Portugals andra andning för elbilar

Efter att Portugal förlorade chansen att bli bäst i världen på elektromobilitet, har de nu en satsning med mer substans, mindre högtidsord och minskat personberoende. 2030-sekretariatet är i Lissabon (med tåg och elbil förstås) för att ta tempen på utvecklingen.

Portugals dåvarande premiärminister José Socrates satte för tio år sen det mycket ambitiösa långsiktiga målet 750 000 elbilar, för att bli ledande i omställningen till elektromobilitet. Det började bra, med en snabbt utbyggd laddinfrastruktur genom Mobi.E, och satsningen bar snabbt frukt – Nissan bestämde sig för att Portugal var rätt ställe att sin nya batterifabrik för elbilar. Portugisiska polisen blev 2012 först i världen med eldrivna blåljusfordon; bilar som rullar än.

Men eftersom satsningen var så starkt kopplad till Socrates, skrotades den direkt när hans motståndare Passos Coelho vann valet. Mobi.E lämnades åt sitt öde och de flesta laddplatser stod snart trasiga, och Nissan lade ner sina Portugal-satsningar.

2015 fick Portugal åter ny regering, nu med gröna inslag och elbilarna kom i ny dager – nu som en del av landets ambition att minska notan för oljeimport. Av samma skäl har vind- och solkraft byggts ut snabbt de senaste åren och förnybart står nu för över 40 % av Portugals elproduktion på årsbasis. Det betyder att Portugal nu hela månader i sträck får all sin el från förnybara källor och exporterar allt mer till grannländerna, inte minst Spanien vilket är grund för viss nationell stolthet. Överskottet av el betyder också att taxan sänks nattetid, vilket passar bra för elbilisten som då kan ladda fullt till mycket lågt pris.

Mobi.E byggs ut med en laddare i varje kommun där det ännu inte finns någon; även på Azorerna och Madeira. Ön Porto Santo utanför Madeira samarbetar med Renault för att nå 100 % förnybart och vehicle-to-grid-system, där elbilarna balanserar elnätet som hela Portugal vill nå i ett nästa steg.

För att påskynda omställningen till elbilar har Portugal infört ett ”bonus malus light” med stärkt klimatkoppling i registrerings- och fordonsskatten, och en premie för laddfordon. De som skaffade elbil 2017 fick € 2250, laddhybrid halva beloppet medan de som väljer el-mc får 20 % av inköpspriset upp till € 400. 2018 halverades dessa belopp.

Därtill är tjänstebilar på el med inköpspris under € 50 000 momsbefriade, elbilar har gratis parkering i Lissabon och flera elbolag ger ett års gratis el för elbilar. Och satsningen bär åter frukt; denna gång är det Peugeot-Citroën som väljer Lissabon och Porto för sin expanderande elbilspool Emov, som redan har över 160 000 användare i Madrid.

Försäljningen av laddbara bilar nådde 2018 nästan 3 % av nybilsmarknaden mot strax över 1,5 % året innan. Det är särskilt angeläget eftersom elen är så pass grön medan gasbilar är praktiskt taget obefintliga – det finns på knappt 20 gasmackar i hela landet – och varken biodiesel eller etanol finns i någon större utsträckning.

Elbilismen växer också i turistnäringen på fastlandet, med eldrivna TukTuks i Lissabon och Sintra och som en självklar del av bl.a. Europcars hyrbilserbjudande. Medan 2030-sekretariatet kritiserat Uber i Sverige för att de inte har någon grön lösning, lanserade de redan 2016 UberGreen med 100 % elbilar.

Norge är bäst på elbilar och Portugal har ingen chans att komma ikapp. Inte heller kan man längre ha elbilar – för eller emot – som en stark del av sitt politiska budskap. Kanske är det just detta som lägger grunden för en stark och hållbar portugisisk omställning till elektromobilitet denna gång?

Mattias Goldmann
2018-07-31