Nominera till Laddguldet!

Med priset Laddguldet premieras den kommun som ger bäst förutsättningar för elbilar.

Vi granskar bl.a. kommunala mål och stimulans, laddinfrastruktur, antal elbilar totalt och i kommunal regi. Under slutet av våren vaskas fem finalister fram som presenterar sig på Almedalen, och en vinnare utses i början av hösten. Därutöver utses årets Ladd-eldsjäl.

Under våren granskar juryn inkomna nomineringar. Vi har också tre regionala rundabordsmöten för att vaska fram vad som utmärker en god ladd-kommun, presentera ett par exempel på inspirerande arbete som redan gjorts, diskutera utmaningar man står inför för att påskynda omställningen till laddbara bilar, och ta emot förslag på hur arbetet kan förbättras samt Laddgulds-nomineringar. Mötestiderna är preliminärt:

  • Umeå: 3 maj, lunchseminarium, 11.30-13.00
  • Malmö: 17 maj, frukostmöte 8-9
  • Göteborg: 1 juni, eftermiddagsseminarium, 15.00-16.00

Den som vill medverka, eller med en kort motivering nominera kommuner och eldsjälar, mejlar till mattias.goldmann@fores.se.


Bakom Laddguldet står 2030-sekretariatet och Fortum Charge & Drive samt Klimatkommunerna och Power Circle.