Nyhetsbrev september 2015

Kalendariet

Morgon om vätgasteknik och bränslecellsbilar
18:e sep 7-10, visar 2030-partnern Vätgas Sverige upp vätgasteknik och bränslecellsbilar. Stockholm. Mer info & Anmälan.

Klimatmötet i Paris – Näringslivet
Hur påverkar företagen och näringslivet förhandlingarna i Paris? Varför behövs det ett globalt klimatavtal? Vad vill man uppnå? Vad gör Sverige? Presentationer och panelsamtal av framträdande politiker, forskare och näringslivet. 21/9, 14.30-17, Stockholm Info & Anmälan.

Kväll: Makten, Miljön & Miljonerna
Miljöstegen & 2030:s Mattias Goldmann håller ”Makten, Miljön & Miljonerna – Så räddar vi klimatet, tjänar mer pengar och får mer inflytande”. 22/10, 17-21.30, Stockholm. Mer info och anmälan till Miljöstegen.

2030-nytt

2030: Nya partners
2030-sekretariatet hälsar välkomna SP, Svensk Sjöfart och Trivector som nya partners – tillsammans når vi en fossilbränsleoberoende fordonsflotta!

2030 i budgetproppen
40% sänkt förmånsvärde för gasbilar, elbilar och laddhybrider t.o.m. 2019, 50 milj kr i elbusspremie 2016, 309 milj kr 2016 för supermiljöbilspremie som halveras för laddhybrider (20 000 kr) samt 2030-samordningsansvar för Energimyndigheten. 2030-sekretariatet är positiva men saknar stimulans av biodrivmedel och incitament för beteendeförändring. Läs mer

2030: Vad avgör?
2030:s marknadsjämförelse av nya bilars utsläpp visar vilka åtgärder som har bäst effekt. Rapporten finns i nytt format här

Nytt statligt fordonsavtal
April 2016 löper statens fordonshyresavtal ut, Kammarkollegiet tar nu fram nya riktlinjer, 2030 har anmält sig till referensgruppen. Läs mer

Elcykel: Topp-10 att tänka på
2030 har utformat tio punkter att tänka på för den som överväger elcykel. Läs mer

2030: EU:s biodrivmedelsregler katastrof
Regeringen föreslår införande av EU-regler om att biodrivmedel från spannmål från nyare eller avskrivna anläggningar inte får stimuleras ekonomiskt. Det hotar slå undan benen för svenska biodrivmedelsföretag och därmed för målet att nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta, anger 2030. Läs promemorian här

2030: Bravo Norge, under 100 g!
Snitt-utsläppen från nya bilar i Norge var årets första hälft 96 g CO2/km – första land under 100-gramsgränsen. Drygt 22% elbilar och minskad försäljning av bilar med höga utsläpp är huvudskäl, anger 2030. Läs mer

Bilen

Sverige

Suzuki satsar på gasbilar
I samarbete med 2030-partnern KonveGas lanserar Suzuki i Sverige gasversioner av Swift och S-Cross, inklusive 4WD-utförande. Läs mer

KAK vs 2030 om trafikplanering
KAK kritiserar förslag om minskad biltrafik i Stockholm, medan 2030 menar att planeringen bör utgå från människans behov, inte bilen. Läs mer

Miljöbilar i regeringsförklaringen
Regeringsförklaringen anger bl.a. att ”Sverige ska ha en fossilfri fordonsflotta” och ”Förutsättningarna för miljöbilar förbättras”, Läs allt av 2030-relevans uttolkat av 2030 här.

Nevs inleder samarbete med Dongfeng
Dongfeng är en av Kinas största fordonstillverkare och delägare i bl.a. PSA samt samarbetar med AB Volvo på lastbilssidan. Samarbetet avser fordonsutveckling, inköp och distribution.Läs mer

Norden

Norge: Elfärjor lönsamma
70% av Norges 180 reguljära färjor skulle lönsamt kunna bytas till el- eller hybriddrift. CO2-vinsten blir då 300 000 ton/år, 9% av de samlade utsläppen från norsk sjöfart och fiske. Läs mer

Danmark: Elbilspool
BMW-ägda bilpoolen DriveNow har etablerat sig i Köpenhamn, med 400 elbilar. Det är första stället DriveNow enbart har elbilar. Läs mer>

Europa

EU: Elfordon +78% första halvåret
Första halvåret har elbilsförsäljningen inom EU ökat 78.4 % mot samma period 2014, medan hybrider ökade 22%. Snabbast ökning var i Storbritannien, +262%, före Frankrike, +110% och Tyskland, +66%. I Sverige var ökningen 56.2%. Läs ACEA:s statistik här.

EU: Elbilen tar ton
Ett nytt varningssystem för tysta fordon presenteras av Nissan inom EU-projektet Evader. En kamera i vindrutan registrerar fotgängare och cyklister och avger ett varningsljud riktat mot de förbipasserande. 2019 ska alla eldrivna fordon som säljs inom EU ge ifrån sig ljud. Läs mer

Skottland: Elbilslån
Med en ny fond på £2.5 miljoner erbjuder Transport Scotland den som skaffar ny elbil sex års räntefria lån på upp till £50 000. Sedan tidigare finansieras laddplatser hemma till 100%.Läs mer

Tyskland: Elcykeln ersätter bilen
Omkring 2 miljoner elcyklar trafikerar idag Tysklands gator och färska studier visar på att det är bilen som ersätts när fler väljer elcykeln. Forskarnas prognos är att elcyklandet till jobbet i Tyskland kan spara in 1,5 miljoner ton koldioxid år 2030. Läs mer

Globalt

USA: LAPD skaffar elbilar
Polisen i Los Angeles avser leasa 160 elbilar, och har redan skaffat BMW i3 och Tesla. Andra polisstationer bedöms ta efter. Läs mer

USA: Intresseökning för elbilar
48% av potentiella bilköpare i USA kan tänka sig en hybridbil, samma siffra som 2013. En blygsam intresseökning syns däremot för plug-in och EVs och yngre generationer visar på större intresse än äldre. Läs mer

Connecticut: Pengar på huven
Delstaten Connecticut har satt målet 300 000 nollutsläppsbilar till 2025. Köpare får “cash on the hood”, USD 750-3000 per bil, beroende på batteriets storlek, medan bilhandlaren får USD 150-300 för att motiveras. Läs mer

Kina tar elbilstäten
Första halvåret 2015 producerade Kina 83 100 elbilar mot 84 700 hela 2014, i sin tur en femdubbling jämfört med 2013. Därmed är Kina största producent av elbilar, och största land för försäljning, före USA. Läs mer

Självkörande bussar på väg
Autonoma bussar har hittills körts trafikseparerat, men i Kina har den första bussturen på vanlig väg ägt rum. Läs mer

Bränslet

Sverige

Förnybara drivmedel skapar jobb
En utökad och långsiktig satsning på förnybara drivmedel av skogsråvara skulle skapa jobb och gynna den svenska landsbygden, anger Sveaskog. Läs mer

Biodiesel väntas öka
Bensin minskar till år 2017 till förmån för biodiesel, både FAME och HVO. anger Energimyndigheten. Läs mer

Regeringen: Stödstopp för biodrivmedel
Regeringen föreslår att driftstödet för livsmedelsbaserade biodrivmedel endast beviljas för anläggningar som tagits i drift t.o.m. 2013, vilket enligt 2030 allvarligt skulle försvåra omställningen till fossilbränsleoberoende. Läs mer

GB: Biogas mest klimatvänliga biodrivmedlet
Biogas har minst klimatpåverkan av alla biodrivmedel, utom el som produceras grönt. HVO-biodiesel av slaktavfall eller rester från skogsbruket har ännu lägre klimatpåverkan men säljs endast iblandad i fossil diesel till bilister. Läs mer: Drivmedelsfakta 2015

Gobigas noll värt
Göteborgs Energi skriver ner värdet på Gobigas, världens första storskaliga anläggning för att göra biogas genom förgasning av skogsrester, med 850 milj kr, till 0. Skälen är lågt oljepris och bristande politiskt stöd. Gobigas har kostat cirka 1,5 mdr kr. Läs mer

Etanol möter det ökade behovet av hållbart producerat biobränsle
KTH har effektiviserat produktionen av etanol från växtavfall genom att ta efter naturens sätt att bryta ner cellulosa. Läs mer

Sverige världsförst med allmän elväg?
I april ska den första eldrivna lastbilen koppla upp sig på luftburna elledningar på E16 utanför Gävle, som blir först i världen att ha tekniken på allmän väg. El i vägbanan introduceras våren 2017 sträckan Arlanda-Rosersberg. Båda projekten delfinansieras av Trafikverket. Läs mer

Norden

Perstorp: Ny anläggning i Norge
Perstorpkoncernen satsar nu på ökad biodrivmedelsproduktion och investerar i ny anläggning i Norge vilken förväntas ge Perstorp fördubblad produktionskapacitet. Läs mer

Norsk biogas
Norska Biokraft bygger norra Europas största fabrik för flytande biogas för fordonsdrift, vilket fördubblar tillgången till fordonsgas i Norge. 2030-partnern AGA köper och distribuerar gasen. Norska regeringen har nyligen förbättrat skattevillkoren för biogas. Läs mer

Norge: Fortsatt elbilsstimulans
Norge satsar fortsatt stort på el- och vätgasbilar, även efter att 50 000 elbilar passerats. Momsbefrielsen ersätts med en subvention som till en början är lika stor (25%), men successivt minskas. Årlig fordonsskatt införs stegvis 2018-2020, då den ska vara 100%. Lokal stimulans som tillgång till bussfiler och befrielse från vägavgifter beslutas framgent lokalt. Samma regler gäller för vätgasbilar, medan laddhybrider har lägre skatt men inte de lokala förmånerna. Läs mer

Europa

EU-parlamentet: Behåll transportkraven
EU-parlamentet avvisar EU-kommissionens bedömning att strategin för att minska klimatpåverkan från transporter är för tuff, och vill behålla vitboks-målet på 60% minskade CO2 till 2050. Kommissionen u2030 logoppmanas föreslår ytterligare lagstiftande åtgärder för att säkerställa att målet nås.

EU: Alla bilmärken klarar 2015-CO2-målet
Alla biltillverkare klarar redan nu EU:s CO2-mål för nya bilar 2015. Läs mer

Bildkälla

Bränslecellsbilar – miljövänligare om energikällan är förnybar
Bränslecellsbilar är endast miljövänligare än bilar med förbränningsmotorer om energikällan är förnybar. Det redovisar EMPA i en omfattande europeisk studie. Läs mer

Försäljning av hybrid- och plug-in-bilar ökar i Europa
Störst försäljning noteras i Norge, följt av Storbritannien, Frankrike och Tyskland för först halvåret 2015 jämfört med samma period 2014. Läs mer

Svensk etanolboom i Tyskland
Agroetanol i Norrköping gynnas av Tysklands regler som belönar biodrivmedel utifrån klimatnytta, och har skrivit kontrakt om etanolexport till Tyskland värt 500 mkr. Läs mer

Berlin första huvudstad med induktiv elbusslinje
Fyra eldrivna Solaris används nu i Berlins kollektivtrafik, med trådlös laddning vid ändhållplatserna och grön el. Klimatvinsten blir 260 ton CO2. Läs mer

Luxemburg: 850 laddare
Luxemburg avser installera 850 publika laddstationer till 2020, med fokus på park-and-ride och tågstationer. Läs mer

Globalt

FN: Inget samband biobränsle-matbrist
Enligt FN:S livsmedelsorgan FAO minskar matpriserna nu snabbare än någon gång sedan 2008, samtidigt som etanolproduktionen är rekordhög. Världsbanken, IEA och FAO slagit fast att matprissvängningar främst beror på oljepris, medan biobränsle knappt påverkar. Läs mer

USA biobränslesatsar
USA:s Rural Energy for America anslår USD 63 milj för förnybar energi, bl.a. ny produktion av biodiesel för 16 500 fordon. Läs mer

Beteendet

Sverige/ Norden

EU & regeringen: Mer gods på tåg
Trafikverket utreder kostnadseffektivitet och samhällsnytta med längre och tyngre tåg, i syfte att kunna utöka antalet tågtransporter. Läs mer

KTH: Smart IT minskar trängsel
KTH och VTI anger att ny teknik och smarta betalsystem kan öka utnyttjandet av existerande vägar och därmed minska behovet av nybyggnad. Läs mer

80% bilar kan klickas bort
Om privatpersoner mot ersättning delar sin bil då den inte används, kan 80% effektiviseras bort, anger Justdriveitr som lanserar webblösningar för detta.

Hållbart resande genom riktade styrmedel
Ny avhandling från GU visar hur riktade incitament kan förändra resvanor och komplettera dagens stadsplanering. Läs mer

Cykelsatsning lönsam
Mindre än 1% av statens transportinfrastrukturmedel 2014–2025 går till cykelvägar, trots att de har högre lönsamhet än bilvägar, anger Cykelfrämjandet. Läs mer

Korta cykelresorna minskar
Antalet cykelturer per invånare i Sverige minskar, bl.a. för att befolkningen utanför storstäderna blir färre och äldre, medan storstäderna växer, med avstånd som ofta är för långa för cykel, anger Trafikanalys. Läs rapporten här

Cykelindustrin ökar vinsten mest
Första halvåret 2015 ökade cykelindustrin sin vinst mer än någon annan transportgren, och förutspås fortsätta sin ökning. Läs mer

Tåget: Differentierade avgifter ok, höjning inte
Tågoperatörerna är positiva till att differentierade spåravgifter, givet att den generella höjning av trafikavgifterna med 40–60 % som Trafikverket aviserat inte genomförs, och att man beaktar banornas skick. Läs mer

Utredning granskar taxi och samåkning
En utredning på uppdrag av regeringen ska se över hur dagens lagar för taxiverksamhet och samåkning förhåller sig till moderna delningsekonomiska tjänster såsom samåkningstjänster och privat taxiverksamhet. Skattekontroll och anpassning till moderna IT-lösningar är två skäl för utredningen. Läs mer

C: Ge kommuner trafikmakt
Låt kommunerna ge gratis parkering åt miljöbilar eller bilpooler, ställa miljökrav på varutransporter, införa miljözoner för personbilar, ge rena bilar tillträde till bussfiler och införa trängselavgifter och behålla intäkterna. Det föreslås C-stämman besluta. Läs mer

Grönare asfalt
Peabs ökade omställning av produktion av asfaltmassa från fossilt bränsle till bioolja minskar produktionens koldioxidutsläpp med ca 7000 ton per år. Läs mer

Samåkning= Förbifart Stockholm
Effektiv app-baserad samåkning i Storstockholm kan minska restiderna i Storstockholm lika mycket som Förbifart Stockholm och till lägre kostnad, anger Copenhagen Economics. Läs mer

Västerås: Förmånscykel för anställda
Västerås erbjuder förmånscykel, inkl. elcyklar, för anställda, som får cykel mot nettolöneavdrag. Efter tre år kan man köpa loss cykeln eller lämna tillbaks den. Många anställda är intresserade. Läs mer

Norrmän ska lära svenskar att ladda
Genom projektet LINUS (Laddinfrastruktur i Norge Ur ett Sverigeperspektiv), lett av Power Circle, ska nu Sverige ta lärdom av grannen Norge kring laddningsinfrastruktur. Läs mer

Europa

Europas gröna huvudstad 2018
EU-kommissionen har öppnat ansökan för Europas gröna huvudstad 2018, där Umeå i fjol var i final. Läs mer

Premie gynnar rika
90 % av miljöbilsstödet går till de 20% rikaste, anger en studie från Berkeley, som visar att en CO2-skatt skulle ha omvänd fördelningseffekt. Läs mer

Storbritannien: Cykelstöd
Storbritannien delfinansierar lokala myndigheters projekt för minskade utsläpp genom ökad cykling etc. med upp till £500 000 per projekt. Läs mer

Paris: Cykla mot rött
Som ett led i att öka andelen cyklande till 15% av alla resor 2020, och minska luftföroreningarna, får cyklister i Paris cykla mot rött. Nya cykelvägar byggs, liksom 15 000 cykel-p-platser.Läs mer

Globalt

Globalt transportutbyte
Genom att dela innovation och erfarenheter ska fler städer, företag och organisationer ställa om till klimatsmarta transporter. Det är Nederländernas ambition som välkomnat omvärlden att delge sina klimatsmarta transportlösningar. Lösningarna presenteras som samlat material vid Klimatförhandlingarna i Paris. Läs mer

14 anledningar att välja cykeln
Cykeln är snabbare eller lika snabb som bilen. Det visar en undersökning av snabba transporter i New York utförd av Amazon. Här är 14 anledningar till att välja cykeln.