Partners

Med partners inom näringsliv, myndigheter, akademien och civilsamhälle som gemensamt driver utvecklingen inom Bilen, Bränslet och Beteendet kan 2030-sekretariatet nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Vill du vara 2030-partner? Kontakta mattias.goldmann@fores.se

2030-sekretariatet består av:

partners alla jan 2017

Partners i 2030-sekretariatet är: ABB, AGA Gas, Biogasakademien, Bring, Charge-Amps, ChargeStorm, Circle K, Clean Motion, E.On Gas, Ecobränsle, Elbilsföreningen, Elbilslandet Gotland, Energifabriken, Energigas Sverige, Farewell, FordonsGas, Fores, Garo, Gröna Bilister, Green Star Marine, Hyundai, Jämtkraft, Klimatkommunerna, KonveGas, Lantmännen Energi, CleanMotion, Kompass, Move About bilpooler, MyEco, Neste, NEVS, Nissan, OX2, Perstorp, Power Circle, Preem, Renfuel, Scania, Schneider Electric, Sekab, Showpark, Smartflower, SP, ST1, STR, Strateco, Svebio, Svensk Sjöfart, Sveriges Åkeriföretag, Sveriges Trafikskolors Riksförbund, Södra, Taxi 020, Tesla, Trafikutredningsbyrån, Trivector, Tågoperatörerna, Västtrafik, Vätgas Sverige, Vattenfall, Westport. 2030-sekretariatet organiseras av tankesmedjan Fores.