Nyhetsbrev februari 2016

2030-sekretariatet Handlingsplan för 2030 Energimyndigheten stödjer 2030, Sweco, Energiforsk och VTI:s satsning för en strategisk innovationsagenda för fossiloberoende. Läs mer Jobba Hemma-dagen 3 maj I fjol deltog över 150 organisationer i Jobba Hemma-dagen, samordnat av Fores med 2030. Delta du med! Se jobba-hemma.se! Nya partners 2030 hälsar Biogasakademin, ChargeStorm, Renault och spårbils- nätverket Kompass välkomna! Fler Läs mer…

Nyhetsbrev september 2015

Kalendariet Morgon om vätgasteknik och bränslecellsbilar 18:e sep 7-10, visar 2030-partnern Vätgas Sverige upp vätgasteknik och bränslecellsbilar. Stockholm. Mer info & Anmälan. Klimatmötet i Paris – Näringslivet Hur påverkar företagen och näringslivet förhandlingarna i Paris? Varför behövs det ett globalt klimatavtal? Vad vill man uppnå? Vad gör Sverige? Presentationer och panelsamtal av framträdande politiker, forskare Läs mer…

Nyhetsbrev augusti 2015

2030-nytt Nya partners 2030-sekretariatet hälsar Sveriges Trafikskolors Riksförbund, Sveriges Åkeriföretag, Bring, Strateco, Trafikutredningsbyrån och Westport välkomna som nya partners. Se alla här! Fördjupat arbete: CO2-skatten 2030 fördjupar arbetet om hur Sverige kan behålla och utveckla sin stimulans för förnybara drivmedel, som en central del i att nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta. 2030-Kalendarium 2/9: Våra drömmars stad Läs mer…

Nyhetsbrev april 2015

2030-sekretariatet Indikatorer uppdaterade Nu har 2030 uppdaterat indikatorerna för hur väl Sverige är på väg att uppfylla målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta. Se http://2030-sekretariatet.se/indikatorer/ Ekotransport 2016 spikat Den fullsatta och rosade konferensen Ekotransport upprepas den 28 april 2016, i samarbete mellan 2030 och MiljöRapporten. Save the date! Bonus-Malus-utredning 2017 ska bonus-malus fordonsbeskattning införas, då det tänks Läs mer…

Nyhetsbrev februari 2015

2030-sekretariatet Fokus för arbetet 2015 är ett intensivt år för 2030-sekretariatet, som bl.a. jobbar med framtida villkor för biodrivmedel (skattebefrielse/kvotplikt), fordonsbeskattning (bonus/malus, förmånsbilar), tunga fordon (premie, vägslitageavgift), beteende (bilpooler, kollektivtrafik, cykel), infrastruktur (laddplatser, vätgas- och biogasmackar), stöttar lokala och regionala initiativ och bistår omställningen i andra delar av världen. Nya partners! 2030-sekretariatet välkomnar som nya Läs mer…

Nyhetsbrev december 2014

2030-sekretariatet 2030-konferensen om Bilen, Bränslet & Beteendet! Den 28 april anordnas för första gången Ekotransport – konferensen om hur vi ska nå en fossiloberoende fordonsflotta. Vid detta unika tillfälle möts alla aktörer som berörs av omställningen, utbyter erfarenheter, får praktisk hjälp och ny inspiration i arbetet. Program och mer information finner du på miljorapporten.se/ekotransport. Utnyttja Läs mer…

Nyhetsbrev oktober 2014

2030-sekretariatet Budgetproppen granskad Budgetpropositionen slår fast målet ”en fordonsflotta fri från fossila bränslen”, förlänger supermiljöbilspremien, inför biogasstöd och ett Klokt-stöd för lokala klimatsatsningar, men det saknas besked om skatter/kvoter för förnybara drivmedel, om förmånsbilarnas framtid, om utbyggnaden av laddinfrastruktur, det finns ingen stimulans till miljöbättre lastbilar eller bussar och väldigt lite på beteendesidan. Läs hela Läs mer…

Nyhetsbrev augusti 2014

2030-sekretariatet Se Almedalsseminariet ”Fossilfri Fordonsflotta 2030: Hur ska vi hinna?” Remissvaren sammanställda! För att påskynda omställningen till en fossilbränsleoberoende fordonsflotta har 2030-sekretariatet sammanställt alla 115 remissvaren från myndigheter, företag, organisationer och enskilda. Sammanställningen visar på ett starkt stöd för målet och för att det ska uppnås genom bättre fordon, bättre drivmedel och ändrade beteenden. Många Läs mer…

Nyhetsbrev 3 2014

2030-sekretariatet arbetar nu fram indikatorer för att mäta hur arbetet går, bistår politiken i att ta fram beslutsunderlag, lyfter fram goda exempel och mycket annat. Följ arbetet på 2030-sekretariatet.se! Partner till 2030-sekretariatet kan företag och organisationer bli som står bakom målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta år 2030. Därtill måste man stå bakom att förändringar behövs inom Läs mer…

Nyhetsbrev 2 2014

2030 ska Sverige ha en fossilbränsleoberoende fordonsflotta. Det slog regeringen fast redan år 2008, och den 16:e december 2013 presenterades Fossilfritt på Väg, den 1100-sidiga utredning som ska slå fast hur arbetet ska gå till. Samma dag lanserade vi 2030-sekretariatet, med syfte att säkerställa att målet verkligen uppnås. Vi ser möjligheten för Sverige, men vi Läs mer…

Välkommen till 2030-nyhetsbrevet!

År 2030 ska Sverige ha en fossilbränsleoberoende fordonsflotta. Det slog regeringen fast redan år 2008, och den 16:e december 2013 presenterades Fossilfritt på Väg, den 1100-sidiga utredning som ska slå fast hur arbetet ska gå till. Samma dag lanserade vi 2030-sekretariatet, med syfte att säkerställa att målet verkligen uppnås. Vi ser möjligheten för Sverige, men Läs mer…