Nyhetsbrev oktober 2014

2030-sekretariatet

Budgetproppen granskad

Budgetpropositionen slår fast målet ”en fordonsflotta fri från fossila bränslen”, förlänger supermiljöbilspremien, inför biogasstöd och ett Klokt-stöd för lokala klimatsatsningar, men det saknas besked om skatter/kvoter för förnybara drivmedel, om förmånsbilarnas framtid, om utbyggnaden av laddinfrastruktur, det finns ingen stimulans till miljöbättre lastbilar eller bussar och väldigt lite på beteendesidan. Läs hela analysen här.

2030-mässa och konferens

Den 4-5 mars 2015 anordnas för första gången 2030-konferensen med mässan Ekotransport, på Kistamässan i Stockholm. Arrangörer är 2030-sekretariatet, MiljöRapporten och Artexis. Program för konferensen, och mer information om arrangemanget kommer inom kort.

Enrique Peñalosa på besök!

Måndag den 27:e oktober kl 12.30-14 höll vi rundabordssamtal I Stockholm med Enrique Peñalosa. Som Bogotás borgmästare genomförde han världens kanske mest offensiva satsning på kollektivtrafik och cykel. Nu leder han Institute for Transportation and Development Policy (ITDP).

2030 om regeringens mål

2030-sekretariatet välkomnar bonus-malus-skatt, biogassatsning och stadsmiljöavtal – men saknar långsiktiga mål. Läs hela bedömningen.

2030: Skatta inte ut FAME

2030-sekretariatet har som enda aktör publikt sammanställt samtliga inkomna remissvar på förslaget om höjd skatt på biodiesel FAME. Nästan alla är mycket kritiska mot förslaget, som nu i reviderad form bereds hos regeringen. http://2030-sekretariatet.se/biodiesel/

2030 på plats i Paris

2030 var på plats på Paris bilmässa för samtal med bilindustrin. Läs hela analysen på 2030-sekretariatets hemsida.

Bilen & fordonet

EU: Nya bilar renare

Snittutsläpp från nya bilar i EU sjönk 2013 till 126.8g CO2/km, ner 5.5g/km från 2012, enligt JATO Dynamics. Utsläppen minskade på alla 23 EU-marknader som granskats. 18 av de 20 största bilmärkena minskade sina utsläpp, Renaults minskning var störst. De har nu lägst utsläpp av alla märken, vilket Fiat tidigare haft i sex år.

1. Renault 110.1 g CO2/km
2. Peugeot 114.9
3. Toyota 115.9
4. Citroën 116.2
5. Fiat 118.1
…17. Volvo 132.1
…20. Mercedes 139.5

6 730 laddbara fordon på vägarnaladdbara-fordon-i-sverige-280

Under september ökade andelen laddbara fordon i Sverige med 375 stycken. Totalt har 3 508 nya laddfordon registrerats i år, en ökning med 109 %. Totalt finns 6 730 laddbara fordon varav 3 978 laddhybrider, 1 869 elbilar, 738 eldrivna lätta lastbilar och 145 fyrhjuliga mc. Se www.elbilsstatistik.se

Supermiljöbilspremien slut

Flera hundra köpare av supermiljöbilar saknar besked om de får den statliga premien på 40 000 kronor eller inte. Den nya regeringen har inte gett besked ännu.

”Dags att miljöanpassa miljöbilsklassningen”

Miljöbilsklassningen håller på att urholkas, menar Ynnor, som föreslår en teknikneutral miljöbilsklassning som tar hänsyn till de faktiska utsläppen.

Malmös miljöinspektörer kör på vätgas

Malmö stads lätta fordonsflotta ska år 2015 vara 100% miljöbilar, varav 75 % ska drivas med biogas, vätgas, el eller vara laddhybrider. Redan nu kör miljöinspektörer Malmös första vätgasbil, och en tankstation för vätgas är etablerad.

Tjänstebilsförare vill köra elbil

75 % av tjänstebilsförarna kan tänka sig en elbil om räckvidden är över 30 mil, mot 50% för tre år sen. 84 % känner inte till eller förstår inte den statliga miljöbilsdefinitionen, 75% känner inte till supermiljöbilspremien, allt enligt LeasePlan.

Karlstad kan bli först med BRT-system

Inom ramen för det nationella BRT-projekt som X2AB driver med Stockholms Läns Landsting, Västtrafik, Skånetrafiken och Karlstad kommuns/Karlstadsbuss utreds nu fullskaliga demonstrationsprojekt. Karlstad har kommit längst i förberedelserna och en 2 km lång delsträcka har identifierats som möjlig testbädd.

BIL Sweden kritiska till klimatpolitiskt ramverk

BILbilar-280 Sweden ifrågasätter det klimatpolitiska ramverk som regeringen föreslår. BIL Sweden föredrar ett bonus-malussystem grundat på fordonsskatten framför en ny registreringsskatt för nya bilar. De önskar även skyndsamt besked om supermiljöbilspremien.

Eldrivna färjor

Scandlines avser konvertera de fyra Helsingborg-Helsingörfärjorna till eldrift, med början år 2015. Läs mer här

Flygplatser snöröjs med biogas

Till 2016 investerar Swedavia 200 milj kr i biogasdrivna snöröjningsfordon för flygplatser. Förutom minskade koldioxidutsläpp innebär det lägre bränslekostnader och en standardiserad fordonsflotta med minskade underhållskostnader. Utvecklingsarbetet sker i samarbete med Aebi Schmidt och Volvo.

Miljöbilsparkering underkänd

Gotlands kommuns parkeringsförmån för miljöbilar underkändes i högsta förvaltningsdomstolen (pdf), som menar att parkeringslagen inte tillåter detta. Gröna Bilister anser att parkeringsförmåner kan vara ett bra komplement till statliga incitament och anser därför att lagen om avgiftsuttag bör kompletteras så att fordonets klimat- och miljöpåverkan blir en särskild grund för lägre/ingen parkeringsavgift.

Gratis parkering för elbilar i Tyskland

Tysklands mål är en miljon elbilar på vägarna år 2020, mot dagens ca 25 000. För att påskynda omställningen får nu kommunerna rätt att erbjuda gratis parkering till el- och bränslecellsbilar samt snåla laddhybrider. Elbilar ska få en egen märkning så att alla kan känna igen dem.

Säkerhetsteknik kan förhindra eldrivna dödsfällor

krockprov_elbil_280

Små och lätta elbilar har dålig krocksäkerhet, men med starka material och aktiv säkerhetsteknik kan säkerheten höjas väsentligt visar forskningsprojektet Visio.M där bl.a. BMW, Daimler och svenska Autoliv ingår.

Listan: Miljöbilsstimulans

I Colombia är gröna bilar undantagna från importavgifter, i Portugal är elbilar befriade från registreringsskatt och vägskatt och har fri parkering. Se hela listan med länders initiativ för att stimulera övergången till eldrivna fordon på marknaden.

Kalifornien: 100 000 laddhybrider

electric-cars-in-California-flickr-revgers_280

100 000 laddhybrider har sålts i Kalifornien sedan år 2010. Därmed står Kalifornien för 40 % av USA:s totala försäljning av laddhybrider. Kalifornien införde i september nya styrmedel för att påskynda övergången till bilar med lägre utsläpp ytterligare.

Nevs: fyra nya Saabmodeller

Nevs rekonstruktion fortsätter, med sökande efter ny finansiär. De presenterar planer på fyra nya modeller.

Hyundai: Nya hybrid- och gasbilar

I Paris visade Hyundai nya generationens i30 driven på naturgas och en hybridversion av i40. Båda modellerna är ännu bara koncept, men Hyundai hoppas att tekniken ska kunna ta sig till produktion.

Sportbil på saltvatten

Quant e-Sportlimousine, en sportbil som går på saltvatten, är nu godkänd för användning i Tyskland. Bilen går ca 60 mil på en tank saltvatten, med teknik som sägs vara fem gånger effektivare än en litiumbatteridriven bil. Tekniken är under utveckling, men skaparna anger redan att saltvatten som energikälla kan expandera utanför transportsektorn.

 

Bränslet & elen

Ny laddsajtladdplats-280

Den som vill etablera laddstationer, veta hur man laddar eller hitta laddplatser får nu all information samlad på ett ställe, Power Circles portal emobility.se.

Gasbussar gynnar gasbilar

E.On vill visa att en satsning på gasbussar även möjliggör tankställen för gasbilar, med nya biogasmacken för bussar i Broby som första exempel.

Diesel upp, bensin och E85 ner

T.o.m. september har det i Sverige sålts 2 707 000 m3 bensin, ner 4 %, och 4 126 100 m3 diesel, upp 2 %, samt 122 600 m3 E85, ner 9 %, allt enligt SPBI.

Nytt EU-direktiv för förnybara drivmedel

I slutet av september antogs ett nytt EU-direktiv för utbyggnaden av infrastruktur för alternativa drivmedel i Europa. Medlemsstaterna måste presentera hur de avser säkerställa nationell tillgång till drivmedlen, med fokus på eldrift och fordonsgas. Läs 2030:s analys här!

EU: Förnyat bränslekvalitetsdirektiv

EU-kommissionen försöker på nytt att få igenom bränslekvalitetsdirektivet (FQD) som bl.a. innebär att bränsleleverantörer ska minska klimatpåverkan från bensin, diesel, LPG och fordonsgas med 6% till 2020. Nu går förslaget till ministerrådet och parlamentet.

EU: Stor biobränslepotential

ePURE uppmanar EU-kommissionen att säkerställa att potentialen för biodrivmedel förverkligas, genom ett långsiktigt stöd till bioraffinaderier. Om 10% av all bensin ersattes av etanol, skulle CO2-utsläppen minska med 14.6 milj ton per år, motsvarande att ta bort 9 milj bilar. Oljeimporten skulle minska med 35 mdr kr/år och 55 000 nya jobb skapas.

Rikstäckande laddinfrastruktur

tanklock

Öresundskraft sätter upp ca 50 snabbladdare för elbilar i Helsingborgsregionen, sträckorna Helsingborg-Stockholm-Göteborg och vidare bortom storstadsregionerna. Utbyggnaden ska ske i samarbete med danska Clever som står bakom laddinfrastrukturen i Danmark. Preem har installerat åtta nya snabbladdare på mackar runt om i landet, McDonald’s öppnar snabbladdare på en rad ställen och Fortum etablerar 250 nya laddstationer i Norge, Sverige och Finland.

Snabbladdning mindre skadligt än tidigare trott

Enligt en artikel i Nature Materials är snabbladdning av litiumjon-batterier mindre skadligt än man tidigare trott, och förkortar knappast batteriernas livslängd eller kapacitet.

Godis som drivmedel

St1:s raffinaderi vid Göteborgs hamn ska tillverka etanol av kolhydratrika livsmedel som godis och bröd, med 90 % lägre utsläpp jämfört med fossila bränslen.

Biobränsle ibland grönare än el

Förnybar diesel kan stå sig bra jämfört med elbilar och hybrider om man mäter utsläppen från hela produktionsprocessen (well-to-wheel), enligt en studie som har genomförts i samarbete mellan bilindustrin, oljebolag och EU-kommissionen.

Låg etanolbilsförsäljning

Försäljningen av etanolbilar har sjunkit mycket snabbt i Sverige, till förmån för snåla dieselbilar och i viss mån gas- och hybridbilar.

Argentina: Ökad låginblandning av etanol

Argentinas regering har godkänt en ökad etanolinblandning till 8,5 % från dagens 7 %, med en ökning på 0,5 % varje månad fram till 10 % inblandning har uppnåtts i december. Etanolindustrin kan tillhandahålla upp till 12 % av landets årliga drivmedelsefterfråga.

Beteende

Distansarbete effektivt

Distansarbetare presterar något bättre än de som sitter på kontoret, jobbar effektivare och samarbetar minst lika bra, visar en studie från University of Illinois. 2013 hade 55 % av företag i Sverige anställda som arbetade hemifrån, upp från 45% år 2008, enligt SCB

Persontåg upp, godståg ner

2008-2013 ökade trafiken med persontåg 19 %, medan godståg minskade 21 %, enligt Trafikanalys. 2013 rullade tågen sammanlagt 151 milj km, mer än något annat år och 47 % mer än 1990. 2013 gjordes 200 milj personresor, också det fler än någonsin. www.trafa.se/statistik

Ökat intresse för delningstjänster

En undersökning från samåkningstjänsten GoMore visar att var femte svensk provat på någon form av delningstjänst. Nästan var tionde svensk har provat lånecyklar, och samåkning, bilpooler och privat biluthyrning anammas nu snabbt. Be Green Umeå och Hållbart resande i Örnsköldsvik har utvecklat en webbaserad tjänst för samåkning. På hemsidan kan användarna bl.a. skapa och kommunicera inom samåkningsgrupper, på webben eller via sms.

E-handel het

E-handeln ökar drastiskt och står för upp emot 40 % av den globala handeln år 2025, enligt DHL som tagit fram fyra scenarier för framtiden.

Handledning för resfria möten

Internationella Miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet har tagit fram handledningen för mätning och utvärdering av resfria möten.

KTH + Scania: Framtidens transporter

kth-scania-280

”KTH och Scania inleder ett samarbete om framtidens transportsystem, med utveckling av autonoma bussar, elvägar, godstransporter nattetid och bättre system för att undvika bilköer, för att snabbt minska tunga transporters klimatpåverkan.

Bryssel: Eltaxi

Bryssel stad har beslutat att minst 50 taxi ska vara eldrivna, och första upphandlingen vanns av kinesiska BYD med 34 eltaxi. 850 eltai av samma märke har använts mer än 200 milj km i Kina. Eltaxi finns också i bl.a. Rotterdam, Amsterdam, London och Trondheim.

Ny hjälp köra snålt

VTI testar nu ett system för personbilar som ska hjälpa förare att köra bränsleeffektivt. Studien ingår i EU-projektet Ecodriver, i vilket VTI samarbetar med elva partners i åtta länder för att utveckla mer intuitiva system än de som finns på marknaden i dag.

Audi delar bilar

Audi lanserar ett pilotprojekt för en ny typ av ägande för att attrahera en yngre kundgrupp, med världspremiär i Stockholm. 2-5 personer delar på en bil, där Audi står för all teknik som behövs för bildelningen. Vilken Audimodell som helst kan användas. Enligt Audis undersökning är stockholmare mest öppna för att dela bil av alla européer.

Sunfleets bilpool i Lidköping

Sunfleet har öppnat bilpool i Lidköping i samarbete med Arbetsförmedlingen, som använder bilarna på dagarna medan Sunfleets medlemmar erbjuds bilarna på kvällar och helger. Sunfleet finns i 39 städer med cirka 330 poolplatser och nära 1 000 bilar, varav många i halvöppna bilpooler i samarbete med företag eller myndigheter.

”Samåkning gör Förbifarten onödig”

Trafikplaneraren Björn Abelsson skriver på DN debatt att modern IT-teknik för samåkning kan lösa köproblemen snabbare, effektivare och billigare än Förbifarten. I Stockholms innerstadsköer sitter det i snitt 1,1 person per bil.

Elva forskare från VTI och KTH skriver på DN debatt att de inte är säkra på att Förbifarten är det bästa sättet att tillgodose framtidens arbetsresande i en stor arbetsmarknadsregion. De tror inte heller att transportsektorns klimatproblem självklart löses med introduktion av elbilar och förnybara bränslen, och efterfrågar en aktualiserad analys av olika lösningar.

Start-stopp i diesellok

greencargo_diesellok_280För att minska utsläpp och bränsleförbrukning monterar Green Cargo start-stopp-funktion på ett av sina diesellok. Tekniken från Bombardier påminner om den som finns i många personbilar som stänger av motorn vid rödljus och kökörning och kan minska bränsleförbrukning och utsläpp med 30–40 %.

Kollektivtrafik för klimatet

I samband med FN:s klimattoppmöte i USA den 23 september deltog organisationer från hela världen i ett upprop för att visa på kollektivtrafikens nyckelroll för att minska utsläppen av växthusgaser. Bland hundratals konkreta exempel på åtgärder lyftes Västtrafiks miljöarbete och pilotprojekt med laddhybridbussar fram som goda exempel. Bridging the Gap Initiative och Partnership on Sustainable Low Carbon Transport släppte den gemensamma rapporten ”Land transport’s contributions to a 2oC target” på FN:s klimattoppmöte den 23 september. Ett av huvudbudskapen är att utan signifikanta bidrag från transportsektorn kan inte tvågradersmålet hållas.

 

Om nyhetsbrevet

2030-sekretariatet med partners inom företag, kommuner organisationer, arbetar för att förverkliga målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta år 2030, med förändringar inom alla de tre områdena Bilen, Bränslet och Beteendet. Vi tar fram indikatorer för att mäta hur arbetet går, bistår politiken i att ta fram beslutsunderlag, lyfter fram goda exempel och mycket annat. Följ arbetet på 2030-sekretariatet.se och kontakta oss gärna!

Prenumerera på nyhetsbrevet

Mobil: +46 70 309 00 45

Telefon: +46 8 452 26 65

Epost: mattias.goldmann@fores.se

Tidigare nyhetsbrev

http://2030-sekretariatet.se/nyhetsbrev/ hittar du våra tidigare nyhetsbrev, med massor av information som fortfarande är högaktuell!