordon införs också.

USA: Elbilsmål dröjer

Obamas mål att i år nå 1 miljon elbilar i drift i USA uppnås tidigast ca 2018, bland annat på grund av lägre oljepris.

Brittiskt batteritåg

Brittiskt batteritågTidigare har elektrifiering av järnvägslinjer stått mot fortsatt dieseldrift. Nu visar Bombardier ett batteridrivet tåg med 80 km räckvidd, toppfart 120 km/h.

Brasilien: Utsläppsrätter för Flexifuel

Brasilianska Ecofrotas var först i världen att skapa ett system med utsläppsrätter för företag som byter till etanolbilar. Utsläppsrättigheterna säljs på frivilligmarknaden eller används för att kompensera andra utsläpp. Se www.exame.com.

Shanghai: 1000 biodieselbussar

Efter en årslång studie av 104 bussar på biodiesel utvidgar nu Shanghai till 1000 nya bussar på samma drivmedel.

Saltvattenbil

SaltvattenbilNanoflowcell har utvecklat sin teknik att driva en bil med elektrolys av saltvatten, där 500 liter ger 800 km räckvidd. Visas nu i Genève.

Bränslet & elen

FAO: Food AND Fuel

FN:s livsmedelsorgan FAO anger att det finns utrymme för att producera både livsmedel och energigrödor, och att energigrödorna kan bidra till ett bättre jordbruk med högre livsmedelsproduktion. Svebio konstaterar att det finns miljontals hektar åker i träda i EU-länderna och i Östeuropa. Läs mer

Höjd CO2-skatt på bensin&diesel?

De snabba prissänkningarna på bensin och diesel har fått bl.a. Naturskyddsföreningen och SveBio att föreslå höjd koldioxidskatt på bensin och diesel, så att prisnivån på bränslena blir ungefär som i fjol. Läs mer

Lantmännens etanol till Tyskland

Tyskland premierar från årsskiftet biodrivmedel efter klimatnytta, vilket gynnar Lantmännens etanol, med ca 90% minskad klimatpåverkan jämfört med fossila drivmedel.

Lågt oljepris slår mot biodiesel

Det låga oljepriset slår mot biodieseln, som i FAME-form från årsskiftet också fått höjd energiskatt. Läs mer om effekterna här.

Vätgas på Arlanda

AGA Gas ska bygga Sveriges största vätgasmack för bränslecellsbilar på Arlanda. Gasen kommer från AGAs anläggning i Sandviken och tankstationen har en kapacitet för 180 tankningar per dygn. AGA övertar också fordonstankstationen vid Arlanda. Total finns cirka 150 gasmackar i landet. Läs mer

Gobigas levererar

Göteborg Energis biogassatsning Gobigas levererar nu gas till nätet, till en kostnad på fyra kronor för motsvarande en liter bensin, vilken skulle sjunka till tre med fas två av projektet. Läs mer

Slaktdiesel klimatsmart

Biodiesel från slakterirester minskar klimatpåverkan med 85 % jämfört med fossil diesel, enligt IFEU. Läs mer.

Tunga fordon: ED95 klimatsmart

För tunga fordon ger etanoldrivmedlet ED95 störst klimatnytta, enligt Stockholms stads projekt CleanTruck. Drivmedlet tillverkas av Sekab och Lantmännen lanserar en liknande produkt, tillverkad av närproducerade spannmål i Norrköping. Läs mer (pdf)

Preem: Biodiesel ökar

Preem ökade försäljningen av Biodiesel 100 86 % 2014 jämfört med 2013, med minskade CO2-utsläpp motsvarande 42 643 personbilar. Läs mer.

Laddläget

www.laddinfra.se finns information om antalet laddpunkter i Sverige med uttagstyp, anslutningseffekt och geografisk fördelning. Idag finns flest laddpunkter I Stockholms län (290), Jämtlands län (146) samt Västra Götalands län (96). Innan året är slut ska en tredjedel av Sveriges laddställen finnas i Jämtland och Västernorrland, enligt Green Highway. Vattenfall och Swedavia inleder samarbete om snabbladdningstationer för elbilar. Läs mer

Sundsvall: Biogas i skoltransporter och färdtjänst

Sundsvalls särskilda kollektivtrafik sker från 15 juni med minst 45% gasdrivna fordon, vilket stegvis höjs till 85 % av resorna 2018. AGA bygger en ny gasmack. Läs mer

ABBBA: Billig olja drabbar Afrikas omställning

För Sida-finansierade ABBBA har Mattias Goldmann granskat hur billig olja påverkar Afrikas omställning till förnybara drivmedel. Läs mer

Biobränsle internationellt

Finska regeringen ger nu investeringsstöd till produktion av etanol av halm samt biobensin och biodiesel av talloljeindustrins restprodukter. Totalt reserveras € 82,5 milj 2015 i statsbudgeten, som en del i Finlands mål att 20 % av drivmedlen år 2020 ska vara förnybara, dubbelt mot EU:s mål. Läs mer

Brasilien höjer etanolandelen i bensin bortom dagens 27,5 %, och höjer samtidigt skatten på bensin och diesel, för att stärka nationell industri och minskaoljeberoendet. Läs mer

Indien vill införa skattelättnader för biobränsleproduktion och –fordon. Läs mer

PANGEA lanserar filmer om bioenergi i Afrika. Se här.

Petrobras i Brasilien ska producera biodiesel av 15 ton fiskavfall, längre fram mer. Läs mer

Dubai ska som första stad i världen köra kommunala fordon på lokalt producerad biodiesel från 100 % matoljeavfall.

Indonesien sänker skatten på etanol och biodiesel för att kompensera lägre oljepriser.

För att säkerställa 15% lokalt producerad etanol i all bensin, investerar Zimbabwe i bättre lagringskapacitet. Läs mer

Beteende

Stadsmiljöavtal

Trafikverket och Boverket ska ta fram riktlinjer för stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer, där man kan söka statlig medfinansiering med upp till 50 % för lokala och regionala investeringar i kollektivtrafik, cykel och gång, med totalt två miljarder kronor i stöd till 2018.

Trafikverket: Så blir vi fossilbränsleoberoende 2030

Hittills fattade beslut minskar den fossila energianvändningen till 2030, men det krävs tillkommande, långsiktig stimulans för ett transportsnålt samhälle, effektivare fordon och biodrivmedel för att nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta, anger Trafikverket. Läs mer (pdf)

Miljöbilsparkering ogiltig

Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen som anger att miljöbilsparkering är olaglig, avskaffar bl.a. Helsingborg denna förmån, men skriver till regeringen i hopp om att lagen skall ändras så att man kan återinföra stimulansen.

Ökad cykling

2014 ökade cyklandet i Sverige med 12 % jämfört med 2013. Läs mer. Globalt växer antalet lånecykelsystem snabbt, se på www.bikesharingworld.com.

Bilpoolspotential

Varje bilpoolsbil ersätter fem privatbilar, bilinnehavet minskar från i snitt 0,4 till 0,1 per hushåll, stora ytor frigörs och klimatpåverkan minskar. Men kommunerna kan inte avdela gatumark till bilpooler (pdf) som för t ex taxi och buss då det saknas en juridisk bilpoolsdefinition, därtill är momsen 25% mot 6% för flyg, tåg, buss och taxi, anger analysföretaget Trivector.

Västtrafik: Företagsframgång

På tre år har Västtrafik Företagskort fått 20 000 kunder, upp 40 % i fjol. Nu utvidgas kortet till hela regionen.

Cykel i hemtjänsten

Hemtjänsten i Rimbo har fått miljöpris för att ha ersatt bilar med elcyklar, vilket gett mer tid hos kunderna samtidigt som drivmedelskostnaderna minskat och miljön skonats.

Umeå Be Green slutspurtar

Efter fem år avslutas Umeå Be Green, som bl.a. ökat cyklandet och kollektivtrafikresandet. Som slutspurt vill man med en gråtande bil stimulera samåkning.

Cykeltävling för städer

I European Cycling Challenge vinner den europeiska stad som samlar ihop flest cyklade mil.

Bilpoolsnytt

Bildelningstjänsten Car2go utökar verksamhetsområdet i Storstockholm, fortsatt utan fasta platser för bilarna.

Global granskning

OECD:s ITF Transport Outlook granskar utvecklingen av global transport, relaterade CO2-utsläpp och hälsoeffekter fram till 2050, med fokus på policy i utvecklingsländer.

Frankrike: Cykelbonus

Med en bonus till anställda, fördubblades cyklingen i ett franskt försök som nu kan utvidgas.