Sustainable Sweden 2019: This will happen

At the time of writing, Sweden doesn’t even have a government and who will form it is far from clear. However, the ever brave 2030-secretariat still dare to give us seven predictions on Sweden’s future direction in terms of sustainability, climate and transport. Climate first, every other aspect second. The coming government will be the Läs mer…

Remissvar: Promemoria – Minskad klimatpåverkan av drivmedel

Diarienummer M2017/00092/R 2030-sekretariatets remissvar: Minskad Påverkan Drivmedel Läs hela remissvaret i pdf-format här. Sammanfattning 2030-sekretariatets viktigaste synpunkter och förslag är: Se sammanhanget. 2030-sekretariatet förstår att svenska regeringen snabbt vill införa EU:s direktiv i svensk lag, men det finns flera andra EU processer som kan ha en påverkan på vad som beskrivs i promemorian. Vi menar Läs mer…