Svensk nybilsregistrering första halvåret 2017 granskad: Öka farten för fossilfritt!

3 augusti 2017

Hittills i år har supermiljöbilarna – elbilar, laddhybrider och vätgasbilar – en marknadsandel på 4.1 procent. Det är en ökning med 37 procent jämfört med året innan, vilket 2030-sekretariatet vill skynda på ytterligare. Därför föreslås fem punkter för fler laddbilar.

  1. Höj högsta premien. Höjningen från dagens supermiljöbilspremie på 40 000 kronor till en bonus på 45 000 kronor är inte tillräcklig för att ge en verklig elbilsboom, särskilt som dagens femåriga fordonsskattebefrielse i samma veva tas bort. Eftersom bonus-malus systemet som införs den 1 juli 2018 till en början är kraftigt överfinansierat, finns utrymme för en höjning till 60 000 kronor för rena elbilar och vätgasbilar, och till 10 000 kronor för gasbilar.
  2. Smart laddutbyggnad. Statlig medfinansiering av laddinfrastruktursutbyggnaden kan nu fokusera på de delar som går trögast. Ett ladda hemma-bidrag på 5 000 kronor bör införas för hushåll som ju inte får söka KlimatKlivet, och en särskild satsning bör göras på snabbladdning längs det större vägnätet, framtidssäkrat med el så att laddplatserna kan byggas ut i takt med att elbilarna blir fler. För biogasen gäller det att redan beslutad delfinansiering blir av; finns ingen marknad för gasbilar kommer inte heller mackarna.
  3. Inför miljözoner – också för parkering. Kommuner bör ges rätten att införa miljözoner för personbilar och lätta lastbilar, med en möjlig, innersta helt avgasfri zon och en andra nivå där också gasbilar tillåts. För att inte vara beroende av polisens övervakning, uppdateras parkeringslagstiftningen på motsvarande sätt, så att p-vakter kan granska parkerade bilar.
  4. Låt offentlig upphandling gå före.Idag måste statliga myndigheter i princip uteslutande köpa, leasa och långtidshyra miljöbilar – men definitionen är så svag att det ofta uppfylls med snåla dieselbilar. Det är dags att skärpa definitionen, förslagsvis till de bilar som ger bonus i bonus-malus systemet.
  5. Informera mera.Det finns en stor osäkerhet om laddbilars faktiska klimatpåverkan, om hur man laddar, om batterier håller och om de faktiska kostnaderna för att köra laddbil, och en liknande osäkerhet dröjer sig kvar gällande gasbilar. Här behövs neutral, märkesoberoende konsumentinformation, vilket statliga Naturvårdsverket och Konsumentverket bör ansvara för.

Läs hela granskningen här!

För ytterligare information, kontakta Mattias Goldmann, mattias.goldmann@fores.se, 070-309 00 45.