Världens största elfärjor invigda!

Nu är världens två största eldrivna färjor invigda. Aurora och Tycho Brahe trafikerar linjen Helsingborg-Helsingör, en sträcka på 4 km. För att markera vikten av denna historiska invigning byter rederiet namn till Forsea, och är beredda att konvertera de tre sista färjorna också. 2030-sekretariatet var med på invigningen.

Att elektrifiera färjor är svårare än bilar, och det är anledningen till att invigningen blivit något försenad. ABB har haft totalentreprenaden för laddningen och ombyggnaden av färjorna och har nyttjat kompetens från Sverige, Danmark och Finland. Nu snabbladdas färjorna både i Helsingborg och i Helsingör, där man ligger i hamn sex minuter på danska sidan och nio på den svenska. Det räcker för att få tillräckligt med el för överfarten. Elförbrukningen per överfart beror beroende på vädret, men är normalt cirka 1175 kWh enkel väg. Tidigare gick det åt ca 200 liter bunkerolja för denna överfart, där båtarna pendlar dygnet runt.

Ombord finns 640 batterier som väger 90 kilo vardera. De har en total kapacitet på 4160 kWh vilket innebär att det alltid finns ett visst överskott om något oförutsett händer. Totalt har fartygets vikt ökat med 280 ton. Färjorna drevs redan sedan innan med elmotorer, men elen framställdes då av dieselmotorer, nu kommer den istället från batterier. Dieselmotorerna behålls tills vidare, som reserv i händelse av driftsstopp av laddningsanordningarna i hamn. På land har Öresundskraft dragit fyra rejäla kablar sju kilometer genom hela Helsingborg för att kunna försörja båtarna med snabbladdning, en investering som bara den gick loss på 21 miljoner kronor.

På invigningsturen kopplade Britt Bohlin från Nordiska Rådet, stadssekreterare Mattias Landgren och Morten Jensen från INEA och danska Innovationsministern Sophia Löhde över från fossil drift till eldrift. Då blev det underbart tyst, man hörde både fåglar och hav – och vibrationerna minskade.

– Med dagens officiella invigning har Forsea nått en milstolpe i vår gröna strategi. Genom att bygga om Aurora och Tycho Brahe till batteridrivna båtar och segla på enbart grön el så bidrar vi inte bara till en förbättrad och lugnare miljö i Öresund men vi reducerar också våra relativa utsläpp av svaveldioxid, koldioxid och partiklar med 65 procent. Det visar att man med stor beslutsamhet och vilja till att investera kan nå stora mål – speciellt när det gäller miljön, säger Johan Röstin, vd på Forsea.

Gröna bilar ges förtur
HH Ferries Group som nu byter namn till gröna rederiet Forsea har också satt upp tio snabbladdare för elbilar, och skapat en ”grön linje” in på färjan där den som kör elbil hamnar först i kön. Det har faktiskt också varit ett starkt vägande argument när EU:s INEA beslutade bidra med 120 miljoner kronor av totalkostnaden på 300 miljoner kronor.

Rederiet har ytterligare tre båtar som trafikerar linjen. Om och när dessa ska byggas om för eldrift vet man i nuläget inte. Först ska projektet utvärderas!

Bildkälla: www.forsea.se