Kommentar till förslaget om nytt reseavdrag – “En färdmedelsneutral och avståndsberoende skattereduktion för längre arbetsresor”, SOU 2019:36

2030-sekretariatets kommentar till förslaget om nytt reseavdrag – “En färdmedelsneutral och avståndsberoende skattereduktion för längre arbetsresor”, SOU 2019:36   Värt att notera om arbetsresor och reseavdrag   arbetsresor står för en fjärdedel av vardagsresorna. Av dessa vardagsresor är 80 procent kortare än 30 km, hälften är kortare än 10 km. Reseavdraget är ett undantag från Läs mer…

Sweden: E-scooter market skyrocketing, facing turbulence and still waiting to stabilize

Not even a year ago, sharing mobility was facing a major backlash in Stockholm. The shared bike system Stockholm had had for almost a decade, closed down and was not replaced by anything else. Then in September 2018 Voi launched the first fleet of e-scooters in Stockholm, which since then have skyrocketed. E-scooters are becoming Läs mer…