Hur blir Svensson el-bilist?

Vad tycker vanligt folk om elbilar, och hur ser framtiden ut – egentligen?

2030-sekretariatet bjöd in till en Walk&Talk på temat i Almedalen 2016.

Bosse Gustavsson som driver uthyrningen i gästhamnen förklarar. Medverkar gjorde även Jon Malmsten, projektledare Elbilslandet, som berättar om Elbilslandets framväxt, Lovisa Källmark, 2030-sekretariatet, om önske-topp-3 ändrade beslut för ändrat beteende, samt Claes Nysell, vd Visby Shuttle om att använda elbilar i taxiverksamhet, smartare resval och företagarens väg mot fossiloberoende.

Samtalet leddes av Mattias Goldmann, vd för Fores med 2030-sekretariatet, och utsedd till mäktigast i Hållbarhetsverige 2016.

Medverkande:

Mattias Goldmann, vd Fores med 2030-sekretariatet
Lovisa Källmark, assisterande programchef Fores klimat & miljöprogram
Jon Malmsten, projektledare, Elbilslandet Gotland
Bosse Gustavsson, elbilsentreprenör, Visby gästhamn, Elbilslandet Gotland
Claes Nysell, vd Visby Shuttle AB

Se bilder från seminariet på 2030-sekretariatets Facebook här

Se samtliga av 2030-sekretariatets Almedals-seminarium för 2016 här!