Svensk nybilsförsäljning 2016: Rekordförsäljning, men inte rekordgrönt

Bakgrund

Sju av riksdagens åtta partier står bakom målet att nå en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030, som av miljömålsberedningen preciserats till 70 procent minskad klimatpåverkan till år 2030 jämfört med år 2010. 2030-sekretariatet verkar för att målet ska uppnås och följer återkommande utvecklingen, bl.a. avseende nybilsregistreringen.

Utvecklingen 2016 i fem punkter

  1. Bilförsäljningsrekord. 372 296 nya personbilar, 51 670 nya lätta lastbilar och 58 174 nya lastbilar registrerades under 2016, vilket för alla tre kategorier är rekord.
  1. Miljöbilarna backar. Miljöbilsandelen minskade 2016 till 16,5 % jämfört med 17,5 % föregående år, med en successiv minskning under året.
  1. Laddhybrider ökar, elbilar står still. Supermiljöbilarna ökade med 50 procent under 2016 jämfört med föregående år, till 12 992 bilar, motsvarande 3,5 % av den totala marknaden. Men supermiljöbilar innebär nu i huvudsak laddhybrider, medan de ledande renodlade elbilarna minskar i andel och rentav i antal på en totalt sett ökande marknad.
  1. Diesel dominerar, E85 och gas minskar. Dieselbilar står nu för 52,6% av nyregistreringen mot 58,0 % 2015. Att etanolbilarna praktiskt taget upphört att säljas är numera väl känt, medan det kan vara mer överraskande att gasbilarna tappat en tredjedel av marknadsandelen jämfört med samma period i fjol.
  1. Lätta lastbilar = diesel. Inom lätta lastbilar är dieselns dominans total, det finns inga laddhybrider, gasversionerna går knappt att finna i statistiken och de eldrivna har backat på marknaden.

Läs hela rapporten här, där dessa fem punkter utvecklas, följt av fem förslag från 2030-sekretariatet.