Miljömärkning Sverige

2030-sekretariatets remissvar: Nordisk miljömärknings förslag till ändrade kriterier för flytande drivmedel

Sammanfattning

2030-sekretariatet är överlag positiva till förslaget om en översyn av kriterierna. Konsumentinformation och trovärdig miljömärkning av oberoende tredje part är viktigt och borde spridas mer.

De viktigaste förändringarna jämfört med tidigare Svanenmärkning är en viss harmonisering med EU:s förnybahetsdirektiv (RED), vissa skärpningar av klimatkraven, vissa begränsningar av vilka råvaror som får användas och begränsningar för förnybara drivmedel av första generation.

Den reviderade Svanenmärkningen utgår från generationsuppdelning av drivmedel och ställer krav på grödor istället för klimatnytta. Det övergripande temat i 2030-sekretariatets förslag på justeringar handlar därför om att utgå från klimatpåverkan och sätta motsvarande krav på alla drivmedel, råvaror och produktionsmetoder.

Läs hela 2030-sekretariatets remissvar här.

Stockholm den 4 april 2017

För 2030-sekretariatet

Mattias Goldmann & Jakob Lagercrantz

mattias.goldmann@fores.se
jakob.lagercrantz@equest.se