2030-sekretariatets mingel i Almedalen 2019

Välkommen till Almedalens viktigaste kick-off med 2030-sekretariatet och Aktuell Hållbarhet! Nyckelpersoner från ledande fordonsproducenter, drivmedelsbolag, kollektivtrafikaktörer, kommuner, mobilitetsexperter och intresseorganisationer möts och diskuterar nästa steg i omställningen. Dag: Onsdag 3 juli 2019 Tid: Kl. 18.00–20.00 Var: Gotlands museum, Strandgatan 14, Visby Når vi en fossiloberoende fordonsflotta till 2030, med 70% minskad klimatpåverkan? Hur sätter vi Läs mer…