Kommentar till förslaget om nytt reseavdrag – “En färdmedelsneutral och avståndsberoende skattereduktion för längre arbetsresor”, SOU 2019:36

2030-sekretariatets kommentar till förslaget om nytt reseavdrag – “En färdmedelsneutral och avståndsberoende skattereduktion för längre arbetsresor”, SOU 2019:36   Värt att notera om arbetsresor och reseavdrag   arbetsresor står för en fjärdedel av vardagsresorna. Av dessa vardagsresor är 80 procent kortare än 30 km, hälften är kortare än 10 km. Reseavdraget är ett undantag från Läs mer…