Remissvar: Ändrat system för förmånsbeskattning av bilar

2030-sekretariatets kommentarer i sammanfattning

  • Vi instämmer i behovet att införa en tydligare klimatstyrning av förmånsbeskattningen av bilar, och ser förslaget som ett steg på vägen mot ett system som bidrar till de klimatmål sju av riksdagspartierna står bakom.
  • Dagens modell med 40% reduktion av förmånsvärdet jämfört med basmodell för vissa tekniktyper bör ersättas med att teknikneutralt utgå ifrån klimatpåverkan.
  • Det tidigare taket på 16 000 kr/år för reduktionen bör återinföras, mot dagens tak på 10 000 kr/år.
  • Ett tydligare eget kostnadsansvar för bl.a. drivmedel och trängselavgifter är rimligt, och gör förmånsbilen mindre förmånlig just i de städer där det finns bäst utbyggda alternativ till egen bil.
  • Bilförmånen är värdefull för många och kan därmed tydligare än idag kombineras med miljö- och säkerhetskrav, bl.a. bör på sikt enbart miljöbilsklassade bilar kunna vara förmånsbilar.
  • Vi önskar på sikt en bredare diskussion om just personbilar bör ha en så kraftfullt lägre beskattning än andra typer av förmåner inkl lön.

Läs hela remissvaret här!