Kina visar vägen för hållbar mobilitet

Kina är 2018 års fokusland för 2030-sekretariatet, och i samarbete med European Liberal Forum har Fores med 2030-sekretariatet tagit fram publikationen Sustainable mobility the Chinese way – Opportunities for European cooperation and inspiration. Läs publikationen i sin helhet här: Sustainable mobility the Chinese way – Opportunities for European cooperation and inspiration. Beställ ditt tryckta exemplar av boken Läs mer…

Elbussen är här – och linbanan! Reportage från Paris kollektivtrafikmässa

Elbussarna dominerar totalt när industrin ska visa upp sig på Europas största bussmässa, Transports Publics i Paris, med 11 000 besökare från över 70 länder. I år är parollen Move Green, vilket också inkluderar biogas, hybrider, vätgas – och linbanor. Mattias Goldmann rapporterar trender och nyheter. Elbussar: Kina dominerar, Europa kommer Av de cirka 60 000 elbussar Läs mer…

Framtidens kollektivtrafik – så maximeras miljö- och samhällsnyttan

På 2050:s och 2030-sekretariatets seminarium ”Framtidens kollektivtrafik – så maximeras miljö- och samhällsnyttan” den 5 juni lanserades rapporten Framtidens kollektivtrafik i Stockholms län, som visar på möjligheterna att använda el och biogas i kollektivtrafiken för att maximera miljö- och samhällsnyttan.  Rapporten Framtidens kollektivtrafik i Stockholms län – En framtidsstudie över olika bränsleval och möjligheter att använda el och biogas i kollektivtrafiken har Läs mer…

Elfärjor – framtidens sjöfart redan idag

Stämningen på bryggan på färjan Tycho Brahe mellan Helsingborg och Helsingör är dämpad, nästan lite andaktsfull. En serie displayer visar sjökort, kurser och laddning. Laddning? Ja, vi är på en av världens största elfärjor. Det senaste året har den gått till 90 % på el, utan några större problem.    Det är tyst, vibrationsfritt, ingen Läs mer…

2030-sekretariatet om nytt förslag på beskattning av tung lastbilstrafik

2030-sekretariatet har lämnat remissvar på Finansdepartementets förslag för en ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik. I sin remiss skisserar Finansdepartementet en avståndsbaserad skattemodell för tung lastbilstrafik. Förslaget är delvis nytänkande, och ger lägre skatt för fordon  som drivs med alternativa bränslen, eller transporter utanför tätort. Genom en sändare i varje fordon följs transportmönstret upp. Remissen Läs mer…

Norge världsledande på elbilar – fortsätter satsa trots lång väntetid

När man går i världsmästarlandet Norge avlöser de parkerade elbilarna varandra. Tesla, Leaf, Soul, en Buddy på tvären, en gammal i-Miev… I mars slogs nya elfordonsrekord i Norge – på en annars vikande fordonsförsäljning. Nissan Leaf krossade alla tidigare rekord av sålda elbilar på en månad, 2172 Leaf såldes i mars, den första månaden som Läs mer…

2030-sekretariatet: Öka kraven vid besiktning istället för minska dem

Sverige står för den största förändringen i transportsektorn någonsin, och är en global ledare avseende mål för transportsektorns CO2 utsläpp. Men kraven på besiktning måste följa dessa mål. Sverige bör skärpa kraven för besiktning istället för att minska kraven. 2030-sekretariatet har lämnat remissvar till utredningen om införlivande av EU:s besiktningspaket. 2030 anser generellt att kontrollbesiktning är Läs mer…

Polsk elektromobilitet: Mål en miljon elbilar 2025

Den 22 februari 2018 trädde Polens elektromobilitetslag i kraft, med målet en miljon elbilar till 2025 och en rad incitament för att göra det möjligt. 2030-sekretariatet var på plats i Warszawa och sammanfattar här bakgrunden, lagen och utvecklingen framåt. Nuläget: Polen en eftersläntrare Trots att Polen har ungefär fyra gånger så många invånare som Sverige, Läs mer…

2030-sekretariatet: Bra med krav på biodrivmedel, men brist på konsekvensanalys! Och var är kraven på de fossila drivmedlen?

2030-sekretariatet välkomnar att regeringen ser över hållbarhetskraven på biodrivmedel, men saknar en rejäl konsekvensanalys. Det finns även godtyckliga antaganden i förordningen som skapar otydliga krav för framtiden. Och, återigen, det är olyckligt att kraven på de fossila bränslena är betydligt lägre. Det innebär stärkt konkurrenskraft för de fossila drivmedlen gentemot de biobaserade. 2030-sekretariatet har lämnat Läs mer…

2030-sekretariatet om regeringens förslag till reduktionsplikt: Höj ambitionerna för förnybart!

2030-sekretariatet är starkt positiva till reduktionsplikt som verktyg för att påskynda omställningen till förnybara drivmedel, men menar att de nivåer som föreslås är allt för lågt satta för att vara en pådrivande kraft för ökad andel förnybart. Dessutom ges ingen långsiktig trygghet för marknaden, då målet för 2030 bara är indikativt, och det finns inte Läs mer…

Kalifornien: Lärdomar från en föregångsstat

2030-sekretariatets fokusland Kalifornien är förstås i formell mening inte något land, utan en delstat, men på många områden inom omställningen till fossilfria transporter har de väl så mycket egen politik inom USA som Sverige har inom EU. Det finns mycket att inspireras av, och därför har vi tagit fram den första svenskspråkiga sammanställningen av Kaliforniens Läs mer…

2030-sekretariatet: EU bör ställa tuffare och mer långsiktiga utsläppskrav på nya bilar

Förslaget från EU-kommissionen om nya utsläppsnormer för lätta fordon ingår i Clean Mobility Package II, EU:s stora paket för att minska klimatpåverkan från transportsektorn. Enligt förslaget måste utsläppen från nya bilar och skåpbilar i genomsnitt vara 15 % lägre år 2025 och 30 procent lägre år 2030, jämfört med den sedan tidigare beslutade nivån för Läs mer…

Remissvar: Ändring av direktivet om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon

2030-sekretariatet är övergripande mycket positiva till förslaget, särskilt till dess relativa långsiktighet – men har också ett antal synpunkter och förslag på justeringar. 2030-sekretariatets förslag på justeringar: Inkludera andra parametrar än klimat utifrån lokala förutsättningar. Klimatfrågan är global och alla länders minskade utsläpp är av betydelse. Luftkvalitet är däremot en lokal fråga, där merparten av Läs mer…

Samsö: Den lilla ön som blev ett globalt klimatföredöme – och nu en global helpdesk

År 1997 utmanade danska regeringen öar och kommuner; vem kunde presentera den mest realistiska planen för att bli 100% självförsörjande på förnybar energi? Den lilla ön Samsö mellan Jylland och Själland vann, och fick – i princip ingenting annat än äran. Men det räckte för att sätta igång arbetet med att på tio år bli Läs mer…