Fossilfritt flyg – Växjö som pionjär

Om några år ska det finnas lokalt producerade biobränslen för flyg på Växjö flygplats. Det är ambitionen i det samarbete som Växjö kommun, skogsföretaget Södra, flygbolaget KLM, flygbiobränslespecialisten SkyNRG, forskarna på Luleå tekniska universitet och tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet nu inlett. Redan nu flyger KLM Växjö-Amsterdam på biobränsle.

Behovet uppenbart
Om flyget fortsätter att öka som hittills, står det år 2050 för 20 procent av vår samlade klimatpåverkan år 2050, anger Inka Pieter, hållbarhetschef för KLM, som också menar att de initiativ som flygbranschen tagit gemensamt inte är tillräckliga. KLM ligger bäst till bland flygbolagen i Dow Jones Sustainability Index och som själva är på god väg att nå sitt klimatmål på 20 procent minskad klimatpåverkan per passagerare till 2020. Men Pieter håller med om att ett mål per passagerare inte är tillräckligt ambitiöst; den samlade klimatpåverkan kan ju då bli högre, och förmodligen är bolagets kommande klimatmål för 2030 satt i absoluta tal.

För att klara de nya klimatmålen krävs effektivare flygningar och en ökad andel biobränslen, där KLM idag är först i världen att genomföra varje flygning Los Angeles–Amsterdam på biobränsle gjort av använda frityroljor. Biobränslet minskar de fossila koldioxidutsläppen med drygt 70 procent, men den totala klimatnyttan stannar vid ungefär hälften av det på grund av höghöjdseffekten. I teorin halveras klimatnyttan ännu en gång, eftersom internationella flygstandarder inte tillåter mer än 50 procent biobränsle, men det kommer KLM runt genom att använda ”grön el-principen” och inte fysiskt tanka allt biobränsle i sin egen jumbojet utan hälla det i cisterner på Los Angeles flygplats.

För kortare flygningar är klimatnyttan större, av det enkla skälet att flyget knappt eller inte alls kommer upp på hög höjd och höghöjdseffekten därmed inte eller nästan inte inträffar. Därmed blir den samlade minskade klimatpåverkan uppemot 70 procent för biobränsleflygen Amsterdam–Växjö, som KLM till en början flyger på 100 procent biobränsle. De första tankningarna skedde med samma biobränsle som producerats hos AltAir i Los Angeles, och som AirBP förser Växjö flygplats med. Men Paul Terstegge, VD för KLM i Norden, slår fast att ”vårt mål är inte att transportera flygbränsle runt halva jordklotet”. Det innebär i närtid att det biobränsle som används för rutten Växjö–Amsterdam köps av KLM men hälls i Los Angeles cisterner som låginblandning. Fusk, skulle kanske någon tycka, men klimatnyttan ökar eftersom transporten över Atlanten undviks. Dessutom sparar man in uppemot en femtedel av totalkostnaden, och därmed blir det lättare för oss som konsumenter att ställa högre krav.

Tillgången begränsad
För Sveriges del är det inga problem att täcka efterfrågan för inrikesflyget med biobränslen, anger forskare från bland annat Luleå. Men inrikesflyget står inte ens för tio procent av det totala flygandet, och därmed står det klart att biobränslen inte räcker för att klara omställningen från fossilt till förnybart. Begränsningen är ännu tydligare när det gäller tillgång i nuläget; kaliforniska AltAir, som vi besökt tidigare är världens enda producent av biobränsle för flyg. Många andra initiativ är på gång, bland annat från finska Neste och svenska Preem, båda 2030-partners. Därtill börjar alltfler kunder aktivt efterfråga att biobränslet ska produceras lokalt eller åtminstone regionalt; Schweiz regering har anslagit medel för att 1 procent av flygbränslet på Genèves flygplats ska vara biobaserat och kräver att det ska komma från Europa och vara gjort av någon form av avfall.

Södra, världens största markägarstyrda skogsbolag, tittar också på att producera biobränsle från skogsavfall. En viktig anledning är, kanske lite överraskande, de mycket omfattande egna transporterna som ska bli fossilfria och där man förstås gärna tankar ett bränsle man själv producerat. Redan nu är man delägare i tre olika projekt och granskar nu potentialen för en ny större anläggning för skogsbaserade bränslen, berättar Henrik Brodin som ansvarar för Södras fossilfrihet-satsning. Vid en sådan anläggning kan man, om efterfrågan finns, komplettera med ett steg i processen som minskar andelen biodiesel och ger en viss andel biojet.

Småland optimalt
Det bästa stället i Sverige att producera biobränsle för flyg är i Småland, anger Fredrik Granberg från Luleå tekniska universitet. Skogsindustrin är stark här, med god tillgång till skogsavfall och biprodukter från sågverk. Därtill växer skogen mycket snabbare än i norra Sverige, vilket enligt LTU är en viktig fördel.

Växjö kommun, som vann 2018 års European Green Leaf Award från EU-kommissionen, har som klimatmål att bli helt fossilbränslefria till 2030. I motsats till många andra kommuner räknar de in allt bränsle som tankas i kommunen, inklusive flygbränslet. Det är en stark drivkraft för omställningen, anger kommunalrådet Per Schöldberg som förstås gärna skulle se biobränsleproduktion inom kommunen. Men trots kommunens ambitioner är det troligare att produktionsanläggningen hamnar i en hamnstad och därtill gärna en där Södra har en större anläggning, som Mönsterås. Men själva bränslet lär hamna på Växjö flygplats, inte minst för att Södra nyligen utlovat att betala merkostnaden för bioflyg för sina egna resor, och Växjö är deras hemflygplats.

Coalition of the willing
Den 14 maj skrev Växjö kommun, skogsföretaget Södra, flygbolaget KLM, flygbiobränsle­specialisten SkyNRG, Luleå tekniska universitet och tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet under en gemensam avsiktsförklaring med inriktningen att få igång lokal produktion av biobränsle för flyg. 2030-sekretariatets roll är framför allt policydelen; vilka spelregler som krävs för att få fart på omställningen och hur man säkerställer att drivmedlen är rakt igenom hållbara. 2030 ser initiativet som relevant långt bortom Sveriges gränser, men betonar också att det åtminstone med nuvarande teknik är nödvändigt att kombinera omställningen till biobränsle med att oftare ta tåget – som vi gjorde till och från Växjö.

Mattias Goldmann

Relaterad artikel: 2030-sekretariatet flyger KLM – första långdistansflyget på biobränsle