Framtidens kollektivtrafik – så maximeras miljö- och samhällsnyttan

På 2050:s och 2030-sekretariatets seminarium ”Framtidens kollektivtrafik – så maximeras miljö- och samhällsnyttan” den 5 juni lanserades rapporten Framtidens kollektivtrafik i Stockholms län, som visar på möjligheterna att använda el och biogas i kollektivtrafiken för att maximera miljö- och samhällsnyttan. 

Rapporten Framtidens kollektivtrafik i Stockholms län – En framtidsstudie över olika bränsleval och möjligheter att använda el och biogas i kollektivtrafiken har tagits fram av 2050 på uppdrag av Scandinavian Biogas.

Slutsatserna från rapporten är att strategier för drivmedelsval inom kollektivtrafiken bör ta hänsyn till:

  • Potential att minska klimatpåverkan
  • Försörjningstrygghet
  • Framtida produktionspotential
  • Social hållbarhet och påverkan på biologisk mångfald i hela leverantörskedjan
  • Ekonomi
  • Luftkvalitet
  • Energieffektivitet

Rapporten i sin helhet finns att läsa här.