Fossiloberoende fordonsflotta 2030 – Hur realiserar vi målet?

En strategisk innovationsagenda;

  • Baserad på arbetsgrupper där ett 60-tal aktörer deltagit
  • Finansierad av Energimyndigheten
  • Initierad och genomdriven av Sweco, VTI, Energiforsk och 2030-sekretariatet under januari-maj 2016

Detta dokument är en deltidsrapport från projektet för inspel till Energimyndighetens öppna forum för fossilfri transportsektor, 27 maj 2016.

Slutligt dokument färdigställs under tidig höst 2016.

Rapporten är framtagen av:

Cecilia Wallmark, Sweco (cecilia.wallmark@sweco.se)
Mattias Goldmann, Fores med 2030-sekretariatet (mattias.goldmann@fores.se)
Peter Berglund Odhner, Sweco
Sonja Forward, VTI
Kerstin Hoyer, Energiforsk


Bakgrund

Det finns en mycket bred samsyn om att Sverige till år 2030 ska nå en fossiloberoende fordonsflotta, men det finns ingen tydlig och konkret färdplan för hur målet ska nås. Utifrån detta presenterar Sweco, Energiforsk, VTI och Fores 2030-sekretariatet, med stöd av Energimyndigheten, en gemensam satsning för att skapa en Strategisk Innovationsagenda för 2030-måluppfyllelse. Deltagande aktörer i projektets två hittills hållna workshops har bland annat varit representanter för fordonsleverantörer, komponentleverantörer, energibolag, drivmedelsföretag, branschorganisationer, universitet, institut, offentlig sektor, konsulter, kommuner, myndigheter, energikontor, stadsfullmäktige och länsstyrelser.

Projektet pågår under 2016, med syftet att både själva projektarbetet och den slutliga projektrapporten ska vara användbar för en bred grupp inom bland annat näringsliv, forskning och för myndigheter.

Läs hela rapporten här