2030-sekretariatet om bonus-malus: Grön jackpott!

3 september 2017

60 000 kronor i bonus för de grönaste bilarna, en särskild bonus för gasbilar och en höjd malus-skatt på utsläppsvärstingarna som finansierar kalaset. Det är precis vad 2030-sekretariatet föreslagit – en grön jackpott!

 – Ända fram till lagrådsremissen föreslogs en högsta bonus på 45 000 kronor, vilket är för lite för att verkligen ställa om bilförsäljningen. Regeringen ska ha en rejäl eloge för höjningen till 60 000 kronor, som kombinerat med att ebilarna blir bättre och billigare och laddplatserna fler gör att vi nu får en elbilsboom, säger Mattias Goldmann, vd för Fores med 2030-sekretariatet.

 2030-sekretariatet har länge varit pådrivande för ett bonus-malus system där premien till de grönaste bilarna finansieras av en förhöjd skatt på de klimatmässigt sämsta bilarna, vilket också miljömålsberedningens alla sju partier föreslog och regeringen alltså nu lägger fram.

 – Ingen ska behöva oroa sig för att pengar tas från skolan och går till elbilarna, och finansdepartementet ska inte behöva dra i nödbromsen när omställningen skjuter fart. Bonus-malus är ett klokt verktyg som successivt kan justeras, både för att skydda statskassan och för att påskynda omställningen om 2030-målet ser ut att vara i fara.

Enligt vad 2030-sekretariatet erfar får också gasbilar en högre premie än vad regeringen tidigare föreslagit. ”Mycket positivt; den som kör på biogas minskar sin klimatpåverkan med gott och väl de 70 procent som är målet för transportsektorn till år 2030, med många sidonyttor. Det är ett drivmedel med stor potential. Däremot är det bekymmersamt att varken bilar på biodiesel eller etanol får någon stimulans alls.”

Bonus-malus införs enligt regeringens förslag den 1 juli 2018, vilket är ett år senare än vad regeringen ursprungligen aviserade. 2030-sekretariatet beklagar förseningen, och betonar vikten av kontrollstationer för målet om en fossiloberoende fordonsflotta, så att det verkligen uppnås till år 2030.

Regeringen väljer att inte lägga fram förslaget om höjd skatt på befintliga bilar, som fanns i lagrådsremissen. ”Det är klokt av regeringen; dessa bilar rullar redan och kommer inte att skrotas på länge, så klimatnyttan av att höja skatten på dem vore mycket otydlig.”

På drivmedelssidan kommer det sedan tidigare kända förslaget om reduktionsplikt, ”Bränslebytet”, som innebär att drivmedelsbolag år för år måste minska klimatpåverkan från bensin och diesel. 2030-sekretariatet är positiva till principen, men ser ambitionsnivån som väl låg och långsiktigheten som alltför otydlig. På beteendesidan saknar 2030-sekretariatet ännu tydliga förslag från regeringen.

För ytterligare information: Kontakta Mattias Goldmann, 070-309 00 45, mattias.goldmann@fores.se, eller Jakob Lagercrantz, 0708-173 808.