2030-sekretariatet flyger BRA med biobränsle

Fores med 2030-sekretariatet följde med på premiärflygning med biobränsle. Flygbolaget BRA har nyligen investerat i nio nya turbopropplan från flygplanstillverkaren ATR, som även går att flyga med biobränsle.

Enligt uppgift från tillverkaren minskar den nya flygplanstypen ATR 72-600 koldioxidutsläppen med 35% per passagerarkilometer jämfört med nuvarande modell SAAB 2000, när de körs på fossilt bränsle. Med biobränsle i tanken minskar utsläppen betydligt mer.

Under premiärflygningen mellan Bromma och Umeå var planet tankat med 45% biobränsle. Detta i kombination med den nya bränslesnålare flygplanstypen minskade därmed utsläppen för sträckan med 67% per passagerarkilometer. Internationella flygtransportförbundet IATA godkänner en inblandning av max 50% biobränsle. Med en marschhöjd på ca 6000 meter på den här rutten undviks också den vattenånga som utsläppen annars till uppemot hälften består av när man kommer upp på högre höjder. Kortare flygningar kan med fördel kapa utsläppskurvan betydligt.

Biobränslet kommer från AltAir i Kalifornien och är tillverkat av använd matolja från restauranger och snabbmatskedjor. Enligt flygkaptenen märks ingen skillnad när man flyger med biobränsle gentemot fossilt och noggranna tekniska undersökningar visar inte heller någon annan påverkan på motorerna. Enda nackdelen med biobränslet enligt BRA är att det är 3-4 gånger dyrare än fossilt bränsle, inkluderat frakten från USA. När vi träffade BRA på premiärflygningen uppmanade de fler att våga ta steget att tillverka biobränsle för flyget, eftersom ökad konkurrens skulle sänka priset och öka tillgängligheten för företag och resenärer.

BRA har som mål att minska sina klimatpåverkande utsläpp med 50% de kommande tio åren och vill bli ledande inom branschen. Genom ambitiösa mål hoppas de kunna visa att det finns en marknad för biodrivmedel för flyg, och få aktörer att våga satsa på att investera i biobränsleproduktion för flyg även i Sverige eller Norden, inte minst från skogsavfall.

Inrikesflyget skulle kunna bli fossilfritt med mindre än sju procent av Sveriges outnyttjade skogsresurser. Men det skulle behövas finansiering till att ta fram prisberäkningar för hur det skulle kunna användas till bioflygbränsle, här skulle exempelvis statligt finansierad forskning kunna hjälpa till, menar BRA:s hållbarhetschef Anna Soltorp.

Vid en mer regional produktion av bioflygbränsle skulle klimatnyttan öka då man undviker den klimatpåverkan det innebär att frakta bränslet från USA. Statliga incitament och ekonomiskt stöd kan behövas för att få igång gröna flygplatser och infrastruktur kring bioflygbränsle, såsom produktionsanläggningar och tankstationer.

– Som nästa steg behövs ökad produktion tillsammans med godkännande av fler biobränslen för flyget, för att öka konkurrenskraften samt göra det lättare att få tag på biobränsle och kunna erbjuda kunderna möjligheten, menar BRA:s kommunikationsdirektör Emma Sandsjö.

För att väga kostnad mot klimatnytta gäller det att hitta hållbara lösningar som företag vågar satsa på. Som 2030-sekretariatet tidigare berättat om här kan man köpa en ”biobiljett” via FlyGreenFund för att hjälpa till att finansiera den något dyrare biljetten för flyg med biobränsle. BRA:s kommunikationsdirektör Emma Sandsjö föreslår mer crowdfunding eller smarta avtal där man skulle kunna erbjuda företag och myndigheter att exempelvis byta ut en mängdrabatt på flygresor mot att lägga kronorna på biobränsle istället.

2030-sekretariatet konstaterar att inrikesflyget ingår i det sektorsmål på 70 procent minskad klimatpåverkan som miljömålsberedningen enats om, också som riksdagen ska besluta om under våren. Det behövs då en ökad stimulans för omställning, anger Mattias Goldmann.

– Flyget ska ta sitt klimatansvar som alla andra transportslag, men politiken behöver hjälpa till. En flygskatt lika för alla är inte till stor hjälp för omställningsarbetet; det är som att ha samma fordonsskatt för en Tesla och en Hummer. Tydligt stöd för biobränsleproduktion för flyget och lägre kostnader för flygbolag med bioflyg vore mer behjälpligt, säger han.

Biobränslet kom från AltAir, se videon från Mattias Goldmanns besök på AltAir här! KLM flyger reguljärt på detta bränsle Los Angeles-Amsterdam, se reportage här!