Svagt regeringen, svagare Transportstyrelsen: Var är miljöbilsdefinitionen?

Den 1 juli upphörde miljöbilsdefinitionen att gälla. Samma dag trädde bonus-malus beskattningen i kraft. Lösningen är enkel, menar 2030-sekretariatet; låt bonusbil och miljöbil vara samma sak! Därmed påskyndas omställningen, av myndigheter som formellt omfattas av kravet att endast köpa, leasa och långtidshyra miljöbilar och av alla andra som frivilligt använder den. Men regeringen drar frågan Läs mer…

2030-sekretariatet om förnybarhetsdirektivet: EU-parlamentets beslut ett fall framåt, men fossilfrihet kräver mycket mer!

Med 485 röster av 751 röstade Europaparlamentet igenom regler som öppnar för mer avancerade drivmedel från bland annat skogsavfall – men begränsningarna för grödbaserade biodrivmedel gör det mycket svårt att ställa om från fossilt till förnybart. Det anger 2030-sekretariatet som nu uppmanar medlemsstaterna att påskynda omställningen i den kommande trialogen. EU-parlamentet har nu röstat om det reviderade Läs mer…

Clean Mobility Package II: EU-kommissionens förslag till utsläppsregler för nya bilar och 2030-sekretariatets förslag till justeringar

“Europe invented the car. And it had a good run: it modernised our economy and changed our society. But the car as we know is reaching its limits. It’s now time for Europe to re-invent it.” Miguel Arias Cañete, EU-kommissionär för klimat Förslaget från EU-kommissionen Utsläppen från nya bilar och skåpbilar måste i genomsnitt vara Läs mer…

Beslut i EU dråpslag mot svenska biobränslen

24 oktober 2017 Under måndagskvällen röstade EUs miljöutskott ENVI om villkoren för biobränslen under perioden 2021-2030. Omröstningen blev ett dråpslag för svenska biobränslen, och skulle resultatet få parlamentets stöd försvåras den svenska omställningen av transportsektorn. Nu krävs att medlemsländernas ministrar väljer en annan väg, samt att EU-parlamentet i sin helhet väljer en annan väg när Läs mer…

Sverige kan bli först i världen med miljömärkning på pumpen. Äntligen, kommenterar 2030-sekretariatet, men glöm inte fossilerna!

18 oktober 2017 Energimyndigheten har föreslagit ett system för märkning av miljöprestanda och ursprung av drivmedel vid pumpen. 2030-sekretariatet är i huvudsak positiva till förslaget, men vill gå längre. Dels vill 2030-sekretariatet att informationen görs tillgänglig vid pumpen, snarare än på respektive bolags hemsida, dels bör ursprung anges även för fossila bränslen. – Energimyndighetens förslag är Läs mer…

2030-sekretariatet: Etanol och biodiesel räddat på målsnöret – men lär sig regeringen läxan?

Regeringen sänker skatten på etanol E85 och biodiesel FAME, eftersom de inte var överkompenserade. Biodrivmedlen räddas på målsnöret och arbetet för en fossiloberoende fordonsflotta kan gå vidare – men regeringen måste skydda branschen från nya tvära kast, säger 2030-sekretariatet. Efter att Energimyndigheten i sin rapport konstaterat att etanol E85 och biodiesel FAME inte varit överkompenserade Läs mer…

2030-sekretariatet om infrastrukturplaneringen: Gör om, gör rätt!

Viktigt underlag kom för sent, för få bjöds att ge synpunkter, men framför allt är ambitionerna alltför låga. Så bedömer 2030-sekretariatet förslaget till Transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029. Gör om, gör rätt! Trafikverkets inriktningsunderlag för Transportinfrastrukturplaneringen visar att vi med fortsatt trafikutveckling får ett fördubblat bilresande till år 2050, medan en utveckling som gör att klimatmålen Läs mer…

Dyr begravning för E85

Pressmeddelande  •  2015-12-01 09:50 CET Idag 1 december höjs skatten på E85 som vid pump blir en dryg krona dyrare per liter. De flesta kommer att byta från E85 till bensin, tvärtemot regeringens och Alliansens ambitioner. E85 är till drygt 70 % förnybart och halverar enligt Energimyndigheten klimatpåverkan jämfört med bensin. E85 finns på ungefär Läs mer…

​Biodrivmedel skattefria till 2019: 2030-sekretariatet välkomnar arbete för långsiktig politik

Regeringen begär fortsatt skattebefrielse för biodrivmedel från EU, t.o.m. 2018 generellt, 2020 för biogas. 2030-sekretariatet stöttar begäran och bedömer att den bifalls, och poängterar vikten av att därefter ha en långsiktig politik på plats där klimatnyttan avgör.  De undantag som regeringen idag begär från EU-kommissionen avser fortsatt skattebefrielse för flytande biodrivmedel till och med år Läs mer…

Budgetpropositionen: För lite beteendefokus för att nå 2030-målen

Regeringens höstbudget tar positiva steg för omställning till hållbara transporter, men 2030-målet fossiloberoende fordonsflotta nämns bara en gång, och beteendeförändringarna lyser med sin frånvaro. Det konstaterar 2030-sekretariatet.   – Vi ser en budget som både gör fel och rätt, men där man kan skönja en långsiktighet där koldioxidskatter och bonus malus ska styra marknaden mot Läs mer…

2030-sekretariatet: EU:s biodrivmedelsregler en katastrof för svensk industri

Regeringen föreslår att EU-regler om att biodrivmedel från spannmål från nyare eller avskrivna anläggningar inte får stimuleras ekonomiskt. Det hotar helt slå undan benen på svenska biodrivmedelsföretag och därmed för målet att nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta. 2030-sekretariatet uppmanar regeringen att slå vakt om den svenska biobränsleboomen. – Bryssels feltänk ska nu införas i svensk lag. Läs mer…

2030-sekretariatet: Viktig knuff för gas- och elbilar, litet steg mot fossilbränsleoberoende – och var är biodrivmedlen?

Tre års förlängning av det sänkta förmånsvärdet för gasbilar, elbilar och laddhybrider, elbusspremie och tydligare stimulans för rena elbilar. Men viktigast är att Energimyndigheten får ansvar att samordna fossilbränsleoberoende-arbetet, anger 2030-sekretariatet som efterlyser satsningar på biodrivmedel, på lastbilar och på ändrat beteende. – Omställningen måste ta fart nu för att nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta, och Läs mer…

Norge först under 100 g CO2/km, visar vägen till fossiloberoende fordonsflotta

Norge är först i Europa och förmodligen världen att ha utsläpp från nya bilar under magiska 100 gram CO2 per kilometer. Men ett snitt på 96 g/km för första halvårets nya bilar visar Norge en utveckling som ligger långt före andra länder i Europa. Elbilar och laddhybrider ligger bakom bedriften, men även en minskning i försäljning av högutsläppsbilar.  – Norge Läs mer…

Skrota inte kommunal transportrådgivning

Energimyndigheten föreslår att kommunala klimat- och energirådgivare inte längre ska arbeta med transporter. Förändringen skulle göra det svårare att nå målet fossilbränsleoberoende fordonsflotta, anger 2030-sekretariatet som tvärtom föreslår ett starkare transportfokus.   – Transporterna står för en tredjedel av Sveriges totala klimatpåverkan, är en mycket stor kostnad för hushållen och är nyckeln till att nå Läs mer…

Tankeförbud om bonus-malus försvårar snabb utsläppsminskning – 2030-sekretariatet skeptiska

Utredaren ska INTE överväga en registreringsskatt för nya bilar med höga utsläpp. Det slår regeringens kommittédirektiv fast, trots att detta är själva grunden för såväl den franska modellen som den norska elbilsboomen. – De länder som infört bonus-malus har en rejäl peng vid inköpet av de grönaste bilarna, och en ordentlig avgift för den som Läs mer…

2030-målen borta i Vårpropositionen

När vårpropositionen presenterades idag saknades konkreta besked om hur regeringen avser att driva på utvecklingen mot en fossiloberoende fordonsflotta. Ett förnyat åtagande om bonus-malus för fordon, en satsning på laddstolpar som bakas in i klimatsatsningen i städer och en mindre satsning på biogasproduktion är vad som återstår av den utredning förra regeringen presenterade i december Läs mer…

Rimligt med dyrare fossilt, orimligt med dyrare förnybart – 2030-sekretariatet om regeringens förslag

Regeringen föreslår att energiskatten höjs med 44 öre/l på bensin och 48 öre/l på diesel, med motsvarande höjd energiskatt på etanol och biodiesel. 2030-sekretariatet ser en höjning på det fossila som rimlig, men inte på det förnybara. 1 januari 2016 höjs skatten på bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter, enligt finansdepartementets Läs mer…

2014: Fler miljöbilar – men långt till fossilbränsleoberoende (Pressmeddelande 2030-sekretariatet)

2014 nådde miljöbilsandelen 17,5% och premien för supermiljöbilarna tog slut redan i augusti. Men dieselbilarna dominerar och målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta är långt borta, konstaterar 2030-sekretariatet utifrån BilSwedens statistik. 2014 registrerades 304 000 nya personbilar, varav 17,5% miljöbilar – en kraftig ökning mot 11,1% år 2013. – Etta, tvåa och trea bland miljöbilarna är Läs mer…

2030-sekretariatet välkomnar bonus-malus-skatt, biogassatsning och stadsmiljöavtal – men saknar långsiktiga mål

Flera av punkterna i Socialdemokraternas och Miljöpartiets klimatöverenskommelse välkomnas av 2030-sekretariatet, men den långsiktiga färdriktningen måste förtydligas.  – Det är hög tid att sätta fart på omställningen till en fossilbränsleoberoende fordonsflotta och flera pusselbitar faller på plats med överenskommelsen, säger Jakob Lagercrantz, samordnare på 2030-sekretariatet. ”Inte minst metanreduceringsstödet ger Sveriges stora och världsledande biogasindustri en Läs mer…