Partners

Med partners inom näringsliv, myndigheter, akademien och civilsamhälle som gemensamt driver utvecklingen inom Bilen, Bränslet och Beteendet kan 2030-sekretariatet nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

 

Vill du vara 2030-partner? Kontakta mattias.goldmann@fores.se

2030-sekretariatet består av:

Partners i 2030-sekretariatet är:

ABB, addMobile, AGA Gas, Apparkingsop, Avantherm, BMW Sverige AB, Bring, CaCharge, Charge-Amps, ChargeStorm, Circle K, Clean Motion, Defa, E.On Gas, Echion, Ecobränsle, Ellevio, Energifabriken, Energigas Sverige, Europcar, Farewell, Fairwell & Way Way, Ford, FordonsGas, Fortum Charge & Drive, Göteborgs stads parkering AB, Hyundai, Hövding, Inzile AB, Jämtkraft, KG Knutson, Klimatkommunerna, Kompass, KonveGas, Lantmännen Energi, Liquid Wind, Move About, Move By Bike, MyEco, Märsta förenade, Neste, NEVS, Nissan, Norrbotniabanan, OX2, Perstorp/Adesso BioProducts, Postnord, Power Circle, Renault, Renfuel, RISE, Scania, Schneider Electric, Sekab, Spacetime, ST1, STR, Svebio, Svenska Cykelstäder, Svensk Cykling, Svenska Taxiförbundet,Svensk Sjöfart, Sverige Taxi, Sveriges Åkeriföretag, Swedavia, Södra, Taxi Stockholm, Tesla, Trafikutredningsbyrån, TRB, Trivector, Tågoperatörerna, Voi, Västtrafik, Vätgas Sverige, Vattenfall, Vässla, Växjö Småland Airport, Widrikssons Åkeri.

2030-sekretariatet organiseras av tankesmedjan Fores.