Nextbike – lånecyklar tar nästa steg

2004 började Nextbike med 20 lånecyklar i Leipzig. Nu har de 35 000 cyklar i över 100 städer i 23 länder på fyra kontinenter. Nu tar de nästa steg – cykeln kan hämtas och lämnas var som helst. Vi besöker dem i Leipzig!

Lånecykel som bilpool

Den som registrerat sig i Nextbikes system får tillgång till alla 35 000 cyklarna i 23 länder, bland annat Lettland, Storbritannien, Tyskland, Turkiet, Ukraina, Saudiarabien och USA. Cyklarna låses upp med en app, vid cykelstället eller genom att ringa en hotline. Kostnaden är en euro per halvtimma, max nio euro per dygn, eller så köper man rött kort för 48 euro som ger första halvtimman gratis, obegränsat antal tillfällen.

Flytande systemNextbike kod

NextBike är ett av de första lånecykelsföretag som har flytande system,ungefär som bilpoolen DriveNow. Cyklarna finns då inte i fasta ställ, utan kan lämnas och hämtas var som helst innanför den godkända zonen. Därmed finns det cyklar på många fler ställen, men de är lite svårare att hitta eftersom cykeln kan stå helt ensam bland många andra icke-lånecyklar. Cykeln hittas med hjälp av mobilen, som också ger denengångskod som behövs för att låsa upp den. Med ett flytande systemminskar de fasta kostnaderna för lånecyklar, eftersom man inte behöver sätta upp dyra ställ, och det finns inte någon risk att stället är fullt – eftersom det inte finns något ställ. I gengäld ökar kostnaderna för försvunna cyklar eftersom de är lättare att stjäla, även om cykeln är uppkopplad och lätt att hitta. NextBike erbjuder också fasta system och en hybrid mellan de två.

Nextbike LådcykelElcyklarna kommer

Elcyklarna kommer nu snabbt, till exempel har NextBike 130 elcyklar i Stuttgart. De laddas induktivt, alltså utan sladd, vilket gör det lättare för användren som alltså inte behöver koppla fast cykeln på något särskilt sätt när den ska lämnas. Lådcyklar introduceras under 2017, med samma basdesign som övriga lånecyklar så att de kan användas i samma system.

Företagscyklar nästa

Fler städer står förstås på NextBikes önskelista; kanske någon i Sverige som ser värdet av att samma kort ska gälla i många städer. Men man riktar också in sig mer avgränsat; företag som vill ersätta tjänstebilar med tjänstecyklar kan få system med 5-50 cyklar, dessutom borde fler universitetscampus förstås ha lånecyklar.

2030-bedömning

Det är fascinerande att se hur snabbt NextBike växt, och hur effektivt deras system är. På gatorna i Leipzig syns deras cyklar överallt, väl integrerade med kollektivtrafiken och bilpooler. Och jag menar verkligen överallt; att de inte har fasta ställ förvirrar först men med appen på mobilen är cyklarna lätta att hitta och i innerstan är närmaste cykel aldrig många steg bort. En kall dag i början av mars används cyklarna flitigt; det är samma temperatur i Stockholm där ställen står gapande tomma för lånecyklarna eftersom säsongen ännu inte börjat. Kanske har vi flera lärdomar att dra här; låt cyklarna parkeras var som helst, integrera dem med kollektivtrafiken och låt de som vill använda cyklarna året runt.

Här berättar Mattias mer om Nextbike:

 

Läs mer här om Kinesiska lånecykelsystems expansion till Europa och om hur ekonomiskt utsatta gynnas i lånecykelsystem i USA.

Mattias Goldmann