Avantherm ny 2030-partner

PRESSMEDDELANDE

Avantherm är ny medlem i 2030-sekretariatet, som jobbar för att Sverige ska nå målet att ha en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Här berättar Avantherms vd Stefan Dufva för 2030-sekretariatet vad Avantherm gör och varför företaget är engagerat i att skapa en fossilfri värld.

Vad gör Avantherm?

– Vi är ett svenskt företag som utvecklar och säljer fossilfria, giftfria och högpresterande oljor och kemikalier. Det är nästa generations produkter vi tar fram och med dem vill vi bidra till ett fossilfritt och hållbart samhälle.

Vad är det för produkter, ge ett exempel?

– I dagsläget säljer vi till exempel en kylvätska, som används i motorer eller motordrivna applikationer för att kyla ner motorn. Den kan ersätta traditionell glykol, som är giftigt och fossilt, medan vårt alternativ är fossilfritt och giftfritt. Bland annat har vi testat kylvätskan i skogsmaskiner med mycket goda resultat.

Har ni fler produkter?

– En annan produkt är vår fossilfria värmeöverföringsvätska som används inom olika industriprocesser för att leda bort oönskad värme eller kyla. Till exempel har vi testat den på Helsingfors spårvagnar, där den använts för att leda bort värme från spårvagnarnas bromsar och transporterat den till kupén för att ge passagerarna en behaglig inomhustemperatur.

Hur står sig era fossilfria produkter prestandamässigt i konkurrensen?

– I allmänhet har de bättre prestanda än de fossila alternativen som finns på marknaden i dag. Dessutom ger de lägre underhållskostnader.

Hur stor är er potential?

– Vi är på väg ut på en global marknad som är värd närmare 40 miljarder kronor, och vi känner att våra produkter har stora möjligheter att konkurrera.

Varför gör ni bara fossilfria produkter?

– För att de bidrar till omställningen till en hållbar värld och för att det är ekonomiskt lönsamt med fossilfrihet. Klimatförändringen kan enbart begränsas genom att sluta använda fossila produkter. Det är klimatfrågan som driver vårt engagemang.

 

För ytterligare information, kontakta Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet, 070-3090045.

Se även www.2030-sekretariatet.se för mer information.